Kampaņu, reklāmu kopu, reklāmu, mērķauditoriju un atslēgvārdu kopēšana un ielīmēšana

Kopējiet un ielīmējiet savas kampaņas, reklāmu kopas, reklāmas, mērķauditorijas un atslēgvārdus, un ietaupiet laiku un pūles, kas būtu nepieciešamas jaunu izveidošanai. Piemēram, varat nokopēt vienu esošo kampaņu (vai arī vairākas) un izmantot to kā veidni jaunai kampaņai tajā pašā vai citā kontā. Varat nokopēt reklāmu no vienas reklāmu kopas un ielīmēt to citā, un sākt veidot jaunus reklāmu materiālus.

Padomi

 • Varat kopēt un ielīmēt vienlaikus vairākas kampaņas, reklāmu kopas, reklāmas, mērķauditorijas un atslēgvārdus. Lai to izdarītu, izpildiet norādījumus par kopēšanu, taču atzīmējiet izvēles rūtiņas vairākām kampaņām, reklāmu kopām, reklāmām vai atslēgvārdiem, nevis tikai vienam vienumam.
 • Ja jums ir Google Ads pārziņa konts, varat kopēt un ielīmēt reklāmas, reklāmu kopas, atslēgvārdus un kampaņas vairākos kontos. 

Kampaņu kopēšana

Ja esat jau iestatījis vienu vai vairākas veiksmīgas kampaņas, varat tās izmantot par pamatu nākamās kampaņas iestatīšanai. Lai to izdarītu, kopējiet kampaņu un pēc tam modificējiet vienu tās kopiju. Tādējādi reklāmu kopām, reklāmām un atslēgvārdiem jau sākotnēji būs vienāda struktūra un iestatījumi.

Lai dublētu kampaņu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Lapas izvēlnē kreisajā malā noklikšķiniet uz Kampaņas
 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus tai kampaņai (vai kampaņām), kuru vēlaties dublēt.
 4. Nolaižamajā izvēlnē Rediģēt atlasiet Kopēt (vai izmantojiet taustiņu kombināciju Control+C, ja lietojat personālo datoru, vai Command+C, ja lietojat Mac datoru).
 5. Vēlreiz atveriet nolaižamo izvēlni Rediģēt un atlasiet Ielīmēt (vai izmantojiet taustiņu kombināciju Control+V, ja lietojat personālo datoru, vai Command+V, ja lietojat Mac datoru).
 6. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus kontiem, kuros vēlaties ielīmēt kampaņas.
  • Piezīme. Ja esat pieteicies pārziņa kontā, tiks parādīts atlasītājs, ar ko atlasīt kontu, kurā vēlaties ielīmēt savu kampaņu.
 7. Noklikšķiniet uz Gatavs.
 8. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus “Pārtraukt jauno kampaņu darbību pēc ielīmēšanas”, ja nevēlaties, lai nokopētās kampaņas sāktu nekavējoties darboties.
  • Ņemiet vērā: kontā, kurā ielīmējat kampaņu, jābūt iestatītai tādai pašai valūtai, kāda ir sākotnējā kontā, citādi kampaņa netiks ielīmēta veiksmīgi. 
 9. Noklikšķiniet uz Ielīmēt.

Tagad jums būs jauna kampaņa ar tādu pašu struktūru un iestatījumiem (tostarp tālāk norādītajiem) kā sākotnējai kampaņai.

 • Reklāmu kopas
 • Reklāmas
 • Atslēgvārdi
 • Ierobežojošie atslēgvārdi
 • Mērķauditorijas atlases iestatījumi
 • Cenu noteikšanas stratēģijas

Reklāmu kopu kopēšana

Lai nokopētu reklāmu kopas un ielīmētu tās citā kampaņā, veiciet tālāk norādītās darbības.
 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Lapas izvēlnē kreisajā malā noklikšķiniet uz Reklāmu kopas. 
 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus tām reklāmu kopām, kuras vēlaties dublēt.
 4. Nolaižamajā izvēlnē Rediģēt atlasiet Kopēt (vai izmantojiet taustiņu kombināciju Control+C, ja lietojat personālo datoru, vai Command+C, ja lietojat Mac datoru).
 5. Vēlreiz atveriet nolaižamo izvēlni Rediģēt un atlasiet Ielīmēt (vai izmantojiet taustiņu kombināciju Control+V, ja lietojat personālo datoru, vai Command+V, ja lietojat Mac datoru).
 6. Izmantojot kampaņas atlasītāju, atlasiet kampaņu, kurā vēlaties ielīmēt savas reklāmu kopas.
 7. Noklikšķiniet uz Gatavs.
 8. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus “Pārtraukt jauno reklāmu kopu darbību pēc ielīmēšanas”, ja nevēlaties, lai nokopētās reklāmu kopas sāktu nekavējoties darboties.
 9. Noklikšķiniet uz Ielīmēt.

Reklāmu kopēšana

Lai nokopētu reklāmas un ielīmētu tās citā reklāmu kopā, veiciet tālāk norādītās darbības.
 1. Pierakstieties Google Ads kontā.
 2. Lapas izvēlnē kreisajā malā noklikšķiniet uz Reklāmas un paplašinājumi
 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus tām reklāmām, kuras vēlaties dublēt.
 4. Nolaižamajā izvēlnē Rediģēt atlasiet Kopēt (vai izmantojiet taustiņu kombināciju Control+C, ja lietojat personālo datoru, vai Command+C, ja lietojat Mac datoru).
 5. Vēlreiz atveriet nolaižamo izvēlni Rediģēt un atlasiet Ielīmēt (vai izmantojiet taustiņu kombināciju Control+V, ja lietojat personālo datoru, vai Command+V, ja lietojat Mac datoru).
 6. Izmantojot reklāmu kopas atlasītāju, atlasiet kampaņu, kurā vēlaties ielīmēt savas reklāmas.
 7. Noklikšķiniet uz Gatavs.
 8. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus “Pārtraukt jauno reklāmu darbību pēc ielīmēšanas”, ja nevēlaties, lai nokopētās reklāmas sāktu nekavējoties darboties.
 9. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus “Ja galamērķī jau ir reklāma, izveidot dublikātu”, ja vēlaties izveidot jebkuru tādu reklāmu dublikātus, kas jau pastāv galamērķa reklāmu kopās. Ja nevēlaties dublēt reklāmas, atstājiet šo izvēles rūtiņu neatzīmētu.
 10. Noklikšķiniet uz Ielīmēt.

Mērķauditoriju kopēšana

Lai nokopētu mērķauditorijas un ielīmētu tās vairākās kampaņās vai reklāmu kopās, veiciet tālāk norādītās darbības.
 1. Pierakstieties Google Ads kontā.
 2. Lapas izvēlnē kreisajā malā noklikšķiniet uz Mērķauditorijas
 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus tām mērķauditorijām, kuras vēlaties dublēt.
 4. Nolaižamajā izvēlnē Rediģēt atlasiet Kopēt (vai izmantojiet taustiņu kombināciju Control+C, ja lietojat personālo datoru, vai Command+C, ja lietojat Mac datoru).
 5. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet vai nu kampaņas, vai reklāmu kopas, un atlasiet konkrēto kampaņu vai reklāmu kopu, kurā vēlaties ielīmēt mērķauditorijas.
 6. Vēlreiz atveriet nolaižamo izvēlni Rediģēt un atlasiet Ielīmēt (vai izmantojiet taustiņu kombināciju Control+V, ja lietojat personālo datoru, vai Command+V, ja lietojat Mac datoru).
  • Piezīme. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus “Pārtraukt jauno mērķauditoriju darbību pēc ielīmēšanas”, ja nevēlaties, lai nokopētās reklāmas sāktu nekavējoties darboties. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus “Iekļaut cenas”, ja vēlaties iekļaut cenas, kas jau ir saistītas ar šīm mērķauditorijām.
 7. Noklikšķiniet uz Ielīmēt

Atslēgvārdu kopēšana

Lai nokopētu atslēgvārdus un ielīmētu tos citā reklāmu kopā, veiciet tālāk norādītās darbības.
 1. Pierakstieties Google Ads kontā.
 2. Lapas izvēlnē kreisajā malā noklikšķiniet uz Atslēgvārdi
 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus tiem atslēgvārdiem, kurus vēlaties dublēt.
 4. Nolaižamajā izvēlnē Rediģēt atlasiet Kopēt (vai izmantojiet taustiņu kombināciju Control+C, ja lietojat personālo datoru, vai Command+C, ja lietojat Mac datoru).
 5. Vēlreiz atveriet nolaižamo izvēlni Rediģēt un atlasiet Ielīmēt (vai izmantojiet taustiņu kombināciju Control+V, ja lietojat personālo datoru, vai Command+V, ja lietojat Mac datoru).
 6. Izmantojiet reklāmu kopas atlasītāju, lai atlasītu to reklāmu kopu, kurā vēlaties ielīmēt savus atslēgvārdus.
 7. Noklikšķiniet uz Gatavs.
 8. Izvēlieties, vai ar nokopētajiem atslēgvārdiem iekļaut esošās cenas un gala vietrāžus URL.
 9. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus “Pārtraukt jauno atslēgvārdu darbību pēc ielīmēšanas”, ja nevēlaties, lai nokopētie atslēgvārdi sāktu nekavējoties darboties.
 10. Noklikšķiniet uz Ielīmēt.

Kad nokopēsiet atslēgvārdus, tie automātiski izmantos tās kampaņas budžetu, kurā būs ielīmēti. Jums ir arī iespēja nokopēt to cenas un galveno lapu vietrāžus URL. Jums ir arī iespēja nokopēt to cenas un galveno lapu vietrāžu URL ignorēšanas gadījumus, ja tādi pastāv. Pretējā gadījumā varat iestatīt šo atslēgvārdu cenas un galveno lapu vietrāžus URL pēc ielīmēšanas.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.