Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (7 või 30 päeva)

Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (7 või 30 päeva) kajastab teie kampaania videoreklaami keskmist näitamiste arvu ühele inimesele viimase seitsme või 30 päeva jooksul (ühel päeval või mitmel päeval). Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (7 või 30 päeva) aitab mõista, kuidas teie keskmise sageduse toimivus päevas või kuus aja jooksul muutub. Selleks luuakse iga kuupäeva kohta 7- või 30-päevane tagasivaate ajavahemik. Selles artiklis selgitatakse, kuidas keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (7 või 30 päeva) videoreklaamide puhul arvutatakse.

Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (7 või 30 päeva) võrdlus keskm. näit. sagedusega kasutaja kohta

Unikaalse katvuse mõõdikud mõõdavad nende inimeste koguarvu, kellele reklaami näidati. Google Adsis saab statistikatabelisse lisada veel katvuse mõõdikuid, kasutades veerge „Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta“, „Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (7 päeva)“ ja „Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (30 päeva)“.  Kui soovite näha, kui sageli teie reklaame samale kasutajale kindlal ajavahemikul näidati, siis valige Google Adsis „Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta“. Kui soovite näha, kuidas sagedus aja jooksul nädala- või kuupõhiselt muutub, siis valige Google Adsis „Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (7 päeva)“ või „Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (30 päeva)“.

Näide

Soovite teada, mitmele inimesele teie reklaami üheksapäevase kuupäevavahemiku jooksul näidati. Kui vaatate selle kuupäevavahemiku näitajat „Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta“, siis näete keskmist sagedust kõigi üheksa päeva jooksul. Kui vaatate selle kuupäevavahemiku näitajat „Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (7 päeva)“ või „Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (30 päeva)“, siis näete, kuidas keskmine seitsme või 30 päeva sagedus muutub selles kuupäevavahemikus igal päeval üheksast.

Kuidas keskm. näit. sagedust kasutaja kohta (7 või 30 päeva) arvutatakse?

Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (7 või 30 päeva) kuvatakse Google Adsi statistikatabelis erinevalt sõltuvalt sellest, kas valite ühe päeva või mitu päeva. Valitud päeva(de) muutmiseks klikkige Google Adsis toimivusgraafiku kohal oleval kuupäevavalijal. 

Märkus. Kui igapäevase näitamiste sageduse teave on saadaval, siis kuvatakse see Google Adsis kolme päeva pärast.

Ühe päeva andmete arvutamine

Kui kuupäevavahemiku valija abil on valitud üks päev, siis arvutatakse keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (7 või 30 päeva) kampaanias nii, et näitamiste koguarv seitsme või 30 päeva tagasivaate ajavahemikus jagatakse kampaania unikaalsete kasutajate koguarvuga samas tagasivaate ajavahemikus.

Näide

Soovite vaadata Google Adsis keskm. näit. sagedust kasutaja kohta (7 päeva) teatud kampaanias 30. jaanuari 2020 seisuga. Google Ads arvestab kampaania näitamisi kokku vahemikus 24. jaanuar kuni 30. jaanuar 2020 ning jagab saadud summa selle ajavahemiku unikaalsete kasutajate koguarvuga. 

Oletame, et teil on kampaanias viimase seitsme päeva jooksul 1000 näitamist ja 200 unikaalset kasutajat. Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta viimase seitsme päeva jooksul on 5 (ehk 1000 / 200 = 5).

Mitme päeva andmete arvutamine

Kui valite kuupäevavahemiku valija abil kuupäevavahemiku, siis kampaania keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (7 või 30 päeva) arvutatakse näitamiste kogusummana iga päeva kohta 7-päevase või 30-päevase tagasivaate ajavahemiku jooksul, jagatuna unikaalsete kasutajate koguarvuga iga päeva kohta sama tagasivaate ajavahemiku jooksul.

Näide

Soovite Google Adsis vaadata keskm. näit. sagedust kasutaja kohta (7 päeva) konkreetses kampaanias ajavahemikul 29. kuni 30. jaanuar 2020. Google Ads leiab kõikide näitamiste kogusumma 29. ja 30. jaanuari tagasivaate ajavahemikes ning see summa jagatakse kõikide unikaalsete kasutajate koguarvuga kõikidel kuupäevavahemiku päevadel.

Olgu teil kampaanias järgmised näitamised ja unikaalsed kasutajad:

  • 1400 näitamist ja 700 unikaalset kasutajat viimase seitsme päeva jooksul 29. jaanuaril 2020.
  • 1000 näitamist ja 200 unikaalset kasutajat viimase seitsme päeva jooksul 30. jaanuaril 2020.

Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta viimase seitsme päeva jooksul on 2,7 (ehk [1400 + 1000] / [700 + 200] = 2,7).

Tagasivaate ajavahemik võimaldab näha sageduse andmeid pärast kampaania lõppkuupäeva, kui teie kampaania sai näitamisi viimase 7 või 30 päeva jooksul. Näiteks kui kampaania lõppes 30. jaanuaril 2020 ning teid huvitavad sageduse andmed 3. veebruari 2020 kohta, siis tänu tagasivaate ajavahemikule näete endiselt kampaania sageduse andmeid.

Kuidas leida mõõdiku „Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (7 või 30 päeva)“ aruandluse andmed

Google Adsis leiate selle mõõdiku aruandluse andmed veergudes „Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (seitse päeva)“ ja „Keskm. näit. sagedus / kasutaja kohta (30 päeva)“ statistikatabelis „Kampaania“ ja statistikatabelis „Videod“. Veeru (veergude) lisamiseks statistikatabelisse tehke järgmist.

  1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
  2. Klikkige statistikatabeli kuvamiseks vasakpoolses lehemenüüs valikul Kampaaniad.
  3. Klikkige statistikatabeli kohal asuval filtrinupul Filter.
  4. Tehke valik Katvuse mõõdikud, seejärel valige Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (7 päeva) või Keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (30 päeva). Kui aruandluse andmed on saadaval, siis kuvatakse keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (7 või 30 päeva) veeru (veergude) all.

Mitme päeva aruande andmed

Kui valite kuupäevavahemiku valija abil kuupäevavahemiku, siis kuvatakse koos keskm. näit. sagedusega kasutaja kohta ka minimaalse sageduse ja maksimaalse sageduse väärtuste vahemik valitud päevade kohta. 

Üksikasjaliku ülevaate saamiseks, kuidas keskm. näit. sagedus kasutaja kohta (7 või 30 päeva) ajas muutub, hõljutage joondiagrammi kuvamiseks kursorit veerus vastava väärtuse kohal. Seejärel võite hõljutada kursorit joondiagrammi kohal ja vaadata keskm. näit. sagedust kasutaja kohta viimasel seitsmel või 30 päeval tagasivaates sellest konkreetsest päevast.


Märkus. Joondiagrammil saab näha päevaväärtusi maksimaalselt 30 päevase kuupäevavahemiku kohta. Kui valitud kuupäevavahemik on pikem kui 30 päeva, siis näete selle kuupäevavahemiku viimase 30 päeva andmeid.

Nii minimaalne ja maksimaalne sageduse väärtus kui ka joondiagramm võimaldavad kontrollida, kas valitud päevadel on kampaania toimivuses olulisi muutusi toimunud. 

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse