מידע על תדירות חשיפות ממוצעת למשתמש (7 או 30 ימים)

המדד 'תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש (7 או 30 ימים)' הוא מספר הפעמים הממוצע שמודעת וידאו מהקמפיין שלכם הוצגה למשתמש בשבוע או ב-30 הימים האחרונים (ביום אחד או במשך כמה ימים). המדד 'תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש (7 או 30 ימים)' עוזר להבין איך תדירות הביצועים הממוצעת השבועית או החודשית משתנה לאורך זמן, באמצעות יצירת חלון מבט לאחור של 7 או 30 ימים לכל תאריך. במאמר זה מוסבר איך מחושב המדד תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש (7 או 30 ימים) למודעות הווידאו.

איך משווים את המדד 'תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש (7 או 30 ימים)' למדד 'תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש'?

מדדי היקף חשיפה למשתמשים ייחודיים מודדים את המספר הכולל של האנשים שהוצגה בפניהם מודעה. ב-Google Ads, תוכלו להוסיף עוד מדדים של היקף חשיפה לטבלת הנתונים הסטטיסטיים, באמצעות העמודות "תדירות חשיפות ממוצעת / משתמש", "תדירות חשיפות ממוצעת / משתמש (7 ימים)" או "תדירות חשיפות ממוצעת / משתמש (30 ימים)".  כדי לראות מהי התדירות שהמודעות הוצגו בפני משתמש אחד במהלך תקופת זמן מסוימת, בוחרים באפשרות "תדירות חשיפות ממוצעת / משתמש" ב-Google Ads. כדי לראות איך התדירות של הצגת המודעות משתנה לאורך זמן של שבוע או חודש, בוחרים באפשרות "תדירות חשיפות ממוצעת / משתמש (7 ימים)" או "תדירות חשיפות ממוצעת / משתמש (30 יום)" ב-Google Ads.

דוגמה

אתם רוצים לדעת לכמה אנשים המודעה הוצגה בטווח תאריכים של 9 ימים. אם מציגים "תדירות חשיפות ממוצעת / משתמש" בטווח התאריכים הזה, תופיע התדירות הממוצעת במשך 9 הימים האלה. אם מציגים "תדירות חשיפות ממוצעת / משתמש (7 ימים)" או "תדירות חשיפות ממוצעת / משתמש (30 ימים)" בטווח התאריכים הזה, תוכלו לראות את השינויים בתדירות הממוצעת במהלך 7 או 30 הימים עבור כל אחד מ-9 הימים בטווח התאריכים.

איך תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש (7 או 30 ימים) מחושבת?

ב-Google Ads, תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש (7 או 30 יום) תופיע בצורה שונה בטבלת הנתונים הסטטיסטיים של Google Ads אם בוחרים יום מסוים או כמה ימים. כדי לשנות את היום או הימים שנבחרו, לוחצים על בורר טווח התאריכים שמעל לתרשים הביצועים ב-Google Ads. 

הערה: אם האפשרות זמינה, פרטי תדירות יומיים מופיעים ב-Google Ads אחרי שלושה ימים.

חישובים ליום יחיד

אם בוחרים יום אחד בבורר טווח התאריכים, תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש (7 או 30 ימים) בקמפיין היא התוצאה של חילוק מספר החשיפות הכולל בחלון המבט לאחור של 7 או 30 ימים, במספר המשתמשים הייחודיים הכולל בקמפיין באותו חלון מבט לאחור.

דוגמה

ב-Google Ads, אתם רוצים לבדוק את תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש (7 ימים) בקמפיין שבחרתם מ-30 בינואר 2020. מערכת Google Ads תבחן את סה"כ החשיפות שהגיעו מהקמפיין מ-24 בינואר 2020 עד 30 בינואר 2020, ותחלק אותו במספר המשתמשים הייחודיים הכולל בטווח הזמן שנבחר. 

נניח שיש בקמפיין שלכם 1,000 חשיפות ו-200 משתמשים ייחודיים ב-7 הימים האחרונים. תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש בשבעת הימים האחרונים תהיה 5 (או 1,000 חלקי 200 = 5).

חישוב לכמה ימים

אם בוחרים טווח תאריכים בבורר טווח התאריכים, תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש (7 או 30 ימים) בקמפיין היא התוצאה של חילוק הסכום של סה"כ החשיפות בכל יום בטווח התאריכים בחלון המבט לאחור של 7 או 30 ימים, בסכום המשתמשים הייחודיים הכולל בכל יום באותו טווח התאריכים בחלון המבט לאחור.

דוגמה

ב-Google Ads, אתם רוצים לבדוק את תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש (7 ימים) בקמפיין שבחרתם מ-29 בינואר 2020 - 30 בינואר 2020. מערכת Google Ads תבחן את סכום סה"כ החשיפות בחלון המבט לאחור מ-29 בינואר 2020 ומ-30 בינואר 2020, ותחלק את הסכום בסכום של מספר המשתמשים הייחודיים הכולל בכל יום בטווח התאריכים.

נניח שיש בקמפיין שלכם את מספרי החשיפות והמשתמשים הייחודיים האלה:

  • 1,400 חשיפות ו-700 משתמשים ייחודיים ב-7 הימים האחרונים מ-29 בינואר 2020.
  • 1,000 חשיפות ו-200 משתמשים ייחודיים ב-7 הימים האחרונים מ-30 בינואר 2020.

תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש בשבעת הימים האחרונים תהיה 2.7 (או [1,400+1,000] חלקי [700+200] = 2.7).

בגלל חלון המבט לאחור, ייתכן שיופיעו נתוני תדירות שנאספו אחרי תאריך הסיום של הקמפיין, אם היו בקמפיין חשיפות ב-7 או 30 הימים האחרונים. למשל, אם הקמפיין שלכם הסתיים ב-30 בינואר 2020, ואתם בוחנים את נתוני התדירות ל-3 בפברואר 2020, עדיין יוצגו נתוני תדירות לקמפיין בגלל חלון המבט לאחור.

מציאת נתוני הדיווח לתדירות החשיפות הממוצעת למשתמש (7 או 30 ימים)

ב-Google Ads, אפשר למצוא נתוני דיווח לגבי המדד הזה בעמודות "תדירות חשיפות ממוצעת / משתמש (7 ימים)" ו"תדירות חשיפות ממוצעת / משתמש (30 ימים)" בטבלת הנתונים הסטטיסטיים של הקטע "קמפיין", ובטבלת הנתונים הסטטיסטיים "סרטונים". כך מוסיפים את העמודות לטבלת הנתונים הסטטיסטיים:

  1. נכנסים לחשבון Google Ads.
  2. כדי להציג את טבלת הנתונים הסטטיסטיים, בתפריט הדף שבצד ימין, לוחצים על קמפיינים.
  3. לוחצים על לחצן הסינון מסנן מעל טבלת הנתונים הסטטיסטיים.
  4. בוחרים ערכי חשיפה ולאחר מכן בוחרים תדירות חשיפות ממוצעת / משתמש (7 ימים) או תדירות חשיפות ממוצעת / משתמש (30 ימים). אם זמינים מספיק נתוני דיווח, תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש (7 או 30 ימים) תופיע מתחת לעמודות.

נתוני דיווח של כמה ימים

כשבוחרים טווח תאריכים בבורר טווח התאריכים, יופיע גם טווח המייצג את ערך התדירות המינימלי וערך התדירות המקסימלי של תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש לימים שנבחרו. 

לקבלת תצוגה מפורטת של שינוי בתדירות החשיפות הממוצעת למשתמש (7 או 30 ימים) לאורך זמן, מעבירים את העכבר מעל ערך בעמודה כדי להציג תרשים קו. לאחר מכן תוכלו להעביר את העכבר מעל לתרשים הקו כדי לראות את תדירות החשיפות הממוצעת למשתמש במהלך 7 או 30 הימים האחרונים, במבט לאחור מהיום הספציפי הזה.


הערה: תרשים הקו יכול להציג רק ערכים יומיים בטווח תאריכים של 30 ימים או פחות. אם בטווח התאריכים שנבחר יש יותר מ-30 ימים, יוצגו נתונים מ-30 הימים האחרונים בטווח זה.

גם ערכי התדירות המינימליים והמקסימליים וגם תרשים הקו מאפשרים לבדוק אם יש שינויים משמעותיים בביצועים של הקמפיין בימים שבחרתם. 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה