אוכלוסיה: הגדרה

המספר הכולל של אנשים בקבוצת היעד הדמוגרפית ובמיקום היעד שלכם. במקרה של תוכניות מדיה בכלי לתכנון היקף החשיפה, נתוני האוכלוסיה מבוססים על הפרטים הבאים:

  • אנשים במפקד האוכלוסין: המספר הכולל של האנשים בקבוצת היעד הדמוגרפית ובמיקום היעד, על סמך נתוני מפקד האוכלוסין.
  • אנשים שמשתמשים בתוכן דיגיטלי: המספר הכולל של האנשים בקבוצת היעד הדמוגרפית ובמיקום היעד שדיווחו על שימוש באינטרנט במהלך 30 הימים האחרונים.
  • נתח הצופים בטלוויזיה: המספר הכולל של האנשים בקבוצת היעד הדמוגרפית ובמיקום היעד שדיווחו על צפייה בטלוויזיה במהלך 30 הימים האחרונים.
  • נתח המשתמשים ב-YouTube: המספר הכולל של אנשים בקבוצת היעד הדמוגרפית שניתן להגיע אליהם באמצעות מודעות ב-YouTube במהלך תקופה ממוצעת של 30 ימים. לא מוצגת אוכלוסיה במיקומי משנה או בקהלים.

בכלי לתכנון היקף החשיפה, שינוי האוכלוסיה גורם לעדכון של הפרטים הבאים:

  • אחוז היקף החשיפה
  • גודל האוכלוסיה
  • המדדים "נקודת רייטינג בקהל היעד" (TRP) ו"עלות לנקודת רייטינג בקהל היעד" (CPP)

גודל האוכלוסיה לא משפיע על מספר האנשים שתוכנית המדיה יכולה להגיע אליהם. היקף החשיפה הכולל בתוכנית יכול להיות גדול מהאוכלוסייה שנבחרה.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי