Par vid. seansu biežumu uz lietotāju (7 vai 30 dienās)

Vid. seansu biežums uz lietotāju (7 vai 30 dienās) ir vidējais jūsu kampaņas videoreklāmas rādīšanas reižu skaits vienai personai pēdējo 7 vai 30 dienu laikā (vienai dienai vai vairākām dienām). Izmantojot vid. seansu biežumu uz lietotāju (7 vai 30 dienās), varat saprast, kā laika gaitā mainās nedēļas vai mēneša vidējā rādīšanas biežuma veiktspēja, katram datumam izveidojot 7 vai 30 dienu retrospektīvā apskata periodu. Šajā rakstā uzzināsiet, kā vid. seansu biežums uz lietotāju (7 vai 30 dienās) tiek aprēķināts jūsu videoreklāmām.

Vid. seansu biežuma uz lietotāju (7 vai 30 dienās) salīdzinājums ar vid. seansu biežumu uz lietotāju

Unikālās sasniedzamības dati nosaka, kādam lietotāju kopskaitam tika parādīta reklāma. Programmā Google Ads statistikas tabulai varat pievienot papildu sasniedzamības datus, izmantojot slejas “Vid. seansu biežums /lietotājs”, “Vid. seansu biežums /lietotājs (7 dienās)” vai “Vid. seansu biežums /lietotājs (30 dienās)”. Ja vēlaties skatīt, cik bieži jūsu reklāmas noteiktā laika periodā tika rādītas vienam un tam pašam lietotājam, programmā Google Ads izvēlieties sleju “Vid. seansu biežums /lietotājs”. Ja vēlaties skatīt, kā laika gaitā ik nedēļu vai mēnesi mainās jūsu reklāmu rādīšanas biežums, programmā Google Ads izvēlieties sleju “Vid. seansu biežums /lietotājs (7 dienās)” vai “Vid. seansu biežums /lietotājs (30 dienās)”.

Piemērs

Jūs vēlaties uzzināt, cik lietotājiem tika rādīta jūsu reklāma deviņu dienu datumu diapazonā. Skatot sleju “Vid. seansu biežums /lietotājs” attiecīgajā datumu diapazonā, jūs redzēsiet vidējo biežumu visās deviņās dienās. Skatot sleju “Vid. seansu biežums /lietotājs (7 dienās)” vai “Vid. seansu biežums /lietotājs” attiecīgajā datumu diapazonā, jūs redzēsiet, kā mainās vidējais 7 vai 30 dienu biežums katrā no deviņām datumu diapazona dienām.

Kā tiek aprēķināts vid. seansu biežums uz vienu lietotāju (7 vai 30 dienās)

Atkarībā no tā, vai programmā Google Ads atlasāt vienu vai vairākas dienas, vid. seansu biežums uz lietotāju (7 vai 30 dienās) Google Ads statistikas tabulā tiek parādīts atšķirīgi. Lai mainītu atlasītās dienas, programmā Google Ads noklikšķiniet uz datumu diapazona atlasītāja virs veiktspējas diagrammas. 

Piezīme. Ja ir pieejama informācija par rādīšanas biežumu dienā, tā tiek parādīta programmā Google Ads pēc trim dienām.

Aprēķini vienai dienai

Ja datumu diapazona atlasītājā atlasāt vienu dienu, vid. seansu biežums uz lietotāju (7 vai 30 dienās) kampaņā tiek aprēķināts kā seansu kopējais skaits 7 vai 30 dienu retrospektīvā apskata periodā, kas dalīts ar kampaņas unikālo lietotāju kopējo skaitu tajā pašā retrospektīvā apskata periodā.

Piemērs

Programmā Google Ads jūs vēlaties atlasītai kampaņai apskatīt vid. seansu biežumu uz lietotāju (7 dienās) no 2020. gada 30. janvāra. Google Ads ņems vērā seansu kopskaitu kampaņā no 2020. gada 24. janvāra līdz 2020. gada 30. janvārim un šo summu dalīs ar unikālo lietotāju kopējo skaitu izvēlētajā laika periodā. 

Pieņemsim, ka pēdējās septiņās dienās jūsu kampaņai ir 1000 seansu un 200 unikālu lietotāju. Vid. seansu biežums uz lietotāju pēdējās septiņās dienās būtu 5 (1000/200 = 5).

Aprēķins vairākām dienām

Ja datumu diapazona atlasītājā izvēlaties datumu diapazonu, vid. seansu biežums uz lietotāju (septiņās vai 30 dienās) kampaņā tiek aprēķināts kā katras datumu diapazona dienas seansu kopskaita summa septiņu vai 30 dienu retrospektīvā apskata periodā, kas izdalīta ar katras datumu diapazona dienas unikālo lietotāju kopskaita summu tajā pašā retrospektīvā apskata periodā.

Piemērs

Programmā Google Ads jūs vēlaties atlasītai kampaņai apskatīt vid. seansu biežumu uz lietotāju (7 dienās) no 2020. gada 29. janvāra līdz 2020. gada 30. janvārim. Google Ads ņems vērā 2020. gada 29. janvāra un 2020. gada 30. janvāra seansu kopskaita summu retrospektīvā apskata periodā un šo summu dalīs ar katras datumu diapazona dienas unikālo lietotāju kopskaita summu.

Pieņemsim, ka jūsu kampaņai ir tālāk norādītie seansi un unikāli lietotāji.

  • 1400 seansu un 700 unikālu lietotāju pēdējās septiņās dienās no 2020. gada 29. janvāra.
  • 1000 seansu un 200 unikālu lietotāju pēdējās septiņās dienās no 2020. gada 30. janvāra.

Vid. seansu biežums uz lietotāju pēdējās septiņās dienās būtu 2,7 ([1400+1000]/[700+200] = 2,7).

Retrospektīvā apskata perioda dēļ, iespējams, redzēsiet biežuma datus pēc kampaņas beigu datuma, ja jūsu kampaņā ir bijuši seansi pēdējās septiņās vai 30 dienās. Piemēram, ja jūsu kampaņa beidzās 2020. gada 30. janvārī un jūs skatāties biežuma datus par 2020. gada 3. februāri, retrospektīvā apskata perioda dēļ jūs joprojām redzēsiet kampaņas rādīšanas biežuma datus.

Pārskatu datu atrašana par vid. seansu biežumu uz lietotāju (7 vai 30 dienās)

Programmā Google Ads varat atrast pārskatu datus par šo rādītāju statistikas tabulas “Kampaņa” un statistikas tabulas “Videoklipi” slejā “Vid. seansu biežums /lietotājs (7 dienās)” un “Vid. seansu biežums /lietotājs (30 dienās)”. Lai pievienotu slejas statistikas tabulai, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
  2. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas, lai skatītu statistikas tabulu.
  3. Noklikšķiniet uz filtra pogas Filtrs, kas atrodas virs statistikas tabulas.
  4. Atlasiet Sasniedzamības dati, pēc tam atlasiet Vid. seansu biežums /lietotājs (7 dienās) vai Vid. seansu biežums /lietotājs (30 dienās). Ja pieejamo pārskatu datu ir pietiekami daudz, slejā(-ās) tiek parādīts vid. seansu biežums uz lietotāju (7 vai 30 dienās).

Pārskatu dati par vairākām dienām

Atlasot datumu diapazonu datumu diapazona atlasītājā, slejā Vid. seansu biežums uz lietotāju būs redzams arī diapazons, kas norāda minimālo biežuma vērtību un maksimālo biežuma vērtību atlasītajām dienām. 

Lai iegūtu detalizētu pārskatu par to, kā vid. seansu biežums uz lietotāju (7 vai 30 dienās) mainās laika gaitā, virziet kursoru virs slejā redzamās vērtības, lai skatītu līniju diagrammu. Pēc tam varat virzīt kursoru virs līniju diagrammas, lai skatītu vid. seansu biežumu uz lietotāju pēdējās 7 vai 30 dienās, skatoties atpakaļ no šīs konkrētās dienas.


Piezīme. Līniju diagrammā tiek rādītas dienas vērtības tikai 30 dienu vai īsākā datumu diapazonā. Ja atlasītais datumu diapazons pārsniegs 30 dienas, tiks rādīti dati par pēdējām 30 dienām šajā diapazonā.

Izmantojot minimālās un maksimālās biežuma vērtības un līniju diagrammu, varat pārbaudīt, vai atlasītajās dienās ir bijušas būtiskas izmaiņas kampaņas veiktspējā. 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.