O povpr. pogostosti prikazov na uporabnika (7 ali 30 dni)

Povpr. pogostost prikazov na uporabnika (7 ali 30 dni) je povprečno število, ki pove, kolikokrat je bil enoličnemu uporabniku prikazan videooglas iz vaše oglaševalske akcije v zadnjih 7 ali 30 dneh (za en dan ali za več dni). Na podlagi povpr. pogostosti prikazov na uporabnika (7 ali 30 dni) boste lažje razumeli, kako se povprečna tedenska ali mesečna uspešnost z vidika pogostosti spreminja tekom časa, saj se za posamezen datum ustvari 7- ali 30-dnevno obdobje za pregled preteklih dejanj. V tem članku boste izvedeli, kako se povpr. pogostost prikazov na uporabnika (7 ali 30 dni) izračuna za videooglase.

Primerjava povpr. pogostosti prikazov na uporabnika (7 ali 30 dni) in povpr. pogostosti prikazov na uporabnika

Meritve enoličnega dosega merijo skupno število uporabnikov, ki jim je bil prikazan oglas. V programu Google Ads lahko v tabelo s statističnimi podatki dodate dodatne meritve dosega, tako da uporabite stolpec »Povpr. pogostost prikazov /uporabnika«, »Povpr. pogostost prikazov. /uporabnika (7 dni)« ali »Povpr. pogostost prikazov /uporabnika (30 dni)«.  Če si želite ogledati, kako pogosto so bili oglasi prikazani istemu uporabniku v določenem časovnem obdobju, izberite »Povpr. pogostost prikazov /uporabnika« v programu Google Ads. Če si želite ogledati, kako se pogostost za oglase spreminja tekom časa na tedenski ali mesečni ravni, izberite »Povpr. pogostost prikazov /uporabnika (7 dni)« ali »Povpr. pogostost prikazov /uporabnika (30 dni)« v programu Google Ads.

Primer

Zanima vas, koliko oseb je videlo vaš oglas v 9-dnevnem časovnem obdobju. Če si ogledate stolpec »Povpr. pogostost prikazov /uporabnika« za to časovno obdobje, bo prikazana povprečna pogostost za vseh 9 dni. Če si ogledate stolpec »Povpr. pogostost prikazov /uporabnika (7 dni)« ali stolpec »Povpr. pogostost prikazov /uporabnika (30 dni)« za to časovno obdobje, boste videli, kako se povprečna 7- ali 30-dnevna pogostost spreminja za vsakega od 9 dni v časovnem obdobju.

Kako se izračuna povpr. pogostost prikazov na uporabnika (7 ali 30 dni)

Odvisno od tega, ali v programu Google Ads izberete en dan ali več dni, se povpr. pogostost prikazov na uporabnika (7 ali 30 dni) v tabeli s statističnimi podatki programa Google Ads prikaže različno. Če želite spremeniti izbrane dneve, nad grafikonom uspešnosti v programu Google Ads kliknite izbirnik časovnega obdobja. 

Opomba: Če so na voljo, se podatki za dnevno pogostost v programu Google Ads prikažejo po treh dneh.

Izračuni za en dan

Če v izbirniku časovnega obdobja izberete en dan, bo povpr. pogostost prikazov na uporabnika (7 ali 30 dni) v oglaševalski akciji izračunana kot skupno število prikazov v 7- ali 30-dnevnem obdobju za pregled preteklih deljenj, deljeno s skupnim številom enoličnih uporabnikov oglaševalske akcije za isto obdobje za pregled preteklih dejanj.

Primer

V programu Google Ads si želite ogledati povpr. pogostost prikazov na uporabnika (7 dni) od 30. januarja 2020 za izbrano oglaševalsko akcijo. Google Ads si bo ogledal skupno število prikazov v oglaševalski akciji od 24. januarja 2020 do 30. januarja 2020 in znesek delil s skupnim številom enoličnih uporabnikov v izbranem časovnem obdobju. 

Recimo, da ste za svojo oglaševalsko akcijo v zadnjih 7 dneh prejeli 1000 prikazov in 200 enoličnih uporabnikov. Vaša povpr. pogostost prikazov na uporabnika bi bila v zadnjih 7 dneh 5 (ali 1000/200 = 5).

Izračun za več dni

Če v izbirniku časovnega obdobja izberete časovno obdobje, se povpr. pogostost prikazov na uporabnika (7 ali 30 dni) v oglaševalski akciji izračuna kot skupno število prikazov za posamezen dan v okviru 7- ali 30-dnevnega obdobja, deljeno s skupnim številom enoličnih uporabnikov za posamezen dan v istem okviru obdobja za pregled preteklih dejanj.

Primer

V programu Google Ads si za izbrano oglaševalsko akcijo želite ogledati povpr. pogostost prikazov na uporabnika (7 dni) za obdobje od 29. januarja 2020 do 30. januarja 2020. Google Ads bo preveril vsoto vseh prikazov v obdobjih za pregled preteklih dejanj za 29. januar 2020 in 30. januar 2020 ter znesek delil s skupnim številom enoličnih uporabnikov za vsak dan v izbranem časovnem obdobju.

Recimo, da ste za oglaševalsko akcijo prejeli naslednje število prikazov in enoličnih uporabnikov:

  • 1400 prikazov in 700 enoličnih uporabnikov v zadnjih 7 dneh od 29. januarja 2020.
  • 1000 prikazov in 200 enoličnih uporabnikov v zadnjih 7 dneh od 30. januarja 2020.

Vaša povpr. pogostost prikazov na uporabnika v preteklih 7 dneh bi bila v tem primeru 2,7 (ali [1400 + 1000]/[700 + 200] = 2,7).

Zaradi obdobja za pregled preteklih dejanj so lahko podatki o pogostosti prikazani tudi po končnem datumu, če je vaša oglaševalska akcija zabeležila prikaze v zadnjih 7 ali 30 dneh. Če se je na primer vaša oglaševalska akcija končala 30. januarja 2020 in si ogledate podatke o pogostosti za 3. februar 2020, boste zaradi obdobja za pregled preteklih dejanj še vedno videli podatke o pogostosti za to oglaševalsko akcijo.

Iskanje podatkov poročanja za povpr. pogostost prikazov na uporabnika (7 ali 30 dni)

V programu Google Ads si lahko podatke poročanja za to meritev ogledate v stolpcih »Povpr. pogostost prikazov /uporabnika (7 dni)« in »Povpr. pogostost prikazov /uporabnika (30 dni)« v tabeli s statističnimi podatki »Oglaševalska akcija« in v tabeli s statističnimi podatki »Videoposnetki«. Če želite stolpce dodati v tabelo s statističnimi podatki, upoštevajte ta navodila:

  1. Prijavite se v račun Google Ads.
  2. V meniju strani na levi kliknite Oglaševalske akcije, da si ogledate tabelo s statističnimi podatki.
  3. Nad tabelo s statističnimi podatki kliknite gumb za filtriranje Filter.
  4. Izberite Meritve dosega in nato Povpr. pogostost prikazov /uporabnika (7 dni) ali Povpr. pogostost prikazov /uporabnika (30 dni). Če je na voljo dovolj podatkov poročanja, bo povpr. pogostost prikazov na uporabnika (7 ali 30 dni) prikazana pod stolpci.

Podatki poročanja za več dni

Ko v izbirniku časovnih obdobij izberete časovno obdobje, boste v razdelku za povpr. pogostost prikazov na uporabnika lahko videli tudi obseg, ki prikazuje najnižjo vrednost pogostosti in najvišjo vrednost pogostosti za izbrane dni. 

Če si želite ogledati več podrobnosti o tem, kako se povpr. pogostost prikazov na uporabnika (7 ali 30 dni) spreminja tekom časa, pomaknite miškin kazalec na poljubno vrednost v stolpcu, da se prikaže črtni grafikon. Nato se lahko s kazalcem miške pomaknete na črtni grafikon ter si ogledate povpr. pogostost prikazov na uporabnika za preteklih 7 ali 30 dni, in sicer za nazaj od izbranega datuma.


Opomba: V črtnem grafikonu so lahko prikazane samo dnevne vrednosti za 30-dnevno ali krajše časovno obdobje. Če ste izbrali časovno obdobje, daljše od 30 dni, boste videli podatke za zadnjih 30 dni v tem časovnem obdobju.

Na podlagi najmanjše in največje vrednosti pogostosti in črtnega grafikona lahko preverite, ali je v izbranih dneh prišlo do večjih sprememb v uspešnosti oglaševalske akcije. 

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave