Gumawa ng plano para sa media sa YouTube sa TV sa Reach Planner

Kung gusto mong humiling ng access sa Reach Planner para sa iyong Google Ads account, gamitin ang form na ito. Kapag humiling ka ng access, hindi nito ginagarantiyahang mabibigyan ka ng access sa Reach Planner. Kung maaaprubahan, padadalhan ka namin ng email kapag nabigyan ka ng access.

Ipinapaliwanag ng artikulong ito kung paano gumawa ng plano para sa media sa YouTube na may data ng TV gamit ang TV sa Reach Planner. Available ang TV sa Reach Planner sa mga piling bansa.

Puwede kang gumamit ng data ng TV sa Reach Planner para hulaan ang mga layunin ng iyong campaign at ihambing ang tinantyang kabuuang abot, dalas, at mga Target Rating Point (TRP) ng mga plano para sa media na may TV, YouTube, at mga partner sa video ng Google.

Bago ka magsimula

 • Nagpapakita ang iyong plano para sa media ng dalawang curve sa Reach Planner: isang curve ng paghahambing at isang curve ng plano. Kinakatawan ng mga curve na ito ang tinantyang kabuuang abot na makukuha mo sa isang plano para sa media sa YouTube at TV. Isang dashboard sa itaas ng mga curve ang nagbibigay ng tinantyang nasa target na abot, average na dalas, CPM, target rating point, at cost per targeting rating point para sa bawat curve.
 • Puwede mong isaayos ang badyet, porsyento ng abot, at pagtatalaga ng YouTube at TV sa plano para sa media gamit ang seksyong "Isaayos ang iyong plano" (nasa kanang bahagi ng Reach Planner). Puwede ka ring pumili ng anumang punto sa curve ng abot para isaayos ang kabuuang badyet ng plano para sa media.
 • Bukod pa sa curve ng abot, puwede mong piliin ang "Mga Manonood ng TV" at "Demograpiko" para tingnan ang mga detalye ng iyong plano para sa media ayon sa mga manonood ng TV at demograpiko kumpara sa iba pang campaign.

