Chính sách về chú thích cho Chiến dịch khách sạn

Bài viết này trình bày chi tiết các chính sách về chú thích trong Chiến dịch khách sạn. Tìm hiểu thêm về cách tạo chú thích

Chính sách

 • Bạn chỉ được liên kết tối đa 20 chú thích cho mỗi mục (ví dụ: nhóm quảng cáo, chiến dịch).
 • Văn bản chú thích có giới hạn là 25 ký tự ở hầu hết các ngôn ngữ hoặc 12 ký tự ở các ngôn ngữ 2 byte (chẳng hạn như tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn).
 • Bạn không được bao gồm dấu chấm câu và các ký hiệu để thu hút sự chú ý đến chú thích của mình.
 • Bạn không được phép lặp lại các từ hoặc cụm từ.

Chú thích không được:

 • Bao gồm các cụm từ "Đặt ngay" hoặc "Trang web chính thức" vì các cụm từ này xung đột với văn bản và nhãn mà Google sử dụng trong quảng cáo.
 • Chứa bất kỳ lời kêu gọi hành động trực tiếp nào.
 • Chứa các tuyên bố sai hoặc thông tin so sánh nhất chưa được xác minh và mang tính phản cảm trên trang đích của Quảng cáo khách sạn (chẳng hạn như "ưu đãi tốt nhất" hoặc bất kỳ ưu đãi nào (chẳng hạn như phiếu thưởng, giảm giá khi đặt sớm, tiết kiệm và các ưu đãi khác).
Lưu ý: Bạn cần phải sử dụng chú thích cho số lượng lớn các lượt đặt trước mà chú thích đang nhắm mục tiêu. Ví dụ: bạn không thể sử dụng chú thích có nội dung "giảm giá tới 60%" cho quảng cáo được liên kết nếu chỉ một số ít lượt đặt trước từ chú thích đó được giảm giá 60%.

Chi phí của chú thích

Bạn sẽ không bị tính phí khi thêm chú thích vào chiến dịch của mình. Google sẽ tính phí các lượt nhấp vào quảng cáo của bạn như bình thường và bạn trả phí cho một lượt nhấp khi có người nhấp vào bất kỳ yếu tố nào trong quảng cáo của bạn.

Thời điểm chú thích hiển thị

Sau khi bạn thêm chú thích, không phải lúc nào chú thích đó cũng hiển thị cùng với quảng cáo của bạn.

Chú thích sẽ hiển thị cùng với quảng cáo của bạn khi

 • Chú thích được dự đoán sẽ cải thiện hiệu quả hoạt động của bạn.
 • Vị trí và Thứ hạng của quảng cáo đủ cao để chú thích hiển thị.
 • Vị trí của quảng cáo trên trang kết quả đủ điều kiện để hiển thị chú thích.

Chú thích có thể không hiển thị cùng với quảng cáo của bạn nếu

 • Các phần mở rộng khác có thể khiến chú thích cụ thể của bạn không hiển thị. Nói chung, Google sẽ hiển thị các phần mở rộng hoạt động hiệu quả nhất trước tiên, cho đến khi hiển thị hết tổng số phần mở rộng và kiểu kết hợp phần mở rộng được phép.
 • Vị trí và/hoặc Thứ hạng của quảng cáo quá thấp.
 • Quảng cáo hiển thị nhiều mức giá (nhiều mức giá khác nhau cho nhiều tỷ lệ kín phòng).
Lưu ý: Để hiển thị chú thích, Google yêu cầu bạn phải có Thứ hạng quảng cáo tối thiểu. Bạn có thể phải tăng giá thầu hoặc chất lượng của quảng cáo (hoặc cả hai) để chú thích hiển thị.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố