Αντιγραφή και επικόλληση καμπανιών, ομάδων διαφημίσεων, διαφημίσεων, ειδών κοινού και λέξεων-κλειδιών

Αντιγράψτε και επικολλήστε καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων, διαφημίσεις, είδη κοινού και λέξεις-κλειδιά και εξοικονομήστε χρόνο και προσπάθεια δημιουργίας νέων. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιγράψετε μία (ή πολλές) από τις υπάρχουσες καμπάνιες σας και να τη χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο για μια νέα καμπάνια στον ίδιο ή σε διαφορετικό λογαριασμό. Μπορείτε να αντιγράψετε μια διαφήμιση από μία ομάδα διαφημίσεων και να την επικολλήσετε σε άλλη ομάδα, για να κάνετε μια καλή αρχή για τη σύνταξη δημιουργικών.

Συμβουλές

 • Μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ταυτόχρονα πολλές καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων, διαφημίσεις, είδη κοινού και λέξεις-κλειδιά. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες αντιγραφής, αλλά, αντί να επιλέξετε το πλαίσιο δίπλα σε μία μόνο καμπάνια, ομάδα διαφημίσεων, διαφήμιση ή λέξη-κλειδί, επιλέξτε πολλά πλαίσια.
 • Αν διαθέτετε λογαριασμό υπευθύνου στο Google Ads, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε διαφημίσεις, ομάδες διαφημίσεων, λέξεις-κλειδιά και καμπάνιες μεταξύ πολλών λογαριασμών. 

Αντιγραφή καμπανιών

Αν έχετε ήδη ρυθμίσει μία ή περισσότερες επιτυχημένες καμπάνιες, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε, για να κάνετε μια καλή αρχή κατά τη ρύθμιση της επόμενης καμπάνιας σας. Για να γίνει αυτό, αντιγράψτε την καμπάνια και, στη συνέχεια, τροποποιήστε ένα από τα αντίγραφα. Με αυτόν τον τρόπο, ξεκινάτε με την ίδια δομή και τις ίδιες ρυθμίσεις για τις ομάδες διαφημίσεων, τις διαφημίσεις, τα είδη κοινού και τις λέξεις-κλειδιά σας.

Για να αντιγράψετε μια καμπάνια:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, πατήστε Καμπάνιες
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην καμπάνια ή τις καμπάνιες που θέλετε να αντιγράψετε.
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία, επιλέξτε Αντιγραφή (ή Control-C για Η/Υ, Command-C για Mac).
 5. Ανοίξτε ξανά το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Επικόλληση (ή Control-V για Η/Υ, Command-V για Mac).
 6. Επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα από τους λογαριασμούς στους οποίους θέλετε να επικολλήσετε τις καμπάνιες.
  • Σημείωση: Αν έχετε συνδεθεί σε λογαριασμό υπευθύνου, θα εμφανιστεί ένα εργαλείο επιλογής, για να επιλέξετε έναν λογαριασμό στον οποίο θέλετε να επικολλήσετε την καμπάνια σας.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
 8. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από το στοιχείο "Παύση νέων καμπανιών μετά την επικόλληση", αν δεν θέλετε οι καμπάνιες που αντιγράφετε να ξεκινούν να προβάλλονται αμέσως.
  • Έχετε υπόψη το εξής: Ο λογαριασμός στον οποίο επικολλάτε μια καμπάνια πρέπει να έχει οριστεί στο ίδιο νόμισμα με τον αρχικό λογαριασμό. Διαφορετικά, δεν θα γίνει επιτυχής επικόλληση της καμπάνιας. 
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

Θα έχετε πλέον μια νέα καμπάνια με την ίδια δομή και τις ίδιες ρυθμίσεις με την αρχική καμπάνια σας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Ομάδες διαφημίσεων
 • Διαφημίσεις
 • Λέξεις-κλειδιά
 • Αρνητικές λέξεις-κλειδιά
 • Ρυθμίσεις στόχευσης
 • Στρατηγικές προσφοράς.

Αντιγραφή ομάδων διαφημίσεων

Για να αντιγράψετε ομάδες διαφημίσεων σε άλλη καμπάνια:
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες διαφημίσεων. 
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στις ομάδες διαφημίσεων που θέλετε να αντιγράψετε.
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία, επιλέξτε Αντιγραφή (ή Control-C για Η/Υ, Command-C για Mac).
 5. Ανοίξτε ξανά το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Επικόλληση (ή Control-V για Η/Υ, Command-V για Mac).
 6. Με το εργαλείο επιλογής καμπάνιας, επιλέξτε την καμπάνια στην οποία θέλετε να επικολλήσετε τις ομάδες διαφημίσεων.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
 8. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο "Παύση νέων ομάδων διαφημίσεων μετά την επικόλληση", αν δεν θέλετε οι ομάδες διαφημίσεων που αντιγράφετε να ξεκινούν να προβάλλονται αμέσως.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

Αντιγραφή διαφημίσεων

Για να αντιγράψετε διαφημίσεις σε άλλη ομάδα διαφημίσεων:
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Διαφημίσεις και επεκτάσεις
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στις διαφημίσεις που θέλετε να αντιγράψετε.
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία, επιλέξτε Αντιγραφή (ή Control-C για Η/Υ, Command-C για Mac).
 5. Ανοίξτε ξανά το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Επικόλληση (ή Control-V για Η/Υ, Command-V για Mac).
 6. Με το εργαλείο επιλογής ομάδων διαφημίσεων, επιλέξτε την καμπάνια στην οποία θέλετε να επικολλήσετε τις διαφημίσεις σας.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
 8. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο "Παύση νέων διαφημίσεων μετά την επικόλληση", αν δεν θέλετε οι διαφημίσεις που αντιγράφετε να ξεκινούν να προβάλλονται αμέσως.
 9. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή "Αν μια διαφήμιση υπάρχει ήδη στον προορισμό, να δημιουργείται αντίγραφο", αν θέλετε να δημιουργείτε αντίγραφα διαφημίσεων που υπάρχουν ήδη στις ομάδες διαφημίσεων προορισμού. Αν δεν θέλετε να έχετε διπλότυπες διαφημίσεις, μην επιλέγετε αυτό το πλαίσιο.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

Αντιγραφή ειδών κοινού

Για να αντιγράψετε είδη κοινού σε πολλές καμπάνιες ή ομάδες διαφημίσεων:
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Είδη κοινού
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στα είδη κοινού που θέλετε να αντιγράψετε.
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία, επιλέξτε Αντιγραφή (ή Control-C για Η/Υ, Command-C για Mac).
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε είτε Καμπάνιες είτε Ομάδες διαφημίσεων και επιλέξτε την καμπάνια ή την ομάδα διαφημίσεων στην οποία θέλετε να επικολλήσετε τα είδη κοινού.
 6. Ανοίξτε ξανά το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Επικόλληση (ή Control-V για Η/Υ, Command-V για Mac).
  • Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο "Παύση νέων ειδών κοινού μετά την επικόλληση", αν δεν θέλετε οι διαφημίσεις που αντιγράφετε να ξεκινούν να προβάλλονται αμέσως. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο Συμπερίληψη προσφορών, αν θέλετε να συμπεριλαμβάνονται οι προσφορές που σχετίζονται ήδη με αυτά τα είδη κοινού.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση

Αντιγραφή λέξεων-κλειδιών

Για να αντιγράψετε λέξεις-κλειδιά σε άλλη ομάδα διαφημίσεων:
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στις λέξεις-κλειδιά που θέλετε να αντιγράψετε.
 4. Από το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία, επιλέξτε Αντιγραφή (ή Control-C για Η/Υ, Command-C για Mac).
 5. Ανοίξτε ξανά το αναπτυσσόμενο μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Επικόλληση (ή Control-V για Η/Υ, Command-V για Mac).
 6. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο επιλογής ομάδων διαφημίσεων, για να επιλέξετε την ομάδα διαφημίσεων στην οποία θέλετε να επικολλήσετε τις λέξεις-κλειδιά σας.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
 8. Επιλέξτε αν θα συμπεριληφθούν οι υπάρχουσες προσφορές και τα τελικά URL με τις αντιγραμμένες λέξεις-κλειδιά.
 9. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο "Παύση νέων λέξεων-κλειδιών μετά την επικόλληση", αν δεν θέλετε οι λέξεις-κλειδιά που αντιγράφετε να ξεκινούν να προβάλλονται αμέσως.
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

Όταν αντιγράφετε λέξεις-κλειδιά, χρησιμοποιείται αυτόματα ο προϋπολογισμός της καμπάνιας στην οποία τις επικολλάτε. Έχετε επίσης την επιλογή να αντιγράψετε τις προσφορές και τα URL σελίδας προορισμού, καθώς και τις προσφορές και τις παρακάμψεις URL σελίδας προορισμού, αν υπάρχουν. Διαφορετικά, μπορείτε να ορίσετε προσφορές και URL σελίδας προορισμού για αυτές τις λέξεις-κλειδιά μετά την επικόλλησή τους.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας