Om konverteringsperiod för besök i butik

Konverteringsperioden är antalet dagar efter ett klick under vilka en konvertering registreras.

Ställa in konverteringsperiod för besök i butik

Standardkonverteringsperioden för butiksbesök är 30 dagar. Du kan också ställa in anpassade konverteringsperioder från 1 till 30 dagar.

Rekommenderade metoder för Smart Bidding

Vi rekommenderar att du använder en konverteringsperiod på sju dagar om du visar butiksbesök i Konverteringar och inkluderar dem i dina Smart Bidding-strategier. Resultatet kan beräknas snabbare och budgivningssystemet kan dessutom anpassas bättre till förändringar i användarnas beteende. Vi rekommenderar inte att du ställer in en konverteringsperiod på mindre än sju dagar, eftersom shoppingmönstren varierar mellan vardag och helg.

För specifika affärsmodeller som kräver en längre konverteringsperiod på grund av längre köpcykler (till exempel bilhandlare) rekommenderar vi att du behåller standardkonverteringsperioden på 30 dagar. Kom ihåg att det tar längre tid efter implementeringen att optimera resultatet för Smart Bidding med butiksbesök om du använder en period på 30 dagar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt