O trajanju obrade plaćanja

Bankovni račun (naziva se i izravnim terećenjem)

Vrijeme obrade:

 • Obrada plaćanja može potrajati nekoliko dana.
 • Ako je račun nov, oglasi će se prikazivati nakon što potvrdite bankovni račun. Ako želite da se oglasi u međuvremenu počnu prikazivati, za plaćanje troškova možete upotrijebiti kreditnu karticu.
 • Ako račun nije nov, jednostavno navedite bankovni račun kao primarni način plaćanja. Funkcionirat će nakon što se bankovni račun potvrdi.
 • Ako ne želite da se oglasi prikazuju odmah nakon potvrđivanja bankovnog računa, svakako pauzirajte kampanje.
 • Čuvajte sve potvrde o plaćanju dok ne vidite da je uplata sjela na vaš Google Ads račun.

Banelco i PagoMisCuentas.com

Izvršavanje plaćanja putem sustava Banelco i usluge PagoMisCuentas.com dostupno je samo za Google Ads račune koji imaju adresu za naplatu u Argentini i argentinski pezo (ARS) kao odabranu valutu. Ako na računu odaberete sustav Banelco ili uslugu PagoMisCuentas.com kao način plaćanja, uplaćivanje ćete moći izvršavati na četiri načina:

 • putem bankomata u Banelcovoj mreži
 • na web-lokaciji PagoMisCuentas.com
 • putem usluge mrežnog bankarstva vaše banke
 • na šalterima za gotovinska plaćanja.

Nakon što odaberete ovaj način plaćanja, vašem Google Ads računu dodijelit će se jedinstveni poziv na broj. Prilikom izvršavanja plaćanja svakako navedite taj broj kako bismo sredstva mogli povezati s vašim računom. Uplate se obično evidentiraju na Google Ads računu u roku od tri do pet radnih dana.

LGU+

Ako na računu imate odabranu postavku ručnog plaćanja, putem našeg partnera za plaćanja, LGU+, sigurna plaćanja možete izvršavati pomoću lokalne kreditne kartice, mrežnog bankovnog prijenosa ili virtualnog bankovnog računa.

Plaćanje putem sustava LGU+

Da biste izvršili plaćanje putem sustava LGU+, slijedite ove upute koristeći Internet Explorer kao preglednik.

 1. Prijavite se na Google Ads račun na adresi https://ads.google.com.
 2. Odaberite ikonu alata Google Ads | tools [Icon], a zatim u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Kliknite gumb Uplati.
 4. Unesite iznos koji želite uplatiti i kliknite Uplati.
 5. Dovršite plaćanje putem sigurne web-lokacije LGU+ koja će se pojaviti.

U roku od 24 sata trebali biste vidjeti doznačenu uplatu na svoj Google Ads račun. Kontaktirajte nas ako je prošlo više od jednog dana, a uplata još nije vidljiva.

Boleto bancário

Boleto možete platiti na dan generiranja, a uplatu možete i zakazati za datum koji vam više odgovara, s time da vodite računa o razdoblju isteka od osam dana. Ako plaćanje ne izvršite u tom razdoblju, možete generirati novi boleto i odbaciti stari.

Vrijeme obrade: nakon što ste poslali boleto u banku ili na online bankovnu stranicu za plaćanje boleta, plaćanje bi se trebalo obraditi u roku od približno tri radna dana. Ako izvršavate prvo plaćanje ili na vašem računu nije bilo sredstava, vaši će se oglasi obično tada početi prikazivati. Ubuduće uplaćujte po potrebi. Boleto možete izdati za bilo koji iznos veći od 40,00 reala i njime taj iznos platiti.

Jednokratna kreditna kartica

Vrijeme obrade: kao u slučaju fizičkih kreditnih kartica, vaši će se oglasi početi posluživati gotovo neposredno nakon uplate.

U nekim slučajevima Google Ads može izvršiti probnu naplatu terećenjem malog iznosa na kartici kako bi provjerio je li ona važeća. Nećete platiti taj testni iznos, već će se iznos vašeg plaćanja smanjiti za taj iznos. Na primjer, ako odlučite teretiti karticu za 1800 HRK, Google Ads može izvršiti probnu naplatu u iznosu od 6 HRK, a vaša će se kartica teretiti za 1794 HRK za prikazivanje oglasa.

Nakon datuma isteka jednokratne kreditne kartice ili nakon što se dosegne kreditno ograničenje kartice, obavezno generirajte drugu jednokratnu kreditnu karticu i na svoj račun unesite podatke za buduća plaćanja. Inače bi se vaša uplata mogla odbiti. U slučaju odbitka plaćanja iz drugog razloga obratite se svojoj banci.

Čuvajte sve potvrde o plaćanju dok ne vidite da je uplata sjela na vaš Google Ads račun.

Prijenos novca

Kad primimo prijenos novca, poslat ćemo vam e-poruku. Oglasi se obično tada počinju prikazivati ako je prikazivanje prekinuto ili ako je to vaša prva uplata. Ako osvježavate svoj saldo, oglasi će se nastaviti prikazivati.

Vrijeme obrade: obično će se plaćanje obraditi u roku od dva do pet radnih dana, ovisno o vašoj lokaciji. U nekim slučajevima to može potrajati i do 30 dana. To je zato što prijenos novca ovisi o nekoliko čimbenika, uključujući poslovnu praksu lokalne banke. Čuvajte sve potvrde o plaćanju dok ne vidite da je izvršena uplata sjela na vaš Google Ads račun.

Ako plaćanje nije vidljivo

Ako ste zabrinuti da plaćanje traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da biste provjerili obrađuje li se uplata:

 • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
 • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranom prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

Ako je prošlo više od dva tjedna otkako ste pokrenuli prijenos, a na računu još uvijek ne vidite uplatu, slobodno nam se obratite. Uz kontaktni obrazac trebate priložiti valjanu potvrdu o plaćanju (klikom na gumb "Odabir datoteke").

Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

Valjana potvrda o plaćanju u skladu je sa sljedećim smjernicama:

 • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
 • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
 • Mora sadržavati sljedeće informacije:
  • Datum uplate. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
  • Iznos i valutu plaćanja.
  • Primatelja uplate (odnosno, Google Ads).
  • Naziv banke u kojoj je izvršena uplata.
 • Radi vlastite sigurnosti zacrnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu ili izvodu o kreditnoj kartici, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.

Prijenos novca

Kad primimo prijenos novca, poslat ćemo vam e-poruku. Oglasi se obično tada počinju prikazivati ako je prikazivanje prekinuto ili ako je to vaša prva uplata. Ako osvježavate svoj saldo, oglasi će se nastaviti prikazivati.

Vrijeme obrade: obično će se plaćanje obraditi u roku od dva do pet radnih dana, ovisno o vašoj lokaciji. U nekim slučajevima to može potrajati i do 30 dana. To je zato što prijenos novca ovisi o nekoliko čimbenika, uključujući poslovnu praksu lokalne banke. Čuvajte sve potvrde o plaćanju dok ne vidite da je izvršena uplata sjela na vaš Google Ads račun.

Ako plaćanje nije vidljivo

Ako ste zabrinuti da plaćanje traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da biste provjerili obrađuje li se uplata:

 • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
 • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranom prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

Ako je prošlo više od10 – 15 dana otkako ste pokrenuli prijenos, a na računu još uvijek ne vidite uplatu, slobodno nam se obratite. Uz kontaktni obrazac trebate priložiti valjanu potvrdu o plaćanju (klikom na gumb "Odabir datoteke").

Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

Valjana potvrda o plaćanju u skladu je sa sljedećim smjernicama:

 • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
 • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
 • Mora sadržavati sljedeće informacije:
  • Datum uplate. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
  • Iznos i valutu plaćanja.
  • Primatelja uplate (odnosno, Google Ads).
  • Naziv banke u kojoj je izvršena uplata.
 • Radi vlastite sigurnosti zacrnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu ili izvodu o kreditnoj kartici, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.

Prijenos novca

Vrijeme obrade:obično traje tri radna dana, ali može trajati i dulje. To je zato što prijenos ovisi o više čimbenika, što obuhvaća poslovne procese vaše banke. Čuvajte sve zapise i potvrde o plaćanju dok ne vidite da je izvršena uplata sjela na Google Ads račun.

Ako plaćanje nije vidljivo

Ako ste zabrinuti da plaćanje traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da provjerite obrađuje li se uplata:

 • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
 • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranom prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

Ako je prošlo više od pet radnih dana otkako ste pokrenuli prijenos, a na računu još uvijek ne vidite uplatu, kontaktirajte nas. Uz obrazac trebate priložiti valjanu potvrdu o plaćanju (klikom na gumb "Odabir datoteke").

Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

 • Valjana potvrda o plaćanju u skladu je sa sljedećim smjernicama:
 • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
 • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
 • Mora sadržavati sljedeće informacije:
 • Datum uplate. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
 • Iznos i valutu plaćanja.
 • Primatelja plaćanja (Google Ads).
 • Naziv banke u kojoj je izvršena uplata.
 • Radi vlastite sigurnosti zacrnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu ili izvodu o kreditnoj kartici, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.
 • Bankovni prijenos pomoću iDEALA

  Vrijeme obrade: sredstva će se obično doznačiti na Google Ads račun u roku od dva sata, no ponekad to može potrajati i dulje. Čuvajte sve zapise i potvrde o plaćanju dok ne vidite da je izvršena uplata sjela na Google Ads račun.

  Kašnjenja

  Ako ste zabrinuti da plaćanje traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da provjerite obrađuje li se uplata:

  • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
  • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranom prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

  Ako je prošlo više od tri dana otkako ste pokrenuli prijenos, a na računu još uvijek ne vidite uplatu, slobodno nas kontaktirajte. Uz obrazac trebate priložiti valjanu potvrdu o plaćanju (klikom na gumb "Odabir datoteke"). Kliknite vezu u nastavku da biste saznali više o valjanoj potvrdi o plaćanju:

  Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

  Valjana potvrda o plaćanju u skladu je sa sljedećim smjernicama:

  • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
  • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
  • Mora sadržavati sljedeće informacije:
   • Datum uplate. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
   • Iznos i valutu plaćanja.
   • Primatelja plaćanja (Google Ads).
   • Naziv banke u kojoj je izvršena uplata.
  • Radi vlastite sigurnosti zatamnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu ili izvodu o kreditnoj kartici, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.

  Problemi s vezom i plaćanja

  Ako uplata nije doznačena na vaš račun unutar dva ili tri sata, moguće je da je mrežna veza između vaše banke i tvrtke GlobalCollect prekinuta. Nažalost, to se ponekad događa.

  Više o prekinutim vezama

  Evo što možete očekivati ovisno o načinu prekida veze:

  • Privremeni prekid: GlobalCollect će primiti obavijest o plaćanju od vaše banke, ali veza s Googleom možda je prekinuta. Nećete primiti poruku o pogrešci, a vaša će se uplata primijeniti na vaš Google Ads račun nakon obrade. Za to je potrebno najviše pet dana.
  • Trajni prekid: primit ćete poruku pogreške o neuspješnom plaćanju. Ako želite, možete izvršiti bankovni prijenos u GlobalCollect koji nije u stvarnom vremenu i može proći pet do deset radnih dana prije nego što plaćanje sjedne na račun.

  Bankovni prijenos pomoću Giropaya

  Vrijeme obrade: sredstva će se obično doznačiti na Google Ads račun u roku od dva sata, no ponekad to može potrajati i dulje. Čuvajte sve zapise i potvrde o plaćanju dok ne vidite da je izvršena uplata sjela na Google Ads račun.

  Kašnjenja

  Ako ste zabrinuti da vaše plaćanje traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da biste provjerili obrađuje li se uplata:
  Provjerite jesu li sredstva povučena s bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
  Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranom prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

  Ako je prošlo više od tri dana otkako ste pokrenuli prijenos, a na računu još uvijek ne vidite uplatu, slobodno nas kontaktirajte. Uz obrazac trebate priložiti valjanu potvrdu o plaćanju (klikom na gumb "Odabir datoteke").

  Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

  Valjana potvrda o plaćanju u skladu je sa sljedećim smjernicama:

  • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
  • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
  • Mora sadržavati sljedeće informacije:
   • Datum uplate. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
   • Iznos i valutu plaćanja.
   • Primatelja plaćanja (Google Ads).
   • Naziv banke u kojoj je izvršena uplata.
  • Radi vlastite sigurnosti zacrnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu ili izvodu o kreditnoj kartici, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.

  Plaćanje u trgovini ili Pay Easy plaćanje

  Vrijeme obrade: uplata će se obično doznačiti na vaš račun u roku od tri radna dana. Čuvajte sve potvrde o plaćanju dok ne vidite da je izvršena uplata na Google Ads račun.

  Kašnjenja

  Ako je prošlo više od tri radna dana otkako ste pokrenuli prijenos, a na računu još uvijek ne vidite uplatu, obratite nam se. Uz obrazac trebate priložiti valjanu potvrdu o plaćanju (klikom na gumb "Odabir datoteke").

  Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

  Valjana potvrda o plaćanju u skladu je sa sljedećim smjernicama:

  • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
  • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
  • Mora sadržavati sljedeće informacije:
   • Datum uplate. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
   • Iznos i valutu plaćanja.
   • Primatelja plaćanja (Google Ads).
   • Naziv banke u kojoj je izvršena uplata.
  • Radi vlastite sigurnosti zacrnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu ili izvodu o kreditnoj kartici, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.

  NetBanking

  Vrijeme obrade: saldo računa obično će se ažurirati u roku od 48 sati od uplate. U tom trenutku oglasi će se obično početi prikazivati, ako se već ne prikazuju.

  Kašnjenja

  Ako ste zabrinuti da plaćanje traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da provjerite obrađuje li se uplata:

  • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
  • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranom prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

  Ako je prošlo više od pet radnih dana otkako ste pokrenuli prijenos, a na računu još uvijek ne vidite uplatu, kontaktirajte nas. Uz obrazac trebate priložiti valjanu potvrdu o plaćanju (klikom na gumb "Odabir datoteke").

  Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

  Valjana potvrda o plaćanju u skladu je sa sljedećim smjernicama:

  • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
  • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
  • Mora sadržavati sljedeće informacije:
   • Datum uplate. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
   • Iznos i valutu plaćanja.
   • Primatelja plaćanja (Google Ads).
   • Naziv banke u kojoj je izvršena uplata.
  • Radi vlastite sigurnosti zatamnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu ili izvodu o kreditnoj kartici, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.

  BPAY

  Vrijeme obrade: ručno plaćanje trebalo bi biti doznačeno na vaš Google Ads račun u roku od dva do tri radna dana. Ako se to nije dogodilo nakon tri radna dana, pročitajte odjeljak u nastavku sa savjetima za rješavanje problema.

  Kašnjenja

  Ako ste zabrinuti da plaćanje traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da provjerite obrađuje li se uplata:

  • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
  • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranom prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

  Ako je prošlo više od dva radna dana otkako ste pokrenuli prijenos, a na računu još uvijek ne vidite uplatu, obratite nam se. Uz obrazac trebate priložiti valjanu potvrdu o plaćanju (klikom na gumb "Odabir datoteke").

  Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

  Valjana potvrda o plaćanju u skladu je sa sljedećim smjernicama:

  • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
  • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
  • Mora sadržavati sljedeće informacije:
   • Datum uplate. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
   • Iznos i valutu plaćanja.
   • Primatelja plaćanja (Google Ads).
  • Naziv banke u kojoj je izvršena uplata.

  Radi vlastite sigurnosti zatamnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu ili izvodu o kreditnoj kartici, a posebice broj bankovnog računa, odnosno središnjih osam znamenki broja kreditne kartice.

  ASSIST – spremljena bankovna kartica

  Vrijeme obrade: obrada plaćanja ASSIST-om može potrajati do 24 sata nakon što vam ASSIST pošalje e-poruku.
  Ako je prošlo više od 24 sata otkako ste izvršili plaćanje, a uplata se još ne vidi na računu, obratite nam se i rado ćemo vam pomoći.

  Yandex.Money

  Vrijeme obrade: obrada plaćanja može potrajati do 24 sata nakon što vam Yandex.Money pošalje e-poruku. Ako je prošlo više od 24 sata otkako ste izvršili plaćanje, a uplata se još ne vidi na računu, obratite nam se i rado ćemo vam pomoći.

  Qiwi

  Vrijeme obrade: obrada plaćanja može potrajati do 24 sata nakon što vam Qiwi pošalje e-poruku. Ako je prošlo više od 24 sata otkako ste izvršili plaćanje, a uplata se još ne vidi na računu, obratite nam se i rado ćemo vam pomoći.

  Prijenos novca

  Nakon što primimo vaš prijenos novca, vaši će se oglasi početi prikazivati ako je prikazivanje zaustavljeno ili ako vam je to prva uplata. Ako osvježavate svoj saldo, oglasi će se nastaviti prikazivati.

  Vrijeme obrade: od dva do tri radna dana, ovisno o vašoj lokaciji. U nekim slučajevima može potrajati i do 10 dana. To je zato što prijenos novca ovisi o nekoliko čimbenika, uključujući poslovnu praksu lokalne banke. Čuvajte sve potvrde o plaćanju dok ne vidite da je izvršena uplata sjela na vaš Google Ads račun.

  Ako plaćanje nije vidljivo

  Ako ste zabrinuti da plaćanje traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da biste provjerili obrađuje li se uplata:

  • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
  • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranom prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

  Ako je prošlo više od tjedan dana otkako ste izvršili prijenos, a uplata se još ne vidi na računu, obratite nam se i rado ćemo vam pomoći. Zamolit ćemo vas da navedete sljedeće podatke:

  • potvrdu o plaćanju iz banke ili kopiju bankovnog izvoda koja pokazuje prijenos
  • 26-znamenkasti Googleov broj bankovnog računa prikazan na stranici Plaćanja na Google Ads računu
  • e-adresu za prijavu na vaš Google Ads račun i korisnički ID, prikazane pri vrhu stranice Google Ads računa.

  Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

  Valjana potvrda o plaćanju u skladu je sa sljedećim smjernicama:

  • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
  • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
  • Mora sadržavati sljedeće informacije:
   • Datum uplate. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
   • Iznos i valutu plaćanja.
   • Primatelja uplate.
   • Naziv banke putem koje ste izvršili plaćanje.

  Radi vlastite sigurnosti zatamnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu, a posebice broj bankovnog računa.

  MoMo e-novčanik

  Vrijeme obrade: obrada plaćanja može potrajati do 24 sata nakon što primite e-poruku s potvrdom o plaćanju. Ako je prošlo više od 24 sata otkako ste izvršili plaćanje, a uplata se još ne vidi na računu, obratite nam se i rado ćemo vam pomoći.

  Trgovina

  Nakon što primimo uplatu poslat ćemo vam e-poruku. U tom trenutku oglasi će se početi prikazivati, ako već nisu ranije.

  Vrijeme obrade: obrada plaćanja može potrajati do pet radnih dana. Čuvajte svu evidenciju o plaćanju dok ne vidite da je ono doznačeno na Google Ads račun.

  Pošta

  Vrijeme obrade: poslat ćemo vam e-poruku kada primimo vašu uplatu. U tom trenutku oglasi će se početi prikazivati, ako već nisu ranije.

  Za obradu plaćanja potrebno je do pet radnih dana. Čuvajte svu evidenciju o plaćanju dok ne vidite da je ono doznačeno na Google Ads račun.

  NetBanking

  Vrijeme obrade: obično je potrebno nekoliko minuta za obradu plaćanja putem NetBankinga, ali u nekim slučajevima taj postupak može potrajati i jedan radni dan. Čim se stanje vašeg računa ažurira, vaši će se oglasi početi prikazivati, ako već nisu ranije.

  Ako plaćanje nije vidljivo

  Ako je prošlo više od jednog radnog dana otkako ste izvršili plaćanje, a uplata se i dalje ne vidi na računu, obratite nam se i rado ćemo vam pomoći. Zamolit ćemo vas da navedete sljedeće podatke:

  • dokaz o plaćanju iz sustava ChinaPay
  • e-adresu za prijavu na vaš Google Ads račun i korisnički ID, prikazane pri vrhu stranice Google Ads računa.

  PayPal

  Vrijeme obrade: nakon što vam PayPal pošalje e-poruku, obrada plaćanja može potrajati do 24 sata. Ako je prošlo više od 24 sata otkako ste izvršili plaćanje, a uplata se još ne vidi na računu, obratite nam se i rado ćemo vam pomoći.

  Prijenos novca

  Vrijeme obrade: obično je potrebno dva do pet radnih dana za obradu prijenosa, ovisno o banci. Čuvajte svu evidenciju o plaćanju dok ne vidite da je ono doznačeno na Google Ads račun.

  Kad primimo prijenos novca, poslat ćemo vam e-poruku. U tom trenutku oglasi će se početi prikazivati, ako već nisu ranije.

  Ako plaćanje nije vidljivo

  Ako ste zabrinuti da plaćanje traje predugo, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da biste provjerili obrađuje li se uplata:

  • Provjerite jesu li sredstva povučena s vašeg bankovnog računa. Ako nisu, obratite se svojoj banci.
  • Neka banka provjeri jesu li sredstva prenesena na odgovarajući račun. Broj računa mora biti identičan broju navedenom u našim uputama za plaćanje (generiranom prilikom plaćanja prijenosom novca na Google Ads račun).

  Ako je prošlo više od tjedan dana otkako ste izvršili prijenos, a uplata se još ne vidi na računu, obratite nam se i rado ćemo vam pomoći. Zamolit ćemo vas da navedete sljedeće podatke:

  • potvrdu o plaćanju iz banke ili kopiju bankovnog izvoda koja pokazuje prijenos
  • 26-znamenkasti Googleov broj bankovnog računa prikazan na stranici Plaćanja na Google Ads računu
  • e-adresu za prijavu na vaš Google Ads račun i korisnički ID, prikazane pri vrhu stranice Google Ads računa.

  Kako priložiti valjanu potvrdu o plaćanju

  Valjana potvrda o plaćanju u skladu je sa sljedećim smjernicama:

  • Potvrda o plaćanju može biti skenirana kopija priznanice o uplati ili snimka zaslona internetskog bankovnog izvoda.
  • Mora biti u formatu koji nije moguće uređivati, na primjer, .jpg, .gif ili .png.
  • Mora sadržavati sljedeće informacije:
   • Datum uplate. Ako je moguće, prikaz svih transakcija pet dana prije i poslije uplate.
   • Iznos i valutu plaćanja.
   • Primatelja uplate.
   • Naziv banke putem koje ste izvršili plaćanje.

  Radi vlastite sigurnosti zacrnite sve osjetljive podatke na bankovnom izvodu, a posebice broj bankovnog računa.

  U slučaju pitanja ili nejasnoća u vezi s plaćanjem na računu obratite nam se da biste kontaktirali podršku.
  Je li to bilo korisno?
  Kako to možemo poboljšati?

  Trebate li dodatnu pomoć?

  Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem