Отстраняване на грешки при копиране и поставяне на профили, кампании, рекламни групи, реклами, аудитории и ключови думи

Можете да копирате елементи от профила си в Google Ads, като ключови думи, отрицателни ключови думи, реклами, рекламни групи, кампании и аудитории. Понякога обаче може да видите „Поставяне на пауза поради системни грешки“, докато копирате и поставяте тези елементи от профила.

Забележка: Ако имате профил на мениджър в Google Ads, можете също да копирате и поставяте реклами, рекламни групи, ключови думи и кампании в няколко профила. 

В тази статия се предоставят общи насоки за отстраняване на такива грешки, като се приема, че вече сте влезли в профила в Google Ads, в който те възникват.

Как да отстраните грешки при копиране и поставяне на елементи от профила си

 1. В съобщението „Поставяне на пауза поради системни грешки“ прочетете описанието на грешката.
 2. Кликнете върху Преглед на подробностите.
 3. На страницата „Подробности“ разгледайте графата „Промяна“ за действието, свързано с копиране и поставяне, което сте се опитали да извършите за конкретна рекламна група.
 4. В графата „Състояние“ прочетете информацията, за да получите представа какво трябва да се коригира в кампанията Ви.
 5. В графата „Кампания“ кликнете върху името на свързаната кампания.
 6. Отстранете проблема в тази кампания или прегледайте копирания обект, за да проверите дали отразява намерението Ви.

  Ако смятате, че грешката е несъществена, можете да продължите и да активирате обекта си от по-ниско ниво.

Пример

Да предположим, че копирате и поставите една от кампаниите си, но след това получите съобщение за грешка, в което се обяснява, че с тази кампания е свързан оттеглен списък с аудитории, който не може да бъде свързан с новопоставената кампания. Ето как можете да отстраните грешката:

 1. В съобщението „Поставяне на пауза поради системни грешки“ прочетете описанието на грешката.
 2. Кликнете върху Преглед на подробностите.
 3. На страницата „Подробности“ разгледайте графата „Промяна“ за действието, свързано с копиране и поставяне, което сте се опитали да извършите за тази кампания.
 4. В графата „Състояние“ виждате, че аудиторията, свързана с първоначалната Ви кампания, е оттеглена и не може да бъде свързана с поставена кампания. На този етап можете да създадете нова аудитория или да свържете съществуваща такава, която би работила за поставената кампания.
 5. В графата „Кампания“ кликнете върху името на свързаната кампания.
 6. За кампанията си създайте нова аудитория или свържете съществуваща такава, която може да бъде свързана с нова кампания.
 7. Активирайте поставената на пауза кампания. 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си