Копиране и поставяне на кампании, рекламни групи, реклами, аудитории и ключови думи

Копирането и поставянето на кампаниите, рекламните групи, рекламите, аудиториите и ключовите Ви думи ще Ви спести времето и усилията да създавате нови. Можете например да копирате една (или няколко) от съществуващите си кампании и да я използвате като шаблон за нова кампания в същия или в друг профил. Можете да копирате реклама от една рекламна група и да я поставите в друга, и така да започнете да разработвате нови файлове за създаване на реклами.

Съвети

 • Можете да копирате и поставите няколко кампании, рекламни групи, реклами, аудитории и ключови думи наведнъж. За целта следвайте инструкциите за копиране, но вместо само до една кампания, рекламна група, реклама или ключова дума, поставете отметка до няколко.
 • Ако имате профил на мениджър в Google Ads, можете да копирате и поставяте реклами, рекламни групи, ключови думи и кампании в няколко профила. 

Копиране на кампаниите

Ако вече сте настроили поне една успешна кампания, можете да я използвате като основа за настройване на следващата си кампания. За целта копирайте кампанията, а след това направете съответните промени в едно от копията. Така ще започнете със същата структура и настройки за рекламните групи, рекламите, аудиториите и ключовите си думи.

За да дублирате кампания:

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Кампании
 3. Поставете отметка в квадратчето до кампанията или кампаниите, които искате да дублирате.
 4. От падащото меню „Редактиране“ изберете Копиране (или Control+C за PC, Command+C за Mac).
 5. Отново отворете падащото меню „Редактиране“ и изберете Поставяне (или Control+V за PC, Command+V за Mac).
 6. Поставете отметки в квадратчетата до профилите, в които искате да поставите кампаниите.
  • Забележка: Ако сте влезли в профил на мениджър, ще се покаже инструмент за избор, за да изберете профил, в който да поставите кампанията си.
 7. Кликнете върху Готово.
 8. Поставете отметка в квадратчето до „Поставяне на новите кампании на пауза след поставяне“, ако не желаете копираните Ви кампании да започнат да се провеждат незабавно.
  • Имайте предвид следното: Профилът, в който поставяте кампания, трябва да е настроен на същата валута като първоначалния. В противен случай кампанията няма да се постави успешно. 
 9. Кликнете върху Поставяне.

Вече ще имате нова кампания със същата структура и настройки като първоначалната, включително следното:

 • рекламни групи;
 • реклами;
 • ключови думи;
 • отрицателни ключови думи;
 • настройки за насочване;
 • стратегии за офериране.

Копиране на рекламни групи

За да копирате рекламни групи в друга кампания:
 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. Кликнете върху „Рекламни групи“ в лявото странично меню. 
 3. Поставете отметка в квадратчето до рекламните групи, които искате да дублирате.
 4. От падащото меню „Редактиране“ изберете „Копиране“ (или Control+C за PC, Command+C за Mac).
 5. Отново отворете падащото меню „Редактиране“ и изберете „Поставяне“ (или Control+V за PC, Command+V за Mac).
 6. Със същия инструмент за избор изберете кампанията, в която искате да поставите рекламните си групи.
 7. Кликнете върху „Готово“.
 8. Поставете отметка в квадратчето до „Поставяне на новите рекламни групи на пауза след поставяне“, ако не желаете копираните рекламни групи да започнат да се показват незабавно.
 9. Кликнете върху Поставяне.

Копиране на реклами

За да копирате реклами в друга рекламна група:
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Реклами и разширения
 3. Поставете отметка в квадратчето до рекламите, които искате да дублирате.
 4. От падащото меню „Редактиране“ изберете Копиране (или Control+C за PC, Command+C за Mac).
 5. Отново отворете падащото меню „Редактиране“ и изберете Поставяне (или Control+V за PC, Command+V за Mac).
 6. Използвайки инструмента за избор на рекламна група, изберете кампанията, в която искате да поставите рекламите си.
 7. Кликнете върху Готово.
 8. Поставете отметка в квадратчето до „Поставяне на новите реклами на пауза след поставяне“, ако не желаете копираните Ви реклами да започнат да се показват незабавно.
 9. Поставете отметка в квадратчето до „Ако рекламата вече съществува в дестинацията, да се създаде дубликат“, ако искате да създадете дубликати на реклами, които вече съществуват в целевите рекламни групи. Ако не искате да имате дублирани реклами, оставете това квадратче празно.
 10. Кликнете върху Поставяне.

Копиране на аудитории

За да копирате аудитории в няколко кампании или рекламни групи:
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Аудитории
 3. Поставете отметка в квадратчето до аудиториите, които искате да дублирате.
 4. От падащото меню „Редактиране“ изберете Копиране (или Control+C за PC, Command+C за Mac).
 5. От падащото меню изберете „Кампании“ или „Рекламни групи“ и изберете кампанията или рекламната група, в която искате да поставите аудиториите си.
 6. Отново отворете падащото меню „Редактиране“ и изберете Поставяне (или Control+V за PC, Command+V за Mac).
  • Забележка: Поставете отметка в квадратчето до „Поставяне на новите аудитории на пауза след поставяне“, ако не желаете копираните Ви аудитории да започнат да се използват незабавно. Поставете отметка в квадратчето до „Включване на оферти“, ако искате да включите офертите, с които тези аудитории вече са свързани.
 7. Кликнете върху Поставяне

Копиране на ключови думи

За да копирате ключовите си думи в друга рекламна група:
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Ключови думи
 3. Поставете отметка в квадратчето до ключовите думи, които искате да дублирате.
 4. От падащото меню „Редактиране“ изберете Копиране (или Control+C за PC, Command+C за Mac).
 5. Отново отворете падащото меню „Редактиране“ и изберете Поставяне (или Control+V за PC, Command+V за Mac).
 6. Използвайте инструмента за избор на рекламни групи, за да изберете рекламната група, в която искате да поставите ключовите си думи.
 7. Кликнете върху Готово.
 8. Изберете дали да включите съществуващите оферти и крайните URL адреси заедно с копираните ключови думи.
 9. Поставете отметка в квадратчето до „Поставяне на новите ключови думи на пауза след поставяне“, ако не желаете копираните Ви ключови думи да започнат да се използват незабавно.
 10. Кликнете върху Поставяне.

Когато копирате ключови думи, те автоматично ще използват бюджета на кампанията, в която ги поставяте. Също така имате опцията да копирате офертите и URL адресите на целевите им страници. Ще можете да копирате офертите им и URL адресите на целевите им страници за замяна, ако има такива. Друг вариант е да зададете оферти и URL адреси на целевите страници за тези ключови думи, след като сте ги поставили.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си