Populasyon: Kahulugan

Ang kabuuang dami ng mga tao sa iyong target na demograpiko at lokasyon. Para sa mga plano para sa media sa Reach Planner, nakabatay ang data ng populasyon sa:

  • Populasyon sa census: Ang kabuuang dami ng mga tao sa iyong target na demograpiko at lokasyon batay sa data ng census.
  • Digital na populasyon: Ang kabuuang dami ng mga tao sa iyong target na demograpiko at lokasyon na nag-ulat ng paggamit ng internet sa nakalipas na 30 araw.
  • Populasyon sa TV: Ang kabuuang dami ng mga tao sa iyong target na demograpiko at lokasyon na nag-ulat ng panonood ng TV sa nakalipas na 30 araw.
  • Populasyon sa YouTube: Ang kabuuang dami ng mga tao sa iyong target na audience na maaabot ng mga ad sa YouTube sa loob ng average na 28 araw na yugto.

Sa Reach Planner, kapag binago ang populasyon, maa-update:

  • Ang porsyento ng abot
  • Ang laki ng populasyon
  • Ang mga sukatang “Target Rating Point” (TRP) at “Cost per (target rating) point” (CPP)

Hindi nakakaapekto ang laki ng populasyon sa dami ng mga taong maaabot ng iyong plano para sa media.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu