Tìm hiểu về tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi

Tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi giúp bạn biết liệu bạn có gắn thẻ đúng cách trên các trang đích hay không. Tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi sẽ hiển thị trong cột có tên là “Tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi” nằm trong báo cáo Trang đích.

Cột này cho bạn biết tỷ lệ phần trăm ước tính của lượt nhấp quảng cáo tìm kiếm có thể được theo dõi để tính lượt chuyển đổi bằng cách sử dụng cookie của bên thứ nhất trên trang đích. Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi bằng cookie của bên thứ nhất là cách chính xác nhất để đo lường lượt chuyển đổi.

Tỷ lệ nhỏ hơn 100% có nghĩa là một số lượt nhấp quảng cáo có thể không được theo dõi để tính lượt chuyển đổi trên một số trình duyệt. Điều này có thể ảnh hưởng đến báo cáo lượt chuyển đổi cũng như mọi tính năng tối ưu hóa dựa trên dữ liệu chuyển đổi, chẳng hạn như tính năng Đặt giá thầu thông minh.

Những điều cần biết về cách đo lường lượt chuyển đổi trực tuyến

Để có kết quả đo lường chính xác nhất, bạn cần triển khai thẻ trên toàn trang web trên tất cả các trang. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách gắn thẻ trên toàn trang web bằng cách đọc bài viết Cách Google theo dõi lượt chuyển đổi trên trang web. Trước khi triển khai việc gắn thẻ trên toàn trang web, hãy đảm bảo bạn đã làm những việc sau:

 • Bật tính năng tự động gắn thẻ trong tất cả các tài khoản Google Ads của bạn.
 • Nếu bạn sử dụng bất kỳ trình theo dõi lượt nhấp nào trong URL theo dõi hoặc phương thức chuyển hướng phía máy chủ trên trang web của mình, hãy đảm bảo các trình theo dõi đó chuyển GCLID đến trang đích của bạn.
 • Không kích hoạt thẻ từ bên trong iframe (ví dụ: trong thẻ theo dõi khác như Floodlight).

Một số tính năng theo dõi lượt chuyển đổi có thể hoạt động theo cách khác nhau trên nhiều trình duyệt và đối với nhiều tùy chọn cài đặt. Cột tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi chuyển đổi sẽ giúp bạn biết liệu tính năng theo dõi đã được thiết lập chính xác trên các trang đích của bạn hay chưa và phương thức gắn thẻ có thể theo dõi nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể hay không.

Lưu ý: Hiện tại, tỷ lệ tương thích với lượt chuyển đổi chỉ áp dụng cho trang đích của Quảng cáo tìm kiếm. Đối với các trang đích không phải của Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, ký hiệu “--” sẽ xuất hiện trong cột tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi.

Tìm hiểu về cột tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi

Tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi được đo lường bằng tỷ lệ phần trăm số lượt nhấp ước tính vào trang đích có thể được theo dõi để tính lượt chuyển đổi bằng cách sử dụng cookie của bên thứ nhất. Đây là cách đo lường lượt chuyển đổi chính xác nhất.

Nếu tỷ lệ nhỏ hơn 100% thì khi di chuột qua chỉ số này, bạn sẽ thấy một thẻ có thông báo lỗi cụ thể, cho biết lý do lượt chuyển đổi có thể không được báo cáo cho một số lượt nhấp vào trang đích đó. Bạn sẽ thấy các thông tin chi tiết, chẳng hạn như:

 • Hướng dẫn về lý do tại sao không thể theo dõi tất cả các lượt nhấp để tính lượt chuyển đổi, kèm theo đường liên kết cung cấp nhiều thông tin hơn.
 • Tỷ lệ phần trăm ước tính của số lượt nhấp mà GCLID (mã lượt nhấp của Google) nhận được trên trang đích.
 • Tỷ lệ phần trăm ước tính của các lượt nhấp vào trang đích của bạn, nơi bạn triển khai gắn thẻ trên toàn trang web. 

Ví dụ:

 • Bạn có thể có tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi là 80%. Điều này có nghĩa là 80% số lượt nhấp vào quảng cáo tìm kiếm đến trang đích này là có thể theo dõi để tính lượt chuyển đổi trên tất cả các trình duyệt bằng cách sử dụng cookie của bên thứ nhất.
 • Khi di chuột qua số đó, nếu lý do cho điều này là thông báo lỗi “Thiếu GCLID (20%)” – có nghĩa là 20% thời gian GCLID bị “sụt giảm” từ URL khi đến trang đích.
 • Bạn có thể nhận thấy ở cuối thẻ có ghi "Thẻ trên toàn trang web: 100%". Điều này có nghĩa là bạn đã triển khai gắn thẻ trên toàn trang web đúng cách cho 100% số lượt nhấp vào quảng cáo tìm kiếm.

Tìm hiểu về thông báo lỗi liên quan đến tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi

Nếu trang đích của bạn là trang đích AMP, hãy tham khảo phần Trang đích AMP.

Thiếu thẻ toàn trang web

Để theo dõi các lượt chuyển đổi một cách chính xác nhất trên tất cả các trình duyệt, bạn nên sử dụng thẻ toàn trang web hoặc Trình quản lý thẻ của Google trên mỗi trang đích của Google Ads.

Nếu muốn sử dụng thẻ Google Ads để theo dõi lượt chuyển đổi, bạn có thể tham khảo các bài viết này để triển khai tính năng theo dõi lượt chuyển đổi bằng cách sử dụng thẻ toàn trang web hoặc bằng Trình quản lý thẻ của Google.

Nếu muốn, bạn có thể liên kết tài khoản Analytics của mình để theo dõi lượt chuyển đổi trong tài khoản Google Ads. Nếu chọn tùy chọn này, bạn nên thiết lập thẻ toàn trang web với Google Analytics hoặc sử dụng mẫu Universal Analytics trong Trình quản lý thẻ của Google để đảm bảo việc đo lường lượt chuyển đổi chính xác nhất. Nếu cố gắng đo lường lượt chuyển đổi mà không có thẻ toàn trang web hoặc Trình quản lý thẻ của Google, bạn có thể thấy thông báo "Thẻ cũ" trong Báo cáo khả năng tương thích với lượt chuyển đổi.

Nếu bạn thấy lỗi này trong báo cáo Trang đích, thì tức là trang đích của bạn không có thẻ toàn trang web hoặc vùng chứa Trình quản lý thẻ toàn cầu chưa được cài đặt đúng cách. Nếu bạn gặp sự cố với thẻ của mình, hãy tìm hiểu thêm về cách khắc phục sự cố với phương thức gắn thẻ trên toàn trang web. Nếu bạn đang sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, hãy đảm bảo rằng bạn đã sử dụng Trình liên kết chuyển đổi đúng cách.

Nếu trang của bạn là trang đích AMP, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã thiết lập chính xác như mô tả trong bài viết Cách sử dụng AMP cho trang đích Google AdsThiết lập tính năng đo lường lượt chuyển đổi Google Ads cho trang đích AMP.

Thiếu GCLID

GCLID sẽ được tự động thêm vào URL cuối cùng khi bạn bật tính năng tự động gắn thẻ cho tài khoản Google Ads của mình. Để theo dõi lượt chuyển đổi trên tất cả các trình duyệt, tham số URL của GCLID phải được duy trì trong URL khi người dùng truy cập vào trang đích sau khi nhấp vào quảng cáo. Thông báo này trong cột tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho biết rằng GCLID không được duy trì trong URL cho trang đích này. Nếu bạn sử dụng bất kỳ trình theo dõi lượt nhấp nào trong URL theo dõi hoặc phương thức chuyển hướng phía máy chủ trên trang web của mình, hãy đảm bảo các trình theo dõi đó chuyển GCLID đến trang đích của bạn. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng trang đích tải đúng cách mà không xảy ra bất kỳ lỗi nào trên trang web (chẳng hạn như lỗi 404).

Để tự kiểm tra xem GCLID có được duy trì đến trang đích hay không, bạn có thể dán URL trang đích từ báo cáo Trang đích của Google Ads vào trình duyệt của mình và thêm thông số GCLID thử nghiệm theo cách thủ công. Di chuyển đến trang bằng cách nhấn phím Enter và sau đó kiểm tra xem liệu thông số gclid mà bạn đã nhập có còn trong hộp URL hay không. Tìm hiểu thêm về cách kiểm tra xem tính năng tự động gắn thẻ của Google Ads có hoạt động hay không.

Ví dụ

Giả sử trang đích của bạn là: example.com/foo

Hãy dán mã này vào hộp URL của bạn và thêm thông số GCLID thử nghiệm: example.com/foo?gclid=Tester123

Khi bạn di chuyển đến URL này, hãy xem và đảm bảo bạn thấy thông số “gclid=Tester123” trong hộp URL. Xin lưu ý rằng GCLID có phân biệt chữ hoa chữ thường và phải thống nhất trên tất cả các trang.

Lưu ý: Nếu bạn có các tham số URL khác, GCLID phải đứng sau các tham số đó nhưng đứng trước mọi mảnh (còn được gọi là "đường liên kết đánh dấu" và được biểu thị bằng dấu #). URL sẽ có dạng như sau: example.com/foo?a=b&gclid=Tester123#xyz

Nếu trang của bạn là trang đích AMP, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã thiết lập chính xác như mô tả trong bài viết Cách sử dụng AMP cho trang đích Google Ads.

