Tìm hiểu về mức độ tác động của việc thay đổi ngân sách và mục tiêu đối với chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Ngày 13 tháng 1 năm 2020

Trình mô phỏng cho bạn biết hiệu quả hoạt động mà bạn có thể đạt được khi sử dụng các mức giá thầu khác nhau. Hiện tại, bạn chỉ có thể xem các thông tin dự đoán này cho các chiến dịch sử dụng chiến lược đặt giá thầu thủ công hoặc CPA mục tiêu. Để giúp bạn có thêm thông tin chi tiết từ nhiều chiến dịch hơn, chúng tôi sẽ áp dụng trình mô phỏng cho ngân sách và chiến lược giá thầu ROAS mục tiêu.

Tìm ra ROAS mục tiêu phù hợp để đạt được các mục tiêu của bạn

Trình mô phỏng ROAS mục tiêu cho thấy mối quan hệ giữa mục tiêu ROAS và các chỉ số quan trọng của bạn. Ví dụ: giả sử bạn muốn biết mức độ tác động của mục tiêu cao hơn đối với hiệu quả hoạt động của bạn. Bằng cách sử dụng dữ liệu từ các phiên đấu giá bạn đã tham gia trong 7 ngày qua, công cụ này sẽ cho bạn thấy điều gì sẽ xảy ra khi giả định mọi yếu tố khác (ví dụ: quảng cáo, trang đích, quảng cáo của đối thủ cạnh tranh, giá thầu của đối thủ cạnh tranh và các yếu tố khác) không thay đổi.

tROAS bid simulator in Google Ads UI

Tìm ra mức ngân sách phù hợp nhất để tăng tối đa hiệu quả hoạt động

Đôi khi, bạn có thể cần phải cập nhật ngân sách cho các chiến dịch sử dụng chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp hoặc Tối đa hóa lượt chuyển đổi. Trình mô phỏng ngân sách sẽ cho thấy mức độ tác động của những thay đổi này đối với hiệu quả hoạt động của bạn. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng tìm ra cách phân bổ ngân sách phù hợp trên các chiến dịch.

Campaign budget simulator in Google Ads UI

Bạn có thể tìm hiểu thêm về trình mô phỏng trong Trung tâm trợ giúp của Google Ads.

Người đăng: Sagar Shah, Giám đốc sản phẩm chuyên trách về Google Ads

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố