Apie vidutinį parodymo vienam naudotojui dažnumą (7 arba 30 d.)

Vidutinis parodymo vienam naudotojui dažnumas (7 arba 30 d.) – tai vidutinis skaičius, nurodantis, kiek kartų per pastarąsias 7 ar 30 d. asmeniui parodytas kampanijos vaizdo įrašo skelbimas (vienos ar kelių dienų). Vidutinis parodymo vienam naudotojui dažnumas (7 arba 30 d.) padeda suprasti, kaip laikui bėgant kinta savaitės ar mėnesio vidutiniai dažnumo rodikliai. Tam sukuriamas kiekvienos dienos 7 arba 30 d. peržiūros langas. Šiame straipsnyje sužinosite, kaip skaičiuojamas vaizdo įrašo skelbimų vidutinis parodymo vienam naudotojui dažnumas (7 arba 30 d.).

Vidutinio parodymo vienam naudotojui dažnumo (7 arba 30 d.) ir vidutinio parodymo vienam naudotojui dažnumo palyginimas

Naudojant unikalaus pasiekiamumo ir dažnio metriką pateikiamas bendras skelbimą peržiūrėjusių žmonių skaičius. Tai apima bendrą žiūrėjimą, kuris vyksta, kai keli žmonės kartu žiūri skelbimus prijungtuose TV įrenginiuose. Sistemoje „Google Ads“ galite statistikos lentelėje pridėti papildomos pasiekiamumo ir dažnio metrikos, naudodami stulpelius „Vid. parod. dažn. / naudotojas“, „Vid. parod. dažn. / naudotojas (7 dienos)“ arba „Vid. parod. dažn. / naudotojas (30 dienų)“. Jei norite peržiūrėti, kaip dažnai skelbimai buvo rodomi tam pačiam naudotojui per tam tikrą laikotarpį, sistemoje „Google Ads“ pasirinkite „Vid. parod. dažn. / naudotojas“. Jei norite peržiūrėti, kaip skelbimų rodymo dažnumas kinta kas savaitę ar kas mėnesį, sistemoje „Google Ads“ pasirinkite „Vid. parod. dažn. / naudotojas (7 dienos)“ arba „Vid. parod. dažn. / naudotojas (30 dienų)“.

Pavyzdys

Norite sužinoti, kokiam žmonių skaičiui parodytas skelbimas per devynių dienų seką. Jei peržiūrite tos dienų sekos rodiklį „Vid. parod. dažn. / naudotojas“, matysite vidutinį parodymo dažnumą per visas devynias dienas. Jei peržiūrite tos dienų sekos rodiklį „Vid. parod. dažn. / naudotojas (7 dienos)“ arba „Vid. parod. dažn. / naudotojas (30 dienų)“, matysite, kaip kinta vidutinis parodymo dažnumas per 7 arba 30 d. kiekvieną iš devynių į dienų seką įtrauktų dienų.

Kaip apskaičiuojamas vidutinis parodymo vienam naudotojui dažnumas (7 arba 30 d.)

Atsižvelgiant į tai, ar sistemoje „Google Ads“ pasirenkate vieną ar kelias dienas, „Google Ads“ statistikos lentelėje vidutinis parodymo vienam naudotojui dažnumas (7 arba 30 d.) rodomas skirtingai. Jei norite pakeisti pasirinktą (-as) dieną (-as), sistemoje „Google Ads“ spustelėkite dienų sekos parinkiklį, esantį virš našumo diagramos.

Pastaba: jei dienos dažnumo informacija pasiekiama, sistemoje „Google Ads“ ji rodoma po trijų dienų.

Vienos dienos dažnumo skaičiavimai

Jei dienų sekos parinkiklyje pasirinksite vieną dieną, kampanijos vidutinis parodymo vienam naudotojui dažnumas (7 arba 30 d.) apskaičiuojamas bendrą parodymų skaičių per 7 arba 30 d. peržiūros langą padalijant iš bendro unikalių kampanijos naudotojų per tą patį peržiūros langą skaičiaus.

Pavyzdys

Sistemoje „Google Ads“ norite peržiūrėti pasirinktos kampanijos vidutinį parodymo vienam naudotojui dažnumą (7 d.) 2020 m. sausio 30 d. „Google Ads“ nustatys bendrą kampanijos parodymų skaičių nuo 2020 m. sausio 24 d. iki 2020 m. sausio 30 d. ir padalys gautą sumą iš bendro unikalių naudotojų skaičiaus per pasirinktą laikotarpį.

Tarkime, kad per pastarąsias septynias dienas kampanijoje sulaukėte 1 000 parodymų ir 200 unikalių naudotojų. Vidutinis parodymo vienam naudotojui dažnumas per pastarąsias septynias dienas bus 5 (arba 1 000 / 200 = 5).

Kelių dienų dažnumo apskaičiavimas

Jei dienų sekos parinkiklyje pasirenkate dienų seką, kampanijos vidutinis parodymo vienam naudotojui dažnumas (7 arba 30 d.) apskaičiuojamas visų parodymų, kurių sulaukta per 7 ar 30 d. peržiūros langą kiekvieną į dienų seką įtrauktą dieną, sumą padalijant iš bendro unikalių naudotojų, kurių sulaukta per tą patį peržiūros langą kiekvieną dienų sekos dieną, skaičiaus.

Pavyzdys

Sistemoje „Google Ads“ norite peržiūrėti pasirinktos kampanijos vidutinį parodymo vienam naudotojui dažnumą (7 d.) nuo 2020 m. sausio 29 d. iki 2020 m. sausio 30 d. „Google Ads“ nustatys bendrą parodymų, kurių sulaukta per peržiūros langą nuo 2020 m. sausio 29 d. iki 2020 m. sausio 30 d., skaičių ir padalys gautą sumą iš visų unikalių naudotojų, kurių sulaukta kiekvieną tos sekos dieną, sumos.

Tarkime, kad kampanijoje sulaukėte toliau nurodyto parodymų ir unikalių naudotojų skaičiaus.

  • 1 400 parodymų ir 700 unikalių naudotojų per pastarąsias septynias dienas nuo 2020 m. sausio 29 d.
  • 1 000 parodymų ir 200 unikalių naudotojų per pastarąsias septynias dienas nuo 2020 m. sausio 30 d.

Vidutinis parodymo vienam naudotojui dažnumas per pastarąsias septynias dienas bus 2,7 (arba [1 400 + 1 000] / [700 + 200] = 2,7).

Jei kampanijoje sulaukta parodymų per pastarąsias 7 ar 30 d., dėl peržiūros lango gali būti rodomi ankstesni nei kampanijos pabaigos datos dažnumo duomenys. Pavyzdžiui, jei kampanija baigėsi 2020 m. sausio 30 d. ir peržiūrite 2020 m. vasario 3 d. dažnumo duomenis, dėl peržiūros lango kampanijos dažnumo duomenis vis tiek matysite.

Vidutinio parodymo vienam naudotojui dažnumo (7 arba 30 d.) ataskaitos duomenų paieška

Pastaba: toliau pateiktos instrukcijos yra naujo „Google Ads“ naudotojų patirties dizaino dalis. Jei norite naudoti ankstesnį dizainą, spustelėkite piktogramą „Išvaizda“ ir pasirinkite Naudoti ankstesnį dizainą. Jei naudojate ankstesnės versijos „Google Ads“, peržiūrėkite santraukos schemą arba naudokite paieškos juostą viršutiniame „Google Ads“ naršymo skydelyje, kad rastumėte ieškomą puslapį.

Sistemoje „Google Ads“ šios metrikos ataskaitų duomenis galite rasti stulpeliuose „Vid. parod. dažn. / naudotojas (7 dienos)“ ir „Vid. parod. dažn. / naudotojas (30 dienų)“, esančiuose statistikos lentelėse, pateiktose skirtukuose „Kampanijos“ ir „Vaizdo įrašai“. Jei norite statistikos lentelėje pridėti stulpelių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. „Google Ads“ paskyroje spustelėkite kampanijų piktogramą Campaigns Icon.
  2. Skiltyje „Meniu“ spustelėkite išskleidžiamąjį meniu Kampanijos, tada – Kampanijos.
  3. Spustelėkite virš statistikos lentelės esantį filtro mygtuką Filtras.
  4. Pasirinkite Pasiekiamumo ir dažnio metrika, tada – Vid. parod. dažn. / naudotojas (7 dienos) arba Vid. parod. dažn. / naudotojas (30 dienų). Jei ataskaitų duomenų pakanka, šiuose stulpeliuose rodomas vidutinis parodymo vienam naudotojui dažnumas (7 arba 30 d.).
Pastaba: vid. parod. dažn. naudotojui (7 d.) metrika yra tiksliausia metrika, skirta įvertinti tikslinio dažnio kampanijos našumą.

Kelių dienų duomenų ataskaitų teikimas

Dienų sekos parinkiklyje pasirinkę dienų seką, taip pat matysite diapazoną, nurodantį minimalią ir maksimalią dažnumo vertę pasirinktomis dienomis kaip vidutinį parodymo vienam naudotojui dažnumą.

Jei norite gauti išsamią informaciją, kaip vidutinis parodymo vienam naudotojui dažnumas (7 arba 30 d.) kinta laikui bėgant, užveskite pelės žymeklį virš stulpelyje pateikiamos vertės, kad būtų parodyta linijinė diagrama. Tada galite užvesti pelės žymeklį virš linijinės diagramos, kad pamatytumėte vidutinį parodymo vienam naudotojui dažnumą per pastarąsias 7 ar 30 d. nuo tos konkrečios dienos.

Pastaba: linijinėje diagramoje gali būti pateikiamos tik 30 dienų ar trumpesnės dienų sekos dienos vertės. Kai pasirinkta dienų seka ilgesnė nei 30 dienų, matysite pastarųjų 30 dienų sekos duomenis.

Naudodami minimalią bei maksimalią dažnumo vertes ir linijinę diagramą galite patikrinti, ar nėra svarbių kampanijos našumo pokyčių pasirinktomis dienomis.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
13353928414612488642
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
73067