Prům. frekv. zobr. na uživatele (7 nebo 30 dní)

Průměrná frekvence zobrazení na uživatele (7 nebo 30 dní) je průměrný počet zobrazení videoreklamy z vaší kampaně jednomu člověku za posledních 7 nebo 30 dní (buď pro jeden den, nebo pro několik dní). Průměrná frekvence zobrazení na uživatele (7 nebo 30 dní) vám vytvořením hloubky pohledu o délce 7 nebo 30 dní pro každé datum pomůže zjistit, jak se vaše průměrná týdenní nebo měsíční frekvence mění v průběhu času. V tomto článku se dozvíte, jak se průměrná frekvence zobrazení na uživatele (7 nebo 30 dní) pro vaše videoreklamy vypočítává.

Porovnání průměrné frekvence zobrazení na uživatele (7 nebo 30 dní) a průměrné frekvence zobrazení na uživatele

Metriky unikátního zásahu a frekvence měří celkový počet lidí, kterým se zobrazila reklama. Zohledňuje se i společné sledování. K tomu dochází, když reklamu na televizním zařízení připojeném k internetu společně sleduje více lidí. V Google Ads můžete do tabulky statistik přidat další metriky zásahu a cílové frekvence pomocí sloupců Prům. frekv. zobr. na uživatele, Prům. frekv. zobr. na uživatele (7 dní) nebo Prům. frekv. zobr. na uživatele (30 dní). Pokud chcete zjistit, jak často se reklamy v určitém časovém období zobrazovaly jednomu uživateli, vyberte v Google Ads možnost Prům. frekv. zobr. na uživatele. Pokud chcete zjistit, jak se v průběhu času měnila týdenní nebo měsíční frekvence, zvolte v Google Ads možnost Prům. frekv. zobr. na uživatele (7 dní) nebo Prům. frekv. zobr. na uživatele (30 dní).

Příklad

Chcete zjistit, kolika lidem se vaše reklama zobrazila za období 9 dní. Pokud se podíváte na sloupec Prům. frekv. zobr. na uživatele pro dané období, uvidíte průměrnou frekvenci v průběhu všech 9 dní. Pokud se pro dané období podíváte na sloupec Prům. frekv. zobr. na uživatele (7 dní) nebo Prům. frekv. zobr. na uživatele (30 dní), uvidíte, jak se pro každý z 9 dní v daném období měnila průměrná frekvence za 7 nebo 30 dní.

Jak se prům. frekv. zobr. na uživatele (7 nebo 30 dní) vypočítává

Průměrná frekvence zobrazení na uživatele (7 nebo 30 dní) se v tabulce statistik v Google Ads zobrazuje různě podle toho, zda v Google Ads vyberete jeden den nebo více dní. Pokud chcete změnit vybrané dny, klikněte na nástroj pro výběr období nad grafem výkonu v Google Ads.

Poznámka: Pokud jsou k dispozici údaje o denní frekvenci, budou se v Google Ads zobrazovat po třech dnech.

Výpočty pro jeden den

Pokud v nástroji pro výběr období vyberete jeden den, průměrná frekvence zobrazení na uživatele (7 nebo 30 dní) v kampani se vypočítá jako celkový počet zobrazení v 7- nebo 30denní hloubce pohledu vydělený celkovým počtem unikátních uživatelů kampaně ve stejné hloubce pohledu.

Příklad

Chcete se v Google Ads podívat na průměrnou frekvenci zobrazení na uživatele (7 dní) ve vybrané kampani od 30. ledna 2020. Služba Google Ads vezme celkový počet zobrazení v kampani v období od 24. ledna 2020 do 30. ledna 2020 a vydělí toto číslo celkovým počtem unikátních uživatelů ve vybraném období.

Řekněme, že za posledních 7 dní vaše kampaň zaznamenala 1000 zobrazení a 200 unikátních uživatelů. Vaše průměrná frekvence zobrazení na uživatele za posledních 7 dní by byla 5 (z výpočtu 1000 / 200 = 5).

Výpočet pro více dní

Pokud v nástroji pro výběr období zvolíte období, průměrná frekvence zobrazení na uživatele (7 nebo 30 dní) v kampani se vypočítá jako součet celkových počtů zobrazení za všechny jednotlivé dny v dané 7- nebo 30denní hloubce pohledu vydělený součtem celkových počtů unikátních uživatelů za všechny dny ve stejném období.

Příklad

Chcete se v Google Ads podívat na průměrnou frekvenci zobrazení na uživatele (7 dní) ve vybrané kampani v období od 29. ledna 2020 do 30. ledna 2020. Služba Google Ads vezme celkový počet zobrazení v hloubkách pohledu pro 29. a 30. leden 2020 a vydělí toto číslo celkovým počtem unikátních uživatelů v hloubkách pohledu pro každý den v daném období.

Řekněme, že vaše kampaň zaznamenala následující počet zobrazení a unikátních uživatelů:

  • 1400 zobrazení a 700 unikátních uživatelů za posledních 7 dní od 29. ledna 2020.
  • 1000 zobrazení a 200 unikátních uživatelů za posledních 7 dní od 30. ledna 2020.

Vaše průměrná frekvence zobrazení na uživatele za posledních 7 dní bude 2,7 (z výpočtu [1400 + 1000] / [700 + 200] = 2,7]).

Pokud kampaň v posledních 7 nebo 30 dnech zaznamenala zobrazení, mohou se kvůli hloubce pohledu zobrazit údaje o frekvenci z doby po konci kampaně. Například pokud kampaň skončila 30. ledna 2020 a podíváte se na údaje o frekvenci pro 3. únor 2020, stále zde kvůli hloubce pohledu uvidíte údaje o frekvenci kampaně.

Vyhledání údajů přehledů pro průměrnou frekvenci zobrazení na uživatele (7 nebo 30 dní)

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.

V Google Ads naleznete údaje přehledů pro tuto metriku ve sloupcích Prům. frekv. zobr. na uživatele (7 dní) a Prům. frekv. zobr. na uživatele (30 dní) v tabulce statistik Kampaň a v tabulce statistik Videa. Postup přidání sloupců do tabulky statistik:

  1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu kampaní Campaigns Icon.
  2. V nabídce sekcí zvolte rozbalovací nabídku Kampaně a poté Kampaně.
  3. Klikněte na tlačítko filtru Filtr nad tabulkou statistik.
  4. Vyberte možnost Metriky zásahu a frekvence a potom Prům. frekv. zobr. na uživatele (7 dní) nebo Prům. frekv. zobr. na uživatele (30 dní). Pokud je k dispozici dostatek přehledových dat, zobrazí se ve sloupci/sloupcích průměrná frekvence zobrazení na uživatele (7 nebo 30 dní).
Poznámka: Nejpřesnější metrikou pro měření výkonu frekvenčních kampaní je Prům. frekv. zobr. na uživatele (7 dní).

Přehledová data pro více dní

Když v nástroji pro výběr zvolíte období, zobrazí se také rozsah vymezený minimální a maximální frekvencí pro vybrané dny v rámci průměrné frekvence zobrazení na uživatele.

Pokud si chcete zobrazit podrobnosti o změnách průměrné frekvence zobrazení na uživatele (7 nebo 30 dnů) v průběhu času, umístěte kurzor nad některou hodnotu ve sloupci. Zobrazí se spojnicový graf. Umístěním kurzoru na spojnicový graf zobrazíte průměrnou frekvenci zobrazení na uživatele za posledních 7 nebo 30 dní od daného dne.

Poznámka: Spojnicový graf ukazuje pouze denní hodnoty za období v maximální délce 30 dní. Pokud je zvolené období delší, zobrazí se údaje za posledních 30 dní pro celé období, které jste zvolili.

Z minimální a maximální hodnoty frekvence a spojnicového grafu poznáte, zda došlo ve vybraných dnech k významným změnám ve výkonu kampaně.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka