Om konverteringsperiod för besök i butik

Konverteringsperioden är antalet dagar efter ett klick under vilket en konvertering registreras.

Ställa in konverteringsperiod för besök i butik

Standardkonverteringsperioden för butiksbesök är 30 dagar. Du kan också ställa in anpassade konverteringsperioder från 1–30 dagar.

Bästa metoder för Smart Bidding

Vi rekommenderar att du använder en konverteringsperiod på sju dagar om du har inkluderat butiksbesök i konverteringar och inkluderar dem i dina Smart Bidding-strategier. Resultatet kan utvärderas snabbare och budgivningssystemet kan dessutom reagera bättre på förändringar i användarnas beteende. Vi rekommenderar inte att du ställer in en konverteringsperiod på mindre än sju dagar på grund av att shoppingmönstren varierar mellan vardag och helg.

Men för specifika affärsmodeller som kräver en längre konverteringsperiod på grund av längre köpcykler (t.ex. bilhandlare) rekommenderar vi att du behåller standardkonverteringsperioden på 30 dagar. Kom ihåg att det tar längre tid efter implementeringen att optimera resultatet för Smart Bidding med butiksbesök vid användning av en period på 30 dagar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt