Objašnjenje stope kompatibilnosti praćenja konverzija

Stopa kompatibilnosti praćenja konverzija pomaže vam vidjeti je li označavanje ispravno postavljeno na vašim odredišnim stranicama. Stopa kompatibilnosti praćenja konverzija prikazana je u stupcu naziva "Stopa kompatibilnosti praćenja konverzija" koji se nalazi u izvješću Odredišne stranice.

Stupac vam pokazuje procijenjeni postotak klikova na oglase ciljane na pretraživačku mrežu za koje se konverzije mogu pratiti pomoću kolačića prve strane na odredišnoj stranici. Praćenje konverzija pomoću kolačića prve strane najtočniji je način mjerenja konverzija.

Stopa manja od 100% znači da se za neke vaše klikove na oglas ne mogu pratiti konverzije u nekim preglednicima, što može utjecati na izvješćivanje o konverzijama, kao i na značajke za optimizaciju koje se temelje na podacima o konverzijama, poput Pametnog licitiranja.

Stvari koje treba znati o mjerenju online konverzija

Za najtočnije mjerenje trebat će vam oznaka postavljena na svaku stranicu web-lokacije. Saznajte više o označavanju cijele web-lokacije u člankuKako Google prati konverzije na web-lokaciji. Prije implementacije označavanja cijele web-lokacije, obavezno učinite sljedeće:

 • Uključite automatsko označavanje na svim svojim Google Ads računima.
 • Ako u svojim URL-ovima za praćenje upotrebljavate programe za praćenje klikova ili preusmjeravanja na web-lokaciju na strani poslužitelja, provjerite prosljeđuju li GCLID na vaše odredišne stranice.
 • Nemojte aktivirati oznake unutar iframea (na primjer unutar druge oznake za praćenje kao što je Floodlight).

Neka praćenja konverzija mogu različito funkcionirati u različitim preglednicima i s različitim postavkama. Stupac stope kompatibilnosti praćenja konverzija pomoći će vam uvidjeti je li praćenje ispravno postavljeno na odredišnim stranicama i može li se njime pratiti što veći broj konverzija.

Napomena: stopa kompatibilnosti praćenja konverzija trenutačno funkcionira samo za odredišne stranice oglasa ciljanih na pretraživačku mrežu. Za odredišne stranice oglasa koji nisu ciljani na pretraživačku mrežu, u stupcu stope kompatibilnosti praćenja konverzija prikazat će se "--".

Objašnjenje stupca stope kompatibilnosti praćenja konverzija

Stopa kompatibilnosti praćenja konverzija mjeri se kao procijenjeni postotak klikova na odredišnu stranicu za koje se konverzije mogu pratiti pomoću kolačića prve strane, što je najtočniji način mjerenja konverzija.

Ako je prilikom zadržavanja pokazivača miša iznad mjernog podatka ta stopa manja od 100%, vidjet ćete karticu s konkretnim porukama o pogreškama koje ukazuju na to zbog čega se za neke klikove na tu odredišnu stranicu konverzije možda neće prikazivati u izvješću. Prikazat će se pojedinosti poput:

 • objašnjenja zbog čega se za sve klikove neće pratiti konverzije, s vezom na dodatne informacije
 • procijenjeni postotak klikova za koje je primljen parametar GCLID na odredišnoj stranici
 • procijenjeni postotak klikova koji su doveli na vašu web-lokaciju s oznakom postavljenom na svaku stranicu web-lokacije. 

Primjer:

 • Recimo da vaša stopa kompatibilnosti praćenja konverzija iznosi 80%. To znači da se za 80% klikova na oglase ciljane na pretraživačku mrežu na tu odredišnu stranicu, pomoću kolačića prve strane, mogu pratiti konverzije u svim preglednicima.
 • Kada se prilikom zadržavanja pokazivača miša iznad tog broja prikaže poruka o pogrešci "Nedostaje parametar GCLID (20%)", to znači da se u 20% slučajeva tijekom dolaska na odredišnu stranicu parametar GCLID "ispušta" iz URL-a.
 • Možda ćete primijetiti da na dnu kartice stoji "Oznaka postavljena na svaku stranicu web-lokacije: 100%". To znači da je označavanje cijele web-lokacije ispravno implementirano za sve klikove na oglase ciljane na pretraživačku mrežu.

Objašnjenje poruka o pogreškama za stopu kompatibilnosti praćenja konverzija

Ako je vaša odredišna stranica AMP odredišna stranica, pregledajte odjeljak AMP odredišne stranice.

Nedostaje globalna oznaka web-lokacije

Da biste što točnije pratili konverzije u svim preglednicima, trebali biste upotrebljavati globalnu oznaku web-lokacije ili Google upravitelj oznaka na svakoj odredišnoj stranici Google Adsa.

Ako želite upotrebljavati Google Ads oznake za praćenje konverzija, možete pregledati resurse za implementaciju praćenja konverzija pomoću globalne oznake web-lokacije ili pomoću Google upravitelja oznaka.

Ako želite, unutar Ads računa možete povezati Analytics račun za praćenje konverzija. Ako odaberete ovu opciju, preporučujemo da postavite globalnu oznaku web-lokacije s Google Analyticsom ili upotrebljavate Universal Analytics predložak u Google upravitelju oznaka kako biste osigurali najtočnije mjerenje konverzija. Ako pokušate mjeriti konverzije bez globalne oznake web-lokacije ili Google upravitelja oznaka, u izvješću o kompatibilnosti konverzija možda ćete vidjeti obavijest "Naslijeđena oznaka".

Ako vidite tu pogrešku u izvješću Odredišne stranice, vaša odredišna stranica nema ispravno instaliranu globalnu oznaku web-lokacije ili spremnik Google upravitelja oznaka. Ako imate poteškoća s oznakom, saznajte više o rješavanju problema s označavanjem cijele web-lokacije. Ako upotrebljavate Google upravitelj oznaka, provjerite jeste li ispravno upotrijebili poveznicu konverzije.

Ako je vaša stranica AMP odredišna stranica, morat ćete provjeriti je li postavljanje izvršeno ispravno, onako kako je opisano u odjeljcima Upotreba AMP-a za Google Ads odredišne stranice i Postavljanje Google Ads mjerenja konverzija za AMP odredišne stranice.

Nedostaje parametar GCLID

Parametar GCLID automatski se dodaje završnom URL-u kada je za vaš Google Ads račun omogućeno automatsko označavanje . Kako bi se konverzije pratile u svim preglednicima, GCLID parametar URL-a mora se nalaziti u URL-u kada korisnik dospije na odredišnu stranicu nakon klika na oglas. Ova poruka u stupcu stope kompatibilnosti praćenja konverzija upućuje na to da se parametar GCLID ne nalazi u URL-u za ovu odredišnu stranicu. Ako u svojim URL-ovima za praćenje upotrebljavate programe za praćenje klikova ili preusmjeravanja na web-lokaciju na strani poslužitelja, provjerite prosljeđuju li GCLID na vaše odredišne stranice. Osim toga, provjerite učitava li se odredišna stranica ispravno, bez pogrešaka na web-lokaciji (poput pogreške 404).

Kako biste ručno provjerili nalazi li se GCLID na odredišnoj stranici, zalijepite URL odredišne stranice iz izvješća Odredišna stranica Google Adsa u preglednik i ručno dodajte testni parametar GCLID. Idite na stranicu pritiskom na tipku Enter i zatim provjerite nalazi li se parametar GCLID koji ste unijeli i dalje u polju URL-a. Saznajte više o tome kako provjeriti funkcionira li automatsko označavanje u Google Adsu.

Primjer

Pretpostavimo da je URL vaše odredišne stranice sljedeći: example.com/foo

Zalijepite ga u polje URL-a i dodajte testni parametar GCLID: example.com/foo?gclid=Tester123

Kada posjetite taj URL, pregledajte ga i provjerite vidite li "gclid=Tester123" u polju URL-a. Napominjemo da GCLID razlikuje velika i mala pisana slova i da treba biti ujednačen na svim stranicama.

Napomena: ako imate druge parametre URL-a, GCLID treba postaviti nakon tih parametara, no prije fragmenata (koji se još nazivaju i "sidrima s nazivima" te su označeni simbolom #). Trebali biste vidjeti nešto poput sljedećeg: example.com/foo?a=b&gclid=Tester123#xyz

Ako je vaša stranica AMP odredišna stranica, morat ćete provjeriti je li postavljanje izvršeno ispravno, onako kako je opisano u odjeljku Upotreba AMP-a za Google Ads odredišne stranice.

Automatsko označavanje isključeno na razini računa

Kako bi se konverzije pratile u svim preglednicima, morat ćete provjeriti je li automatsko označavanje omogućeno na vašem računu. Ta će postavka automatski dodati GCLID vašem završnom URL-u.

Saznajte više o automatskom označavanju

Naslijeđene oznake (uključujući oznake Analytics.js)

Da biste što točnije pratili konverzije u svim preglednicima, trebali biste upotrebljavati globalnu oznaku web-lokacije ili Google upravitelj oznaka na svakoj odredišnoj stranici Google Adsa. Ako upotrebljavate naslijeđene oznake (starije verzije naših oznaka koje se više ne preporučuju u praksi), svoje oznake trebate ažurirati tako da one upotrebljavaju globalnu oznaku web-lokacije ili Google upravitelj oznaka. Ako upotrijebite globalnu oznaku web-lokacije ili Google upravitelj oznaka, moći ćete iskoristiti prednosti novih značajki koje možda nisu dostupne za konfiguracije naslijeđenih oznaka.

Napomena: ako upotrebljavate Google Analytics za mjerenje konverzija na Google Ads računu, preporučujemo da postavite globalnu oznaku web-lokacije pomoću Google Analyticsa ili pomoću Universal Analytics predloška u Google upravitelju oznaka. Trenutačno se konverzije zabilježene pomoću ispravno povezanih Analytics.js oznaka i dalje smatraju "kompatibilnima" u izvješću te i dalje možete vidjeti najbolje rezultate, no toplo preporučujemo da nadogradite oznake kako bi one upotrebljavale globalnu oznaku web-lokacije ili GTM.

Ako je vaša stranica AMP odredišna stranica, morat ćete provjeriti je li postavljanje izvršeno ispravno, onako kako je opisano u odjeljku Upotreba AMP-a za Google Ads odredišne stranice.

Nije moguće izračunati stopu kompatibilnosti praćenja konverzija: "- -"

Kada ne postoje podaci za određenu odredišnu stranicu, u stupcu stope kompatibilnosti praćenja konverzija prikazat će se "--". Ovaj mjerni podatak dostupan je samo za klikove na oglase u pretraživačkoj kampanji pa stoga stope kompatibilnosti praćenja konverzija neće biti dostupne u drugim vrstama kampanja.

Ako nije došlo do klikova na oglas za odredišnu stranicu, za nju neće postojati stopa kompatibilnosti praćenja konverzija.

Napomena: podaci o stopi kompatibilnosti praćenja konverzija dostupni su samo od 1. srpnja 2020. nadalje. Ako u izvješće uključite vremensko razdoblje prije navedenog datuma, stopa kompatibilnosti neće se izračunati i prikazat će se "--".

Za stopu kompatibilnosti praćenja konverzija navodi se "Nije primjenjivo".

Čak i kada su ostvareni klikovi na oglas, u nekim situacijama nije uvijek moguće izračunati stopu kompatibilnosti praćenja konverzija za svaku odredišnu stranicu. U tim se slučajevima u stupcu prikazuje oznaka "Nije primjenjivo".

Nekoliko je glavnih razloga zbog kojih može doći do toga:

 • Sustavi za upravljanje oznakama treće strane i nestandardne implementacije: kada se oznake implementiraju pomoću sustava za upravljanje oznakama treće strane ili drugih nestandardnih implementacijskih konfiguracija (npr. upotreba iframea, uvjetne logike itd.), potvrđivanje ispravne kompatibilnosti konverzije nije uvijek moguće.
 • Poruke o prihvaćanju kolačića: pri implementaciji poruka o prihvaćanju kolačića možda nećemo moći točno odrediti koliko se često za klikove mogu pratiti konverzije pomoću kolačića prve strane.
 • Učestale izmjene konfiguracija za označavanje: ako su se više puta izmijenile postavke automatskog označavanja ili načina implementacije oznaka (npr. implementacija označavanja na svakoj stranici web-lokacije, uklanjanje ili izmjena postojećih oznaka, promjena preusmjeravanja web-lokacije), stopa kompatibilnosti praćenja konverzija možda neće biti dostupna neko vrijeme. To se s vremenom može promijeniti ako je konfiguracija za označavanje stabilna te će u izvješću biti prikazan mjerni podatak.

Važno je primijetiti da oznaka "Nije primjenjivo" znači da stopu kompatibilnosti praćenja konverzija nije moguće odrediti, no to ne znači da se na odredišnoj stranici ne ostvaruju klikovi za praćenje konverzija. Ne morate poduzimati nikakve radnje kada vidite tu stopu.

Nedostaju postavke AMP ID-ja klijenta (i drugi problemi s AMP odredišnim stranicama)
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false