Informacje o śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 lub 30 dni)

Śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 lub 30 dni) to średnia liczba wyświetleń reklamy wideo z Twojej kampanii w ciągu ostatnich 7 lub 30 dni (obliczana dla jednego dnia lub kilku dni). Śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 lub 30 dni) pokazuje, jak zmienia się Twoja tygodniowa lub miesięczna skuteczność na przestrzeni czasu, tworząc okres wynoszący 7 lub 30 dni dla każdej daty. Z tego artykułu dowiesz się, jak obliczamy śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 lub 30 dni) w przypadku reklam wideo.

Śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 lub 30 dni) w porównaniu ze śr. częst. wyśw. na użytkownika

Dane o zasięgu wśród unikalnych użytkowników pokazują łączną liczbę użytkowników, którzy zobaczyli Twoją reklamę. W Google Ads możesz dodać do tabeli statystyk dodatkowe dane o zasięgu, korzystając z kolumny „Śr. częst. wyśw. na użytkownika”, „Śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 dni)” lub „Śr. częst. wyśw. na użytkownika (30 dni)”.Jeśli chcesz sprawdzić, jak często Twoje reklamy wyświetlały się temu samemu użytkownikowi w określonym czasie, wybierz „Śr. częst. wyśw. na użytkownika” w Google Ads. Jeśli chcesz sprawdzić, jak częstotliwość wyświetlania reklam zmienia się w ciągu tygodnia lub miesiąca, wybierz „Śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 dni)” lub „Śr. częst. wyśw. na użytkownika (30 dni)” w Google Ads.

Przykład

Chcesz sprawdzić, ilu osobom wyświetliła się Twoja reklama w ciągu 9 dni. Jeśli wyświetlisz kolumnę „Śr. częst. wyśw. na użytkownika” dla tego zakresu dat, zobaczysz średnią częstotliwość w ciągu 9 dni. Jeśli wyświetlisz kolumnę „Śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 dni)” lub „Śr. częst. wyśw. na użytkownika (30 dni)” dla tego zakresu dat, zobaczysz, jak zmienia się średnia częstotliwość w ciągu 7 lub 30 dni dla każdego z 9 dni w tym zakresie.

Jak obliczamy śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 lub 30 dni)

W zależności od tego, czy w Google Ads wybierzesz jeden dzień czy kilka dni, śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 lub 30 dni) jest wyświetlana w inny sposób w tabeli statystyk Google Ads. Aby zmienić wybrane dni, kliknij selektor zakresu dat nad wykresem skuteczności w Google Ads.

Uwaga: jeśli są dostępne, informacje o dziennej częstotliwości pojawiają się w Google Ads po 3 dniach.

Obliczenia obejmujące jeden dzień

Jeśli w selektorze zakresu dat wybierzesz jeden dzień, śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 lub 30 dni) w kampanii jest obliczana jako łączna liczba wyświetleń w okresie 7 lub 30 dni podzielona przez łączną liczbę unikalnych użytkowników w ramach kampanii w tym samym okresie.

Przykład

Chcesz sprawdzić śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 dni) od 30 stycznia 2020 r. w wybranej kampanii w Google Ads. Google Ads sprawdzi łączną liczbę wyświetleń w kampanii w okresie od 24 do 30 stycznia 2020 r. i podzieli ją przez łączną liczbę unikalnych użytkowników w wybranym przedziale czasu.

Załóżmy, że Twoja kampania uzyskała w ciągu ostatnich 7 dni 1000 wyświetleń i 200 unikalnych użytkowników. Śr. częst. wyśw. na użytkownika w ciągu ostatnich 7 dni wynosi 5 (1000 / 200 = 5).

Obliczenia obejmujące kilka dni

Jeśli w selektorze zakresu dat wybierzesz zakres dat, śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 lub 30 dni) w kampanii jest obliczana jako łączna liczba wyświetleń z każdego dnia w okresie 7 lub 30 dni w wybranym zakresie dat podzielona przez łączną liczbę unikalnych użytkowników każdego dnia w tym samym okresie i w tym samym zakresie dat.

Przykład

Chcesz sprawdzić śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 dni) w okresie od 29 stycznia do 30 stycznia 2020 r. w wybranej kampanii w Google Ads. Google Ads sprawdzi łączną liczbę wyświetleń w okresie od 29 do 30 stycznia 2020 r. i podzieli ją przez łączną liczbę unikalnych użytkowników każdego dnia w zakresie dat.

Załóżmy, że Twoja kampania uzyskuje następującą liczbę wyświetleń i unikalnych użytkowników:

  • 1400 wyświetleń i 700 unikalnych użytkowników w ciągu ostatnich 7 dni od 29 stycznia 2020 r.
  • 1000 wyświetleń i 200 unikalnych użytkowników w ciągu ostatnich 7 dni od 30 stycznia 2020 r.

Śr. częst. wyśw. na użytkownika w ciągu ostatnich 7 dni wyniesie 2,7 ([1400 + 1000] / [700 + 200] = 2,7).

Jeśli kampania uzyskała wyświetlenia w ciągu ostatnich 7 lub 30 dni, przy takim okresie możesz widzieć dane o częstotliwości po dacie zakończenia kampanii. Jeśli na przykład Twoja kampania zakończyła się 30 stycznia 2020 r. i sprawdzisz dane o częstotliwości z 3 lutego 2020 r., nadal będziesz widzieć dane o częstotliwości dla kampanii za ten okres.

Wyszukiwanie danych raportowania o śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 lub 30 dni)

W Google Ads znajdziesz te dane raportowania w kolumnach „Śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 dni)” i „Śr. częst. wyśw. na użytkownika (30 dni)” w tabeli statystyk na karcie „Kampania” i w tabeli statystyk na karcie „Materiały wideo”. Aby dodać kolumny do tabeli statystyk:

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. W menu po lewej stronie kliknij Kampanie, by wyświetlić tabelę statystyk.
  3. Kliknij przycisk filtra Filtruj nad tabelą statystyk.
  4. Wybierz Dane o zasięgu, a następnie Śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 dni) lub Śr. częst. wyśw. na użytkownika (30 dni). Jeśli dostępnych jest wystarczająco dużo danych raportowania, śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 lub 30 dni) pojawi się w kolumnach.

Dane raportowania obejmujące kilka dni

Po wybraniu zakresu dat w selektorze zakresu dat pojawi się również zakres określający minimalną i maksymalną częstotliwość dla wybranych dni w kolumnie „Śr. częst. wyśw. na użytkownika”.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak śr. częst. wyśw. na użytkownika (7 lub 30 dni) zmienia się w czasie, najedź kursorem na wartość w kolumnie, by wyświetlić wykres liniowy. Następnie najedź kursorem na wykres liniowy, by zobaczyć śr. częst. wyśw. na użytkownika z ostatnich 7 lub 30 dni za okres do wybranego dnia.


Uwaga: wykres liniowy może przedstawiać wartości dzienne maksymalnie za 30 dni. Jeśli wybrany zakres dat obejmuje więcej niż 30 dni, zobaczysz dane z ostatnich 30 dni w tym zakresie.

Minimalna i maksymalna częstotliwość oraz wykres liniowy pozwalają sprawdzić, czy w wybranych dniach nastąpiły istotne zmiany skuteczności kampanii.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false