Nagbabayad na manager: Kahulugan

Ang nagbabayad na manager ay isang manager account na kumokontrol sa mga setup ng pagsingil para sa buwanang pag-invoice na ginagamit ng mga Ads account sa ilalim nito sa hierarchy ng manager account. 

Mahalaga: Kung ia-unlink mo ang isang Ads account sa nagbabayad na manager nito (o putulin ang pag-link na iyon sa pamamagitan ng pagbabago sa istruktura ng manager sa itaas), agad na hihinto ang Ads account sa paghahatid ng mga ad.

Ang mga user na may access na pangkaraniwan, pang-admin, at para lang sa pagsingil na naka-sign in sa nagbabayad na manager (o anumang manager account sa itaas nito) ay makakakita ng mga invoice, makakapag-edit ng mga badyet, at makakapaglipat ng pagsingil para sa mga Ads account na nasa ilalim ng manager na iyon. Bagama't puwedeng i-link sa maraming manager account ang isang Ads account, ang setup sa pagsingil para sa Google Ads account na iyon ay pamamahalaan lang ng isa sa mga naturang manager account. Ito ay dahil isang aktibong setup ng pagsingil lang ang puwede sa isang Google Ads account sa anumang partikular na panahon. 

Mahahanap mo ang pangalan at ID ng nagbabayad na manager para sa isang Google Ads account sa pamamagitan ng pag-navigate sa page na "Mga setting ng pagsingil" nito.

Mahahanap mo rin ang pangalan at ID ng nagbabayad na manager para sa lahat ng iyong naka-link na Google Ads account sa pamamagitan ng pagdaragdag sa column na Nagbabayad na manager sa "page na Mga Badyet" ng iyong manager account. Alamin kung paano i-customize ang iyong mga talahanayan at chart.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu