Население: Определение

Общият брой хора в целевите демографска група и местоположение. За медийните планове в инструмента за планиране на обхвата данните за населението се основават на:

  • Преброено население: Общият брой хора в целевите демографска група и местоположение въз основа на данните от преброяването.
  • Дигитално население: Общият брой хора в целевите Ви демографска група и местоположение, които са указали, че са използвали интернет през последните 30 дни.
  • Гледащи телевизия: Общият брой хора в целевите Ви демографска група и местоположение, които са указали, че са гледали телевизия през последните 30 дни.
  • Популация в YouTube: Общият брой хора в целевата Ви аудитория, които могат да бъдат обхванати от реклами в YouTube за среден период от 28 дни.

В инструмента за планиране на обхвата промяната на населението актуализира:

  • процента на обхвата;
  • размера на населението;
  • показателите „рекламен рейтинг по целева аудитория“ (TRP) и „цена на точка от рекламния рейтинг по целева аудитория“ (CPP).

Размерът на населението не засяга броя на хората, до които медийният Ви план може да достигне.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си