Tính năng tự động gắn thẻ đang tắt ở cấp tài khoản

Để theo dõi lượt chuyển đổi trên tất cả các trình duyệt, bạn phải bật tùy chọn tự động gắn thẻ cho tài khoản. Tùy chọn này sẽ tự động thêm GCLID vào URL cuối cùng của bạn.

Tìm hiểu thêm về tính năng tự động gắn thẻ

Thẻ cũ (bao gồm thẻ Analytics.js)

Để theo dõi các lượt chuyển đổi một cách chính xác nhất trên tất cả các trình duyệt, bạn nên sử dụng thẻ toàn trang web hoặc Trình quản lý thẻ của Google trên mỗi trang đích của Google Ads. Nếu đang sử dụng thẻ cũ (các phiên bản cũ hơn của thẻ mà chúng tôi không còn đề xuất làm phương pháp hay nhất), bạn nên cập nhật thẻ của mình để sử dụng thẻ toàn trang web hoặc Trình quản lý thẻ của Google. Việc sử dụng thẻ toàn trang web hoặc Trình quản lý thẻ của Google cũng sẽ cho phép bạn tận dụng các tính năng mới, có thể không có trong cấu hình thẻ cũ.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Google Analytics để đo lường lượt chuyển đổi trong tài khoản Google Ads, bạn nên thiết lập thẻ toàn trang web bằng Google Analytics hoặc sử dụng mẫu Universal Analytics trong Trình quản lý thẻ của Google. Hiện tại, các lượt chuyển đổi được ghi lại bằng thẻ Analytics.js được liên kết đúng cách vẫn được coi là "tương thích" trong báo cáo và bạn vẫn có thể đạt điểm cao. Tuy nhiên, bạn nên nâng cấp thẻ để sử dụng thẻ toàn trang web hoặc Trình quản lý thẻ của Google.

Nếu trang của bạn là trang đích AMP, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã thiết lập chính xác như mô tả trong bài viết Cách sử dụng AMP cho trang đích Google Ads.

Không thể tính tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi: “- -"

Khi không có dữ liệu cho một trang đích cụ thể, ký hiệu “--” sẽ xuất hiện trong cột tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi. Chỉ số này chỉ có thể sử dụng cho các lượt nhấp quảng cáo của Chiến dịch tìm kiếm, vì vậy, các loại chiến dịch khác sẽ không có tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi.

Nếu không có bất kỳ lượt nhấp quảng cáo nào vào trang đích của bạn, thì sẽ không có tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho trang đích đó.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng dữ liệu tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 trở đi. Nếu bạn đưa các ngày trước đó vào báo cáo của mình, thì tỷ lệ tương thích sẽ không được tính và ký hiệu “- -” sẽ xuất hiện.

Tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi sẽ là "Không áp dụng"

Ngay cả khi có lượt nhấp quảng cáo, trong một số trường hợp, sẽ có lúc bạn không thể tính tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho mỗi trang đích. Trong các trường hợp này, trạng thái “Không áp dụng” sẽ xuất hiện trong cột.

Có một vài lý do chính khiến điều này có thể xảy ra:

 • Hệ thống quản lý thẻ của bên thứ ba và phương pháp triển khai thẻ không theo chuẩn – Khi thẻ được triển khai bằng hệ thống quản lý thẻ của bên thứ ba hoặc các cấu hình triển khai không theo chuẩn khác (ví dụ: sử dụng iframe, logic có điều kiện và các cấu hình triển khai khác), không phải lúc nào bạn cũng có thể xác thực được tỷ lệ tương thích với lượt chuyển đổi.
 • Thông báo yêu cầu đồng ý với việc sử dụng cookie – Khi bạn triển khai thông báo yêu cầu đồng ý với việc sử dụng cookie, chúng tôi có thể sẽ không xác định được chính xác tần suất lượt nhấp cho lượt chuyển đổi bằng cách sử dụng cookie của bên thứ nhất.
 • Thay đổi thường xuyên cấu hình gắn thẻ – Nếu có nhiều thay đổi đối với tùy chọn tự động gắn thẻ hoặc cách triển khai thẻ (ví dụ: áp dụng cách triển khai gắn thẻ trên toàn trang web, xóa hoặc sửa đổi thẻ hiện tại, thay đổi lệnh chuyển hướng đến trang web), thì bạn có thể không sử dụng được tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trong một khoảng thời gian. Theo thời gian, điều này có thể thay đổi nếu cấu hình gắn thẻ ổn định và chỉ số này sẽ được trình bày trong báo cáo.

Bạn cần lưu ý rằng trạng thái “Không áp dụng” có nghĩa là không thể xác định tỷ lệ tương thích với tính năng theo dõi lượt chuyển đổi, nhưng điều đó không có nghĩa là trang đích không theo dõi lượt nhấp để tính lượt chuyển đổi. Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào khi thấy tỷ lệ này.

Thiếu thông tin thiết lập Client ID AMP (và các vấn đề khác với trang đích AMP)
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false