En definisjon av betalingsadministrator

En betalingsadministrator er en managerkonto som kontrollerer månedlige faktureringsoppsett som brukes i de underordnede Google Ads-kontoene i et hierarki av managerkontoer. 

Viktig: Hvis du fjerner tilknytningen mellom en Google Ads-konto og en betalingsadministrator (eller du fjerner den aktuelle tilknytningen ved å endre administratorstrukturen ovenfor), vises det ikke lenger annonser fra den aktuelle kontoen.

Brukere med standard tilgang, administratortilgang og kun faktureringstilgang som er logget på betalingsadministratoren (eller en overordnet managerkonto), kan se fakturaer, endre budsjetter og overføre fakturamottaker i Google Ads-kontoer under denne administratoren. Selv om én Google Ads-konto kan knyttes sammen med flere managerkontoer, administreres faktureringsoppsettet for den aktuelle Google Ads-kontoen bare av én av disse managerkontoene. Dette skyldes at én enkelt Google Ads-konto bare kan ha ett aktivt faktureringsoppsett til enhver tid. 

Du kan finne navnet på og ID-en for betalingsadministratoren i en Google Ads-konto ved å navigere til Faktureringsinnstillinger-siden.

Du kan også finne navnet på og ID-en for betalingsadministratoren i alle de tilknyttede Google Ads-kontoene dine ved å legge til en Betalingsadministrator-kolonne på Budsjetter-siden i managerkontoen din. Finn ut hvordan du tilpasser tabeller og diagrammer

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny