Over de conversieperiode voor winkelbezoeken

De conversieperiode is het aantal dagen na een klik waarin een conversie wordt geregistreerd.

De conversieperiode voor winkelbezoeken instellen

De standaard conversieperiode voor winkelbezoeken is dertig dagen. U kunt ook aangepaste conversieperioden instellen van één tot dertig dagen.

Praktische tips voor 'Slim bieden'

We raden u aan een conversieperiode van zeven dagen te gebruiken als u winkelbezoeken heeft opgenomen in 'Conversies' en deze overweegt te gebruiken voor uw Slim bieden-strategieën. Niet alleen kunnen de prestaties sneller worden geëvalueerd, maar het biedsysteem kan ook beter reageren op veranderingen in het gedrag van gebruikers. We raden conversieperioden van minder dan zeven dagen af omdat het winkelpatroon van mensen op weekdagen en in het weekend van elkaar verschilt.

Voor specifieke bedrijfsmodellen waarvoor een langere conversieperiode is vereist vanwege langere aankoopcycli (bijv. autodealers), raden we aan de standaardperiode van dertig dagen te hanteren. Houd er rekening mee dat wanneer er een periode van dertig dagen wordt gebruikt, het na de implementatie langer duurt voordat de prestaties van 'Slim bieden' met winkelbezoeken zijn geoptimaliseerd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen