Xem thử quảng cáo video

Sau khi tạo quảng cáo dạng video trong Google Ads, bạn có thể xem thử để biết quảng cáo sẽ hiển thị ra sao trên YouTube. Bạn cũng có thể gửi bản xem thử của quảng cáo đó cho mọi người trước khi xuất bản.

Hướng dẫn

Cách tạo bản xem thử của quảng cáo dạng video:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch video trong bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang.
 4. Trong cột "Quảng cáo", hãy di chuột qua quảng cáo mà bạn muốn xem thử rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.

  Ảnh động này hướng dẫn bạn mở cửa sổ xem trước cho một quảng cáo trong Google Ads

 5. Chọn Xem thử.
 6. Chọn Xem thử quảng cáo trên YouTube. Sau đó, bạn có thể xem thử quảng cáo này trên máy tính.

  Bạn có thể xem trước quảng cáo dạng video đó trong cửa sổ xem trước này cùng với các tùy chọn xem trước khác

  Nếu bạn muốn xem thử quảng cáo trên thiết bị di động, hãy chọn Sao chép đường liên kết rồi chia sẻ đường liên kết đó theo cách bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể sao chép đường liên kết đó trong Google Ads, gửi vào email của mình rồi mở trên thiết bị di động.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Đạt được mục tiêu tiếp thị với Google Ads

Google Ads cho phép bạn tận dụng tối đa hoạt động tiếp thị trực tuyến của mình bằng những công cụ giúp bạn thành công. Hãy tìm hiểu thêm từ các câu chuyện thành công để xem mọi người đã đạt được điều gì nhờ có những chiến dịch phù hợp với mục tiêu của họ.

Bắt đầu

hoặc Gọi tới số 1-855-500-2754 để bắt đầu

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false