Om konverteringsvinduet for butikkbesøk

Konverteringsvinduet vil si hvor mange dager etter et klikk at en konvertering blir registrert.

Angi konverteringsvinduet for butikkbesøk

Standard konverteringsvinduet for butikkbesøk er på 30 dager. Du kan også angi egendefinerte konverteringsvinduer på mellom én dag og 30 dager.

Anbefalte fremgangsmåter for smart budgivning

Vi anbefaler at du bruker et konverteringsvindu på sju dager hvis du har tatt med butikkbesøk i konverteringene og vurderer dem i strategiene dine for smart budgivning. Ikke bare kan du evaluere resultatene dine raskere, men budgivningssystemet reagerer også bedre på endringer i brukeratferden. Vi fraråder at du velger et konverteringsvindu på mindre enn sju dager på grunn av de ulike handlemønstrene på ukedager sammenlignet med i helger.

For bestemte bedriftsmodeller som krever lengre konverteringsvinduer på grunn av lengre kjøpsykluser (f.eks. bilforhandlere), anbefaler vi at standardkonverteringsvinduet på 30 dager beholdes. Vær oppmerksom på at når du bruker et konverteringsvindu på 30 dager, tar det mer tid å optimalisere resultatene for smart budgivning med butikkbesøk etter implementeringen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt