Kopier og lim inn annonser, kampanjer, søkeord, målgrupper og annonsegrupper

Du kan kopiere og lime inn annonsene, søkeordene, kampanjene, målgruppene og annonsegruppene dine, så sparer du både tid og innsats på å opprette nye. Du kan for eksempel kopiere én (eller flere) av de eksisterende kampanjene dine og bruke den som mal for en ny kampanje i samme eller en annen konto. For å få en tjuvstart når du skal opprette nye reklamer, kan du også kopiere en annonse fra én annonsegruppe og lime den inn i en annen.

Tips

 • Du kan kopiere og lime inn flere annonser, kampanjer, søkeord, målgrupper og annonsegrupper samtidig. Hvis du vil gjøre det, må du følge fremgangsmåten for kopiering, men i stedet for at du merker av i avmerkingsboksen ved siden av det ene elementet, merker du av for flere.
 • Hvis du har en Google Ads-managerkonto, kan du kopiere og lime inn annonser, søkeord, kampanjer og annonsegrupper i flere kontoer. 

Kopiér kampanjer

Hvis du allerede har konfigurert én eller flere kampanjer du har oppnådd gode resultater med, kan du bruke disse som utgangspunkt for oppsettet i den neste kampanjen din. Du kan i så fall gjøre dette ved å kopiere kampanjen og så endre én av kopiene. På denne måten starter du med den samme strukturen og de samme innstillingene for søkeord, annonser, målgrupper og annonsegrupper.

Sånn dupliserer du kampanjer:

 1. Logg på Google Ads-managerkontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre. 
 3. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av de aktuelle kampanjene du vil duplisere.
 4. Velg Kopiér (eller trykk på «Ctrl + C» på Windows-maskiner eller «Command + C» på Mac-enheter) i Endre-rullegardinmenyen.
 5. Åpne Endre-rullegardinmenyen igjen, og velg Lim inn (eller trykk på «Ctrl + V» på Windows-maskiner eller «Command + V» på Mac-enheter).
 6. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av kontoene du vil lime inn kampanjene i.
  • Merk: Hvis du er logget på en managerkonto, blir kontoen der kampanjen skal limes inn, valgt av en velger.
 7. Klikk på Ferdig.
 8. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av «Sett nye kampanjer på pause når du har limt dem inn» hvis du ikke vil at de kopierte kampanjene skal kjøres umiddelbart.
  • Vær oppmerksom på følgende: Det må benyttes samme valuta i kontoen der du limer inn en kampanje, som i den opprinnelige kontoen, ellers får du ikke limt inn kampanjen. 
 9. Klikk på Lim inn.

Du har nå en ny kampanje med samme struktur og innstillinger som den opprinnelige kampanjen, inkludert

 • annonsegrupper
 • annonser
 • søkeord
 • negative søkeord
 • målrettingsinnstillinger
 • budstrategier

Kopiér annonsegrupper

Sånn kopierer du annonsegrupper over i andre kampanjer:
 1. Logg på Google Ads-managerkontoen din.
 2. Klikk på «Annonsegrupper» i sidemenyen til venstre. 
 3. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av annonsegruppene du vil duplisere.
 4. Velg Kopiér (eller trykk på «Ctrl + C» på Windows-maskiner eller «Command + C» på Mac-enheter) i Endre-rullegardinmenyen.
 5. Åpne Endre-rullegardinmenyen igjen, og velg Lim inn (eller trykk på «Ctrl + V» på Windows-maskiner eller «Command + V» på Mac-enheter).
 6. Velg kampanjen der du vil lime inn annonsegruppene, via kampanjevelgeren.
 7. Klikk på Ferdig.
 8. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av «Sett nye annonsegrupper på pause når du har limt dem inn» hvis du ikke vil at de kopierte annonsegruppene skal kjøres umiddelbart.
 9. Klikk på Lim inn.

Kopiér annonser

Slik kopierer du annonser til andre annonsegrupper:
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre. 
 3. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av annonsene du vil duplisere.
 4. Velg Kopiér (eller trykk på «Ctrl + C» på Windows-maskiner eller «Command + C» på Mac-enheter) i Endre-rullegardinmenyen.
 5. Åpne Endre-rullegardinmenyen igjen, og velg Lim inn (eller trykk på «Ctrl + V» på Windows-maskiner eller «Command + V» på Mac-enheter).
 6. Velg kampanjen der du vil lime inn annonsene, via annonsegruppevelgeren.
 7. Klikk på Ferdig.
 8. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av «Sett nye annonser på pause når du har limt dem inn» hvis du ikke vil at de kopierte annonsene skal kjøres umiddelbart.
 9. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av «Lag duplikat hvis annonsen allerede finnes på målplasseringen» hvis du vil opprette duplikater av eventuelle annonser som allerede finnes i annonsegruppene på destinasjonen. Hvis du ikke vil ha dupliserte annonser, må du passe på at det ikke merkes av her.
 10. Klikk på Lim inn.

Kopiér målgrupper

Sånn kan du kopiere målgrupper over i flere kampanjer eller annonsegrupper:
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Målgrupper i sidemenyen til venstre. 
 3. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av målgruppene du vil duplisere.
 4. Velg Kopiér (eller trykk på «Ctrl + C» på Windows-maskiner eller «Command + C» på Mac-enheter) i Endre-rullegardinmenyen.
 5. Velg enten «Kampanjer» eller «Annonsegrupper» fra rullegardinmenyen, og velg det aktuelle elementet du vil lime inn målgruppene dine i.
 6. Åpne Endre-rullegardinmenyen igjen, og velg Lim inn (eller trykk på «Ctrl + V» på Windows-maskiner eller «Command + V» på Mac-enheter).
  • Merk: Du kan merke av i avmerkingsboksen ved siden av «Sett nye målgrupper på pause når du har limt dem inn» hvis du ikke vil at de kopierte annonsene skal kjøres umiddelbart. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av «Inkluder bud» hvis du vil ta med budene som allerede er tilknyttet disse målgruppene.
 7. Klikk på Lim inn

Kopiér søkeord

Sånn kopierer du søkeord over i andre annonsegrupper:
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Søkeord i sidemenyen til venstre. 
 3. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av søkeordene du vil duplisere.
 4. Velg Kopiér (eller trykk på «Ctrl + C» på Windows-maskiner eller «Command + C» på Mac-enheter) i Endre-rullegardinmenyen.
 5. Åpne Endre-rullegardinmenyen igjen, og velg Lim inn (eller trykk på «Ctrl + V» på Windows-maskiner eller «Command + V» på Mac-enheter).
 6. Velg annonsegruppen der du vil lime inn søkeordene, via annonsegruppevelgeren.
 7. Klikk på Ferdig.
 8. Velg hvorvidt du vil ha de eksisterende budene og endelige nettadressene med i de kopierte søkeordene.
 9. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av «Sett nye søkeord på pause når du har limt dem inn» hvis du ikke vil at de kopierte søkeordene skal kjøres umiddelbart.
 10. Klikk på Lim inn.

Når du kopierer søkeord, tilordnes de automatisk budsjettet for kampanjen du limer dem inn i. Du har også muligheten til å kopiere søkeordenes bud og nettadresser for landingssider. Du kan også velge å kopiere søkeordenes bud og overstyringer for nettadresser for landingssider – hvis slike finnes. Avstår du fra dette, kan du angi bud og nettadresser for landingssider for disse søkeordene etter at du har limt dem inn.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt