Inzicht in het compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden

Met het compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden kunt u zien of tagging correct is ingesteld op uw bestemmingspagina's. Het compatibiliteitspercentage wordt weergegeven in de kolom 'Compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden' in het rapport Bestemmingspagina's.

In de kolom wordt het geschatte percentage zoekadvertentieklikken weergegeven dat kan worden bijgehouden voor conversies via een first-party cookie op de bestemmingspagina. De nauwkeurigste manier om conversies te meten is via een first-party cookie.

Een percentage lager dan 100% betekent dat sommige advertentieklikken mogelijk niet worden bijgehouden voor conversies in bepaalde browsers. Dit kan van invloed zijn op uw conversierapportage en op optimalisatiefuncties die afhankelijk zijn van conversiegegevens, zoals Slim bieden.

Wat u moet weten over het meten van online conversies

Voor de meest nauwkeurige meting heeft u een tag voor de hele site nodig die op alle pagina's is geïmplementeerd. Meer informatie over tagging voor de hele site vindt u in Hoe Google Ads websiteconversies bijhoudt. Voordat u tagging voor de hele site implementeert, moet u het volgende doen:

 • Schakel autotagging in voor al uw Google Ads-accounts.
 • Als u kliktrackers in uw tracking-URL's of omleidingen aan de serverzijde op uw site gebruikt, zorgt u ervoor dat deze de GCLID doorgeven aan uw bestemmingspagina's.
 • Activeer uw tags niet binnen een iframe (bijvoorbeeld binnen een andere trackingtag, zoals Floodlight).

Bepaalde functies van 'Conversies bijhouden' werken mogelijk anders in verschillende browsers en instellingen. Aan de hand van de kolom 'Compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden' kunt u zien of uw bestemmingspagina's correct zijn ingesteld en of de tagging zo veel mogelijk conversies kan bijhouden.

Opmerking: Momenteel werkt het compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden alleen voor bestemmingspagina's van zoekadvertenties. Voor bestemmingspagina's van niet-zoekadvertenties wordt '--' weergegeven in de kolom Compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden.

De kolom 'Compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden' interpreteren

Het compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden wordt gemeten als het geschatte percentage klikken naar uw bestemmingspagina dat kan worden bijgehouden voor conversies via een first-party cookie. Dit is de nauwkeurigste manier om conversies te meten.

Als het percentage lager is dan 100%, kunt u de muisaanwijzer op de statistiek plaatsen om een kaart weer te geven met specifieke foutmeldingen die aangeven waarom conversies mogelijk niet worden gerapporteerd voor bepaalde klikken naar die bestemmingspagina. U ziet details zoals:

 • Richtlijnen waarom niet alle klikken worden bijgehouden voor conversies, met een link naar meer informatie.
 • Het geschatte percentage klikken waarbij de Google-klik-ID is ontvangen op de bestemmingspagina.
 • Het geschatte percentage klikken dat uw bestemmingspagina heeft bereikt waarop tagging voor de hele site is geïmplementeerd. 

Voorbeeld:

 • Een compatibiliteitspercentage van 80% betekent dat 80% van de zoekadvertentieklikken naar deze bestemmingspagina via een first-party cookie kan worden bijgehouden voor conversies in alle browsers.
 • Als u de muisaanwijzer op dit getal plaatst en de reden hiervoor de foutmelding 'Ontbrekende Google-klik-ID (20%)' is, betekent dit dat in 20% van de gevallen de Google-klik-ID wordt verwijderd uit de URL als deze op de bestemmingspagina terechtkomt.
 • Onderaan de kaart staat 'Tag voor de hele site: 100%'. Dit betekent dat de tag voor de hele site correct is geïmplementeerd voor 100% van de zoekadvertentieklikken.

De betekenis van foutmeldingen over het compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden

Als uw bestemmingspagina een AMP-bestemmingspagina is, raadpleegt u het gedeelte AMP-bestemmingspagina's.

Algemene sitetag ontbreekt

Als u conversies in alle browsers zo nauwkeurig mogelijk wilt bijhouden, moet u een algemene sitetag of Google Tag Manager gebruiken op al uw Google Ads-bestemmingspagina's.

Als u Google Ads-tags wilt gebruiken om conversies bij te houden, kunt u deze bronnen raadplegen voor het implementeren van 'Conversies bijhouden' met een algemene sitetag of met Google Tag Manager.

Als u wilt, kunt u uw Google Analytics-account koppelen om conversies bij te houden in uw Google Ads-account. Als u voor deze optie kiest, raden we u aan een algemene sitetag in te stellen met Google Analytics of de Universal Analytics-template in Google Tag Manager te gebruiken om ervoor te zorgen dat conversies zo nauwkeurig mogelijk worden gemeten. Als u conversies probeert te meten zonder een algemene sitetag of Google Tag Manager, wordt er in het rapport over compatibiliteit voor conversies bijhouden mogelijk de melding Verouderde tag weergegeven.

Als deze fout wordt weergegeven in het rapport Bestemmingspagina's, bevat de bestemmingspagina geen algemene sitetag of is de Google Tag Manager-container niet correct geïnstalleerd op deze pagina. Als u problemen ervaart met uw tag, leest u hier hoe u problemen met uw tagging voor de hele site oplost. Als u Google Tag Manager gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u de Conversion Linker correct heeft gebruikt.

Als uw pagina een AMP-bestemmingspagina is, moet u controleren of uw instellingen correct zijn, zoals beschreven in Using AMP for your Google Ads landing pages en Set up Google Ads conversion measurement for AMP landing pages .

Ontbrekende Google-klik-ID

De Google-klik-ID wordt automatisch toegevoegd aan uw uiteindelijke URL als autotagging is ingeschakeld voor uw Google Ads-account. Als u conversies wilt bijhouden in alle browsers, moet de URL-parameter van de Google-klik-ID in de URL staan als de gebruiker de bestemmingspagina bereikt nadat hij of zij op een advertentie heeft geklikt. Dit bericht in de kolom 'Compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden' geeft aan dat de Google-klik-ID niet is doorgezet in de URL voor deze bestemmingspagina. Als u kliktrackers in uw tracking-URL's of omleidingen aan de serverzijde op uw site gebruikt, zorgt u ervoor dat deze de Google-klik-ID doorgeven aan uw bestemmingspagina's. Zorg er ook voor dat de bestemmingspagina correct wordt geladen zonder websitefouten (zoals een 404-fout).

Als u handmatig wilt controleren of de Google-klik-ID is doorgezet naar de bestemmingspagina, kunt u de URL van de bestemmingspagina in het rapport Bestemmingspagina's van Google Ads in uw browser plakken en handmatig een testparameter voor de Google-klik-ID toevoegen. Druk op Enter om naar de pagina te gaan en controleer vervolgens of de opgegeven parameter voor de Google-klik-ID nog steeds in het URL-vak staat. Meer informatie over controleren of Google Ads-autotagging werkt.

Voorbeeld

Stel dat example.com/foo uw bestemmingspagina is.

Plak deze URL in uw URL-vak en voeg een testparameter voor de Google-klik-ID toe: example.com/foo?gclid=Tester123

Als u naar deze URL gaat, controleert u of 'gclid=Tester123' wordt weergegeven in het URL-vak. Uw Google-klik-ID is hoofdlettergevoelig en moet uniform zijn voor alle pagina's.

Opmerking: Als u andere URL-parameters heeft, moet de Google-klik-ID na die parameters komen maar vóór eventuele fragmenten (ook wel 'benoemde ankers' genoemd en aangeduid door de aanwezigheid van een #). Het moet er ongeveer als volgt uitzien: example.com/foo?a=b&gclid=Tester123#xyz

Als uw pagina een AMP-bestemmingspagina is, moet u controleren of uw instellingen correct zijn, zoals beschreven in Using AMP for your Google Ads landing pages.

Autotagging uitgeschakeld op accountniveau

Als u conversies wilt bijhouden in alle browsers, zorgt u ervoor dat de instelling voor autotagging is ingeschakeld voor uw account. Met deze instelling wordt de Google-klik-ID automatisch toegevoegd aan uw uiteindelijke URL.

Meer informatie over autotagging

Verouderde tags (waaronder Analytics.js-tags)

Als u conversies in alle browsers zo nauwkeurig mogelijk wilt bijhouden, moet u een algemene sitetag of Google Tag Manager gebruiken op al uw Google Ads-bestemmingspagina's. Als u verouderde tags gebruikt (oudere versies van onze tags die niet langer worden aanbevolen), moet u uw tags updaten om eenalgemene sitetag of Google Tag Manager te gebruiken. Als u een algemene sitetag of Google Tag Manager gebruikt, kunt u ook gebruikmaken van nieuwe functies die mogelijk niet beschikbaar zijn voor configuraties met verouderde tags.

Opmerking: Als u Google Analytics gebruikt om conversies in uw Google Ads-account te meten, raden we u aan een algemene sitetag in te stellen met Google Analytics of de Universal Analytics-template binnen Google Tag Manager te gebruiken. Conversies die met correct gekoppelde Analytics.js-tags worden geregistreerd, worden op dit moment nog steeds als 'geschikt' beschouwd in het rapport. Mogelijk ziet u nog steeds hoge scores, maar we raden u sterk aan uw tags te upgraden naar een algemene sitetag of GTM.

Als uw pagina een AMP-bestemmingspagina is, moet u controleren of uw instellingen correct zijn, zoals beschreven in Using AMP for your Google Ads landing pages.

Kan het compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden niet berekenen: '--'

Als er geen gegevens beschikbaar zijn voor een bepaalde bestemmingspagina, wordt '--' weergegeven in de kolom Compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden. Deze statistiek is alleen beschikbaar voor advertentieklikken voor campagnes in het zoeknetwerk. Andere campagnetypen beschikken dus niet over compatibiliteitspercentages voor conversies bijhouden.

Als er geen advertentieklikken naar uw bestemmingspagina zijn geweest, wordt er geen compatibiliteitspercentage voor 'Conversies bijhouden' voor die bestemmingspagina weergegeven.

Opmerking: Gegevens over het compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden zijn alleen beschikbaar voor de periode vanaf 1 juli 2020. Als u datums vóór die datum opneemt in uw rapport, wordt het compatibiliteitspercentage niet berekend en wordt '--' weergegeven.

Compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden is 'N.v.t.'

Zelfs als er advertentieklikken zijn, zijn er situaties waarin het niet altijd mogelijk is om het compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden voor elke bestemmingspagina te berekenen. In deze gevallen wordt 'N.v.t.' weergegeven in de kolom.

Er zijn enkele belangrijke redenen waarom dit kan gebeuren:

 • Tagbeheersystemen van derden en niet-standaard implementaties: Als tags worden geïmplementeerd met tagbeheersystemen van derden of andere niet-standaard implementatieconfiguraties (bijvoorbeeld het gebruik van iframes, voorwaardelijke logica, enzovoort), kan de juiste compatibiliteit voor conversies mogelijk niet worden gevalideerd.
 • Toestemmingsberichten voor cookies: Als er toestemmingsberichten voor cookies zijn geïmplementeerd, kunnen we mogelijk niet nauwkeurig bepalen hoe vaak klikken kunnen worden bijgehouden voor conversies via een first-party cookie.
 • Regelmatige wijzigingen in tagconfiguraties: Als er meerdere wijzigingen zijn aangebracht in de instellingen voor autotagging of de manier waarop tags worden geïmplementeerd (bijvoorbeeld tagging voor de hele site implementeren, bestaande tags verwijderen of aanpassen, een siteomleiding wijzigen), is het compatibiliteitspercentage voor het bijhouden van conversies mogelijk gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar. Dit kan na verloop van tijd veranderen als de tagconfiguratie stabiel is. De statistiek wordt dan in het rapport weergegeven.

Het is belangrijk op te merken dat 'N.v.t.' betekent dat er geen compatibiliteitspercentage voor conversies bijhouden kan worden vastgesteld, maar niet betekent dat een bestemmingspagina geen klikken voor conversies bijhoudt. U hoeft niets te doen als dit percentage wordt weergegeven.

Ontbrekende instelling voor client-ID van AMP (en andere problemen met AMP-bestemmingspagina's)
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen