Разясняване на процента на съвместимост за проследяването на реализациите

Процентът на съвместимост за проследяването на реализациите помага да видите дали маркирането е настроено правилно в целевите Ви страници. Процентът на съвместимост за проследяването на реализациите се показва в графа „Процент на съвместимост за проследяването на реализациите“ в отчета „Целеви страници“.

Графата показва прогнозния процент на кликванията върху реклами в мрежата за търсене, които могат да бъдат проследени за реализации с помощта на „бисквитка“ на посещавания домейн в целевата страница. Проследяването на реализациите с „бисквитка“ на посещавания домейн е най-точният начин за измерване на реализациите.

Процент под 100% означава, че някои от кликванията върху рекламата Ви може да не бъдат проследени за реализации в някои браузъри, което може да повлияе на отчитането на реализациите Ви, както и на всички функции за оптимизиране, които разчитат на данни за реализациите, като например Интелигентно офериране.

Неща, които трябва да знаете за измерването на онлайн реализации

За най-точно измерване Ви е необходим маркер за целия сайт, внедрен на всички страници. Можете да научите повече за маркирането за целия сайт, като прочетете Как Google проследява реализациите в уебсайт. Преди да внедрите маркиране за целия сайт:

 • Включете автоматичното маркиране във всичките си профили в Google Ads.
 • Ако използвате механизми за проследяване на кликванията в проследяващите URL адреси или пренасочвания в сайта си от страна на сървъра, проверете дали те предават GCLID към целевите Ви страници.
 • Не задействайте маркерите си от вътрешността на вложена рамка (например: в рамките на друг маркер за проследяване, като Floodlight).

Някои проследявания на реализациите може да работят различно в различни браузъри и настройки. Графата за процента на съвместимост за проследяването на реализациите ще Ви помогне да видите дали проследяването е настроено правилно в целевите Ви страници и дали маркирането е в състояние да проследи възможно най-много реализации.

Забележка: В момента процентът на съвместимост за проследяването на реализациите работи само за целевите страници на рекламите в мрежата за търсене. За целевите страници на рекламите извън мрежата за търсене в графата за процента на съвместимост за проследяването на реализациите ще се показва „–“.

Разясняване на графата за процента на съвместимост за проследяването на реализациите

Процентът на съвместимост за проследяването на реализациите се измерва като прогнозния процент кликвания върху целевата Ви страница, които могат да бъдат проследени за реализации чрез „бисквитки“ на посещавания домейн, което е най-точният начин за измерване на реализациите.

Ако процентът е под 100%, когато задържите курсора на мишката върху показателя, ще видите карта с конкретни съобщения за грешки, указващи защо може да не се отчитат реализации за някои кликвания върху тази целева страница. Ще видите подробности, като например:

 • Указания за това, защо е възможно не всички кликвания да се проследяват за реализации, с връзка за повече информация.
 • Прогнозният процент кликвания, при които GCLID се получава на целевата страница.
 • Прогнозният процент кликвания, достигнали до целевата Ви страница, в която е внедрено маркиране за целия сайт.

Пример:

 • Възможно е да имате процент на съвместимост за проследяването на реализациите 80% – това означава, че 80% от кликванията върху реклами в мрежата за търсене могат да бъдат проследени за реализации във всички браузъри, като се използва „бисквитка“ на посещавания домейн.
 • Когато задържите курсора на мишката над това число, ако причината за това е съобщението за грешка „Липсващи GCLID (20%)“ – това означава, че при 20% GCLID е „изпуснат“ от URL адреса при пристигане на целевата страница.
 • Може да забележите в долната част на картата да пише „Маркер за целия сайт: 100%“ – това означава, че маркирането за целия сайт е внедрено правилно за 100% от кликванията върху реклами в мрежата за търсене.

Разясняване на съобщенията за грешки при процента на съвместимост за проследяването на реализациите

Ако целевата Ви страница е целева страница с AMP, използвайте секцията Целеви страници с AMP.

Липсва общ маркер на сайта

За да проследявате най-точно реализациите на всички браузъри, трябва да използвате общ маркер на сайта или Мениджър на маркери на Google на всяка от целевите страници в Google Ads.

Ако искате да използвате маркери на Google Ads за проследяване на реализациите, можете да прегледате тези ресурси за внедряване на проследяване на реализациите с общ маркер на сайта или Мениджър на маркери на Google.

Ако предпочитате, можете да свържете профила си в Анализ, за да проследявате реализациите в профила си в Google Ads. Ако изберете тази опция, препоръчваме да настроите общ маркер на сайта с Google Анализ или да използвате шаблона на Universal Analytics в Мениджър на маркери на Google, за да се осигури най-точното измерване на реализациите. Ако опитате да измервате реализации без общ маркер на сайта или Мениджър на маркери на Google, може да видите известие Наследен маркер в отчета за съвместимост за реализациите.

Ако видите тази грешка в отчета за целевите страници, то целевата Ви страница няма правилно инсталиран общ маркер на сайта или контейнер на Мениджър на маркери на Google. Ако имате проблем с маркера, научете повече за отстраняването на неизправности с маркирането за целия сайт. Ако използвате Мениджър на маркери на Google, уверете се, че сте използвали правилно инструмента за свързване на реализации.

Ако страницата Ви е целева страница с AMP, трябва да проверите дали настройката Ви е правилна, както е описано в Използване на AMP за целевите Ви страници в Google Ads и Настройване на измерване на реализациите в Google Ads за целеви страници с AMP.

Липсващ GCLID

GCLID ще бъде автоматично добавен към крайния URL адрес, когато автоматичното маркиране е активирано за профила Ви в Google Ads. За да проследявате реализациите във всички браузъри, GCLID трябва да се запази като параметър в URL адреса, когато потребителят достигне целевата страница, след като кликне върху реклама. Това съобщение в графата за съвместимост за проследяването на реализациите показва, че GCLID не се е запазил в URL адреса за тази целева страница. Ако използвате механизми за проследяване на кликванията в проследяващите URL адреси или пренасочвания в сайта си от страна на сървъра, проверете дали те предават GCLID към целевите Ви страници. Освен това се уверете, че целевата страница се зарежда правилно без грешки в уебсайта (например грешка 404).

За да проверите ръчно дали GCLID се е запазил в целевата страница, можете да поставите URL адреса на целевата страница от отчета за целевата страница в Google Ads в браузъра и ръчно да добавите тестов параметър GCLID. Придвижете се до страницата, като натиснете бутона „Enter“, и след това проверете дали въведеният от Вас параметър „gclid“ все още присъства в полето за URL адрес. Научете повече за проверката дали автоматичното маркиране в Google Ads работи.

Пример

Да приемем, че целевата Ви страница е: example.com/foo

Поставете това в полето за URL адрес и добавете тестов параметър GCLID: example.com/foo?gclid=Tester123

Когато отидете до този URL адрес, погледнете и се уверете, че виждате „gclid=Tester123“ в полето за URL адрес. Обърнете внимание, че регистърът на буквите е от значение за GCLID и трябва да бъде еднакъв на всички страници.

Забележка: Ако имате други параметри на URL адреса, GCLID трябва да е след тези параметри, но преди каквито и да е фрагменти (наричани също „наименовани маркери anchor“ и обозначени с „#“). Трябва да изглежда приблизително по следния начин: example.com/foo?a=b&gclid=Tester123#xyz

Ако страницата Ви е целева страница с AMP, трябва да проверите дали настройката Ви е правилна, както е описано в Използване на AMP за целевите Ви страници в Google Ads.

Автоматичното маркиране е изключено на ниво профил

За да проследявате реализациите във всички браузъри, трябва да се уверите, че настройката за автоматично маркиране е активирана за профила Ви. Тази настройка автоматично ще добави GCLID към крайния Ви URL адрес.

Научете повече за автоматичното маркиране

Наследени маркери (включително маркери Analytics.js)

За да проследявате най-точно реализациите на всички браузъри, трябва да използвате общ маркер на сайта или Мениджър на маркери на Google на всяка от целевите страници в Google Ads. Ако използвате наследени маркери (по-старите версии на маркерите ни, които вече не се препоръчват като най-добри практики), трябва да актуализирате маркерите си да използват общ маркер на сайта или Мениджър на маркери на Google. Използването на общ маркер на сайта или Мениджър на маркери на Google също така ще Ви даде възможност да се възползвате от нови функции, които може да не са налице за конфигурациите на наследените маркери.

Забележка: Ако използвате Google Анализ за измерване на реализациите в профила си в Google Ads, препоръчваме да настроите общ маркер на сайта с Google Анализ или посредством шаблон за Universal Analytics в Мениджър на маркери на Google. Засега реализациите, записани с правилно свързани маркери Analytics.js, продължават да се считат за съвместими в отчета и пак може да виждате високи резултати, но силно се препоръчва да надстроите маркерите си да използват общ маркер на сайта или Мениджър на маркери на Google.

Ако страницата Ви е целева страница с AMP, трябва да проверите дали настройката Ви е правилна, както е описано в Използване на AMP за целевите Ви страници в Google Ads.

Невъзможно е да се изчисли процентът на съвместимост за проследяването на реализациите: „–“

Когато няма данни за конкретна целева страница, в графата за процента на съвместимост за проследяването на реализациите ще се показва „–“. Този показател е достъпен само за кликвания върху реклами в кампании в мрежата за търсене, така че другите типове кампании няма да имат проценти на съвместимост за проследяването на реализациите.

Ако не е имало кликвания върху реклами в целевата Ви страница, няма да има процент на съвместимост за проследяването на реализациите за тази целева страница.

Забележка: Данните за процента на съвместимост за проследяването на реализациите са достъпни само от 1 юли 2020 г. нататък. Ако включите дати преди тази в отчета си, процентът на съвместимост няма да бъде изчислен и ще се показва „–“.

Процентът на съвместимост за проследяването на реализациите е „неприложим“

Дори когато има кликвания върху реклама, има някои ситуации, при които не винаги е възможно да се изчисли процент на съвместимост за проследяването на реализациите за всяка целева страница. В тези случаи в графата се показва „неприложимо“.

Има няколко основни причини това да се случи:

 • Системи за управление на маркери на трети страни и нестандартни внедрявания - Когато маркерите са внедрени с помощта на системи за управление на маркери на трети страни или други нестандартни конфигурации за внедряване (например използване на вложени рамки, условна логика и т.н.), не винаги е възможно да се потвърди правилната съвместимост на реализациите.
 • Съобщения за получаване на съгласие за използване на „бисквитки“ – Когато са внедрени съобщения за получаване на съгласие за използване на „бисквитки“, не можем да определим с точност, колко често кликванията могат да бъдат проследени за реализации с помощта на „бисквитка“ на посещавания домейн.
 • Чести промени в конфигурациите за маркиране – Ако са направени множество промени в настройките за автоматично маркиране или как да се внедрят маркерите (например приемане на внедряване на маркиране за целия сайт, премахване или промяна на съществуващи маркери, промяна на пренасочване към сайт), процентът на съвместимост с проследяването на реализациите може да не е налично за период от време. С течение на времето това може да се промени, ако конфигурацията на маркирането е стабилна, и показателят ще се покаже в отчета.

Важно е да се отбележи, че „неприложимо“ означава, че процентът на съвместимост за проследяването на реализациите не може да бъде определен, но това не означава, че целевата страница не проследява кликванията за реализации. Не е нужно да предприемате никакви действия, когато видите този процент.

Липсваща настройка на Client ID за AMP (и други проблеми с целевите страници с AMP)
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false