Mga Tagubilin

Gumawa ng plano para sa media na may data ng TV

 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
 2. I-click ang tools icon Google Ads | tools [Icon] sa kanang sulok sa itaas ng Google Ads.
 3. Sa ilalim ng seksyong “Pagpaplano,” piliin ang Reach Planner.
 4. I-click ang icon na plus para gumawa ng bagong plano para sa media.
 5. Piliin ang Kaalaman o Pagsasaalang-alang bilang layunin ng hula mo. Nagrerekomenda ang mga hula sa "Kaalaman" ng kumbinasyon ng produktong pinapataas ang inaasahan mong abot, at nagrerekomenda ang mga hula sa "Pagsasaalang-alang" ng kumbinasyon ng produktong magpapataas sa iyong mga inaasahang view. Puwede mo pa ring piliin ang sarili mong kumbinasyon ng produkto kapag nag-set up o nag-edit ka ng iyong plano para sa media.
 6. Piliin ang YouTube + TV bilang channel para sa plano para sa media.
 7. Sa seksyong "Lokasyon," pumili ng data source para sa data ng TV.
 8. Sa seksyong "Demograpiko," piliin ang pinakamainam na edad at kasarian ng iyong target na audience. Sinusukat ang nasa target na abot ng plano kumpara sa target na demograpiko.
 9. Idagdag ang mga petsa para sa campaign.
  • Ginagamit ng TV sa Reach Planner ang parehong tagal para sa hula sa YouTube at data ng pagsukat sa TV, kaya subukang itugma sa iyong campaign sa telebisyon ang tagal ng iyong YouTube campaign.
 10. Sa seksyong “campaign sa TV,” idagdag ang dating data ng TV na bumubuo sa bahagi ng iyong plano na para sa telebisyon. Puwede mong piliin ang:
  • Sample na campaign: Isang average ng mga dating campaign sa TV na may mga katulad na sukatan ng abot at gastos para magbigay ng sample para sa paghahambing. Piliin ang opsyong ito kung ang iyong brand ay walang dating campaign sa telebisyon na katulad ng iyong nalalapit na plano para sa media.
  • (Mga) partikular na campaign: Pumili sa mga aktwal na dating campaign sa telebisyon sa loob ng nakaraang 1.5 taon na posibleng tumakbo ang iyong brand. Gumagamit ang Reach Planner ng data mula sa isang bahagi ng campaign na katumbas ng tagal ng iyong plano. Gamitin ang mga advanced na setting para isaayos ang mga petsa kung saan kumukuha ng impormasyon ng campaign ang Reach Planner.
 11. Kung pinili mo ang (Mga) partikular na campaign, isaayos ang impormasyon ng gastos para sa data ng TV sa pamamagitan ng pag-overwrite sa laki ng campaign (ayon sa "Gastos" o "Mga TRP") at pagsasaayos sa presyo. Pumili ng kahit isang campain at i-click ang Magdagdag ng mga campaign sa TV.
  • Isaayos ang presyo sa pamamagitan ng pag-overwrite sa CPM ng telebisyon, gastos sa bawat TRP/CPP, o pagdaragdag ng diskwento sa halaga ng rate card ng campaign. Ang data ng pagsukat sa TV na nagpapagana sa Reach Planner ay makakatanggap ng impormasyon tungkol sa walang diskwentong presyo ng mga campaign ng pag-advertise, na karaniwang tinatawag na "Halaga ng rate card."
 12. Sa seksyong “YouTube campaign,” pumili ng opsyon sa pagpepresyo at piliin ang haba ng creative na ginagamit mo sa campaign. Nagrerekomenda ang Reach Planner ng iba't ibang format ng pag-advertise sa YouTube para ma-maximize ang kaalaman sa iyong plano para sa media.
 13. I-click ang Tingnan ang hula. Gagawa ang Reach Planner ng plano para sa media na may YouTube at TV. Ang default na plano ay isang inirerekomendang hati ng badyet ng TV at YouTube na nagma-maximize sa abot ng iyong buong plano para sa media.
 14. (Opsyonal) Para i-export ang iyong plano para sa media sa isang CSV file bago ka mag-save, i-click ang icon ng Higit pang opsyon sa kanang sulok sa itaas, pagkatapos ay i-click ang I-download (.csv). Papanatilihin ng CSV file ang huling na-save na impormasyon at mga detalyadong sukatan para sa iyong plano para sa media.
  • Puwede mo ring i-click ang Gumawa ng kopya para maghambing ng plano para sa media sa isa pang plano para sa media.
  • Para gamitin ang mga chart sa plano para sa media para sa isang presentasyon (o katulad nito), i-screenshot ang mga talahanayan ng plano para sa media gamit ang functionality ng iyong computer para sa pag-screenshot.
 15. Para i-save ang iyong plano para sa media, i-click ang I-save, pagkatapos ay maglagay ng pangalan para sa plano mo. Kapag tapos ka na, i-click ang Mag-save ng kopya.

  Pagkatapos i-save ang plano para sa media, puwede mo itong i-access ulit mula sa Reach Planner. Kapag nagbukas ka ng naka-save na plano para sa media, kakailanganin mong i-refresh ang hula para masuri ang curve ng abot, demograpiko, at mga pagtatantya sa abot at dalas para sa mga manonood ng TV.
Kapag nag-save ka ng kopya ng isang plano para sa media, papanatilihin nito ang lahat ng detalye ng hula para sa plano ng media sa pinili mong hanay ng petsa. Kapag nag-click ka sa isang plano para sa media na natapos na, makikita mo ang dating hula sa plano para sa media. Kapag nag-click ka sa isang plano para sa media na isinasagawa pa, magkakaroon ka ng opsyong i-refresh ang hula ng plano para sa media. Kung magpapasya kang i-refresh ang hula, bubuo ito ng bagong hula sa plano para sa media, at kakailanganin mong i-save ulit ang plano para sa media para mapanatili ang mga detalye ng bagong hula.

Magsuri ng plano para sa media na may data ng TV

 1. Buksan ang Reach Planner.
 2. Sa talahanayan, mag-click ng plano para sa media para buksan ito. Pagkatapos mong magbukas ng naka-save na plano para sa media, ipapakita nito ang lahat ng detalye ng hula para sa plano para sa media sa pinili mong hanay ng petsa. Ipapakita rin nito ang petsa kung kailan na-save ang hula.
  • Kapag nagbukas ka ng plano para sa media na natapos na, makikita mo ang dating hula sa plano para sa media.
  • Kapag nagbukas ka ng plano para sa media na isinasagawa pa, magkakaroon ka ng opsyong i-edit ang plano.
 3. Suriin ang mga detalye at sukatan ng plano para sa media (gaya ng nasa target na abot at CPM). Matuto pa tungkol sa mga sukatan sa Reach Planner
 4. (Opsyonal) Para i-export ang iyong plano para sa media sa isang CSV file, i-click ang icon ng Higit pang opsyon sa kanang sulok sa itaas, pagkatapos ay i-click ang I-download (.csv). Papanatilihin ng CSV file ang huling na-save na impormasyon at mga detalyadong sukatan para sa iyong plano para sa media.
  • Puwede mo ring i-click ang Gumawa ng kopya para maghambing ng plano para sa media sa isa pang plano para sa media.
  • Para gamitin ang mga chart sa plano para sa media para sa isang presentasyon (o katulad nito), i-screenshot ang mga talahanayan ng plano para sa media gamit ang functionality ng iyong computer para sa pag-screenshot.

Mag-edit ng plano para sa media na may data ng TV

 1. Buksan ang Reach Planner
 2. Sa talahanayan, mag-click ng plano para sa media para buksan ito. Kung isinasagawa pa ang plano para sa media, puwede mo itong i-edit.
 3. I-click ang I-refresh ang hula para i-update ang hula ng plano para sa media nang may mga kaparehong setting. Kung magpapasya kang i-refresh ang hula, bubuo ito ng bagong hula sa plano para sa media, at kakailanganin mong i-save ulit ang plano para sa media para mapanatili ang bagong hula.
 4. (Opsyonal) Mag-navigate papunta sa talahanayan sa ibaba ng curve ng abot, pagkatapos ay i-click ang button na plus para magdagdag ng bagong format ng ad sa plano para sa media.
 5. I-click ang button na I-edit sa tabi ng isang format ng ad sa YouTube sa iyong plano para sa media.
  • Mga pangkalahatang setting: I-update ang badyet, target na CPM, at network ng plano para sa media.
  • Lokasyon at demograpiko: Gumawa ng mga pagbabago sa lokasyon at demograpiko para sa format ng ad. Dapat mo lang itong gawin kung gusto mong i-override ang mga kasalukuyang setting ng plano para sa media para sa format ng ad.
  • Mga petsa at cap ng dalas: Gumawa ng mga pagbabago sa mga petsa at demograpiko para sa format ng ad sa YouTube. Dapat mo lang itong gawin kung gusto mong i-override ang mga kasalukuyang setting ng plano para sa media para sa format ng ad.
  • Mga Audience: Magdagdag lang ng mga affinity at in-market audience sa mga item sa linya sa YouTube. Maglalapat ito ng pag-target ng audience sa Google sa iyong mga item sa linya sa YouTube, pero hindi nito babaguhin kung kanino inihahambing ang ulat sa iyong plano para sa media sa YouTube na may TV.
  • Mga Lineup: Gumamit ng mga pre-built na segment na makakatulong sa iyong abutin ang audience mo gamit ang content na may pinakamalapit na kaugnayan sa lokal na lugar. Puwedeng kasama sa mga lineup ang mga seasonal na event, paglalakbay, sports, media at entertainment, pagpapaganda at fashion, mga video game, at higit pa.
  • Parental Status: Isama o ibukod sa plano para sa media ang mga magulang, hindi magulang, o mga taong hindi alam ang kasalukuyang parental status.
  • Mga Device: Isama o ibukod sa iyong plano para sa media ang mga desktop, tablet, mobile, o nakakonektang TV device.
  • Mga setting ng pagbubukod ng content: Suriin ang anumang pagbubukod ng content sa antas ng account sa iyong hula.
 6. Kapag tapos ka nang gumawa ng mga pagbabago, i-click ang Ilapat.
 7. Piliin ang I-optimize para makakuha ng rekomendasyon para sa mga badyet sa TV at YouTube at para ma-maximize ang abot gamit ang iyong mga bagong setting.
 8. I-click ang button na plus para maglagay ng mga karagdagang format o campaign ng pag-advertise sa YouTube.
 9. Piliin ang icon na trash para mag-alis ng format ng pag-advertise sa YouTube.
 10. Para i-save ang iyong plano para sa media, i-click ang I-save, pagkatapos ay maglagay ng pangalan para sa plano mo. Kapag tapos ka na, i-click ang Mag-save ng kopya.
 11. Para mag-download, mag-delete, o gumawa ng kopya ng iyong plano para sa media, i-click ang icon ng Higit pang opsyon sa kanang sulok sa itaas ng Reach Planner, pagkatapos ay pumili ng opsyon sa menu.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false