Kopiranje i lijepljenje kampanja, grupa oglasa, oglasa, publika i ključnih riječi

Kopiranje i lijepljenje postojećih kampanja, grupa oglasa, oglasa, publika i ključnih riječi uštedjet će vam vrijeme i trud prilikom izrade novih. Na primjer, možete kopirati jednu ili više postojećih kampanja i koristiti ih kao predloške za nove kampanje na istom ili nekom drugom računu. Možete kopirati oglas iz jedne grupe oglasa i zalijepiti ga u neku drugu kako biste brže izradili nove oglase.

Savjeti

 • Istodobno možete kopirati i zalijepiti više kampanja, grupa oglasa, oglasa, publika i ključnih riječi. Da biste to učinili, slijedite upute za kopiranje, ali umjesto da kvačicom označite okvir pored samo jedne kampanje, grupe oglasa ili ključne riječi, označite ih više.
 • Ako imate Google Ads račun upravitelja, oglase, grupe oglasa, ključne riječi i kampanje možete kopirati i lijepiti na više računa. 

Kopiranje kampanja

Ako ste već postavili jednu ili više uspješnih kampanja, možete ih iskoristiti za brže postavljanje sljedeće kampanje. Kako biste to učinili, kopirajte kampanju, a zatim izmijenite jednu od kopija. Na taj način počinjete s istom strukturom i postavkama za grupe oglasa, oglase, publike i ključne riječi.

Kako biste duplicirali kampanju, učinite sljedeće:

 1. Prijavite se na Google Ads račun upravitelja.
 2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Kampanje
 3. Kvačicom označite okvir pokraj kampanje ili kampanja koje želite duplicirati.
 4. Na padajućem izborniku "Uredi" odaberite Kopiraj (ili Control + C na osobnim računalima i Command + C na Mac računalima).
 5. Ponovo otvorite padajući izbornik "Uredi" i odaberite Zalijepi (ili Control + V na osobnim računalima i Command + V na Mac računalima).
 6. Kvačicom označite okvire pored računa na koje želite zalijepiti kampanje.
  • Napomena: ako ste prijavljeni na račun upravitelja, pojavit će se alat za odabir računa na koji želite zalijepiti kampanju.
 7. Kliknite Gotovo.
 8. Kvačicom označite okvir opcije "Pauziraj nove kampanje nakon lijepljenja" ako ne želite da se kopirane kampanje odmah pokrenu.
  • Napomena: račun na koji lijepite kampanju mora biti postavljen na istu valutu kao izvorni račun jer se kampanja inače neće zalijepiti. 
 9. Kliknite Zalijepi.

Dobit ćete novu kampanju koja će imati istu strukturu i postavke kao i izvorna kampanja, uključujući sljedeće:

 • grupe oglasa
 • oglasi
 • ključne riječi
 • negativne ključne riječi
 • postavke ciljanja
 • strategije licitiranja.

Kopiranje grupa oglasa

Kako biste kopirali grupe oglasa u drugu kampanju, učinite sljedeće:
 1. Prijavite se na Google Ads račun upravitelja.
 2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Grupe oglasa. 
 3. Kvačicom označite okvir pokraj grupa oglasa koje želite duplicirati.
 4. Na padajućem izborniku "Uredi" odaberite Kopiraj (ili Control + C na osobnim računalima i Command + C na Mac računalima).
 5. Ponovo otvorite padajući izbornik "Uredi" i odaberite Zalijepi (ili Control + V na osobnim računalima i Command + V na Mac računalima).
 6. Pomoću alata za odabir kampanje odaberite kampanju u koju želite zalijepiti grupe oglasa.
 7. Kliknite Gotovo.
 8. Kvačicom označite okvir opcije "Pauziraj nove grupe oglasa nakon lijepljenja" ako ne želite da se kopirane grupe oglasa odmah pokrenu.
 9. Kliknite Zalijepi.

Kopiranje oglasa

Kako biste kopirali oglase u drugu grupu oglasa, učinite sljedeće:
 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Oglasi i proširenja
 3. Kvačicom označite okvir pokraj oglasa koje želite duplicirati.
 4. Na padajućem izborniku "Uredi" odaberite Kopiraj (ili Control + C na osobnim računalima i Command + C na Mac računalima).
 5. Ponovo otvorite padajući izbornik "Uredi" i odaberite Zalijepi (ili Control + V na osobnim računalima i Command + V na Mac računalima).
 6. Pomoću alata za odabir grupe oglasa odaberite kampanju u koju želite zalijepiti oglase.
 7. Kliknite Gotovo.
 8. Kvačicom označite okvir opcije "Pauziraj nove oglase nakon lijepljenja" ako ne želite da se kopirani oglasi odmah pokrenu.
 9. Kvačicom označite okvir opcije "Ako oglas već postoji na odredištu, izradi duplikat" ako želite duplicirati oglase koji već postoje u odredišnim grupama oglasa. Ako ne želite duplicirati oglase, okvir te opcije ostavite prazan.
 10. Kliknite Zalijepi.

Kopiranje publike

Da biste kopirali publiku u više kampanja ili grupa oglasa:
 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Publika
 3. Kvačicom označite okvir pokraj publika koje želite duplicirati.
 4. Na padajućem izborniku "Uredi" odaberite Kopiraj (ili Control + C na osobnim računalima i Command + C na Mac računalima).
 5. Na padajućem izborniku odaberite Kampanje ili Grupe oglasa i odaberite kampanju ili grupu oglasa u koju želite zalijepiti publike.
 6. Ponovo otvorite padajući izbornik "Uredi" i odaberite Zalijepi (ili Control + V na osobnim računalima i Command + V na Mac računalima).
  • Napomena: možete kvačicom označiti okvir opcije "Pauziraj nove publike nakon lijepljenja" ako ne želite da se kopirane publike odmah pokrenu. Kvačicom označite okvir opcije "Uključi licitacije" ako želite uključiti licitacije koje su već povezane s tim publikama.
 7. Kliknite Zalijepi

Kopiranje ključnih riječi

Da biste kopirali ključne riječi u drugu grupu oglasa:
 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na izborniku stranice slijeva kliknite Ključne riječi
 3. Kvačicom označite okvir pokraj ključnih riječi koje želite duplicirati.
 4. Na padajućem izborniku "Uredi" odaberite Kopiraj (ili Control + C na osobnim računalima i Command + C na Mac računalima).
 5. Ponovo otvorite padajući izbornik "Uredi" i odaberite Zalijepi (ili Control + V na osobnim računalima i Command + V na Mac računalima).
 6. Pomoću alata za odabir grupe oglasa odaberite grupu oglasa u koju želite zalijepiti ključne riječi.
 7. Kliknite Gotovo.
 8. Odaberite hoćete li s kopiranim ključnim riječima uključiti i postojeće licitacije i završne URL-ove.
 9. Kvačicom označite okvir opcije "Pauziraj nove ključne riječi nakon lijepljenja" ako ne želite da se kopirane ključne riječi odmah pokrenu.
 10. Kliknite Zalijepi.

Nakon što kopirate ključne riječi, one će automatski trošiti proračun kampanje u koju ih zalijepite. Možete kopirati i licitacije i URL-ove odredišne stranice. Također možete kopirati i njihove licitacije i nadjačavanja URL-ova odredišne stranice, ako postoje. Ako ne kopirate licitacije i URL-ove odredišnih stranica za ključne riječi, možete ih postaviti nakon što zalijepite ključne riječi.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false