Doba zpracování plateb

Bankovní účet (inkaso)

Doba zpracování:

 • Zpracování platby může trvat i několik dní.
 • Pokud je váš účet nový, reklamy se začnou zobrazovat až po ověření bankovního účtu. Pokud chcete, aby se vám reklamy zobrazovaly dříve, než bude účet ověřen, můžete zaplatit platební kartou.
 • Máte-li účet již déle, stačí bankovní účet nastavit jako primární platební metodu. I v tomto případě se ale reklamy budou zobrazovat až poté, co se nám podaří bankovní účet ověřit.
 • Pokud reklamy nechcete zobrazovat hned po ověření bankovního účtu, musíte své kampaně pozastavit.
 • Veškeré záznamy o platbě si uschovejte, dokud se neobjeví v účtu Google Ads.

Banelco a PagoMisCuentas.com

Banelco a PagoMisCuentas.com jsou platební metody dostupné pouze pro účty Google Ads s fakturační adresou v Argentině, které jako měnu používají argentinské peso (ARS). Pokud zvolíte službu Banelco/PagoMisCuentas.com jako platební metodu, budete moci provádět platby čtyřmi způsoby:

 • z bankomatu v síti Banelco,
 • na webových stránkách PagoMisCuentas.com,
 • prostřednictvím online bankovní služby své banky,
 • na přepážkách umožňujících platby v hotovosti.

Po zvolení této platební metody bude vašemu účtu Google Ads přiděleno unikátní referenční číslo. Toto číslo je třeba uvést pokaždé, když provádíte platbu, abychom mohli finanční prostředky přiřadit k vašemu účtu. V účtu Google Ads se platby obvykle objeví během tří až pěti pracovních dnů.

LGU+

Pokud je váš účet nastaven na manuální platby, můžete provádět bezpečné platby platební kartou, online peněžním převodem nebo pomocí virtuálního bankovního účtu prostřednictvím našeho partnera pro zpracování plateb, společnosti LGU+.

Provedení platby metodou LGU+

Chcete-li provést platbu metodou LGU+, postupujte podle následujících pokynů. Musíte při tom použít prohlížeč Internet Explorer.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na stránce https://ads.google.com.
 2. Klikněte na ikonu klíčeGoogle Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace vyberte Přehled fakturace. Přejít
 3. Klikněte na tlačítko Provést platbu.
 4. Zadejte částku, kterou chcete zaplatit, a klikněte na Provést platbu.
 5. Dokončete platbu na zabezpečeném webu LGU+, na který budete přesměrováni.

Platba by měla být na váš účet Google Ads připsána do 24 hodin. Pokud se platba po uplynutí jednoho dne neobjeví, kontaktujte nás.

Boleto bancário

Příkazem boleto můžete zaplatit v den, kdy byl vygenerován, případně je možné platbu provést ve vhodnější den. Nezapomeňte však na osmidenní dobu platnosti. Po uplynutí této lhůty je třeba vygenerovat nový příkaz boleto a ten původní zrušit.

Doba zpracování: Po zadání příkazu boleto v bance nebo online na webu banky by platba měla být zpracována do 3 pracovních dnů. Pokud provádíte první platbu nebo v účtu nemáte žádné prostředky, začnou se reklamy obvykle zobrazovat v tento moment. Další platby provádějte podle potřeby. Příkazy boleto lze vystavovat a hradit s nimi libovolné částky větší než 40 realů.

Jednorázová platební karta

Doba zpracování: Stejně jako u platby fyzickou platební kartou se reklamy začnou zobrazovat téměř okamžitě po provedení platby.

V některých případech může služby Google Ads z karty zkusit strhnout malý obnos, aby se ověřila její platnost. Zkušební částku v konečném výsledku nezaplatíte. Bude o ni snížena výše vaší úhrady. Pokud se například rozhodnete poslat přes kartu na zobrazování reklam 6 000 korun, Google Ads může na zkoušku strhnout 20 korun a následně bude z karty strženo už jen 5 980 korun.

Při vypršení platnosti jednorázové platební karty nebo vyčerpání kreditního limitu nezapomeňte vygenerovat další jednorázovou platební kartu a zadat do účtu údaje pro další platby. V opačném případě může být platba zamítnuta. Ve všech ostatních případech zamítnutí platby kontaktujte svou místní banku.

Veškeré záznamy o platbě si uschovejte, dokud se neobjeví v účtu Google Ads.

Peněžní převod

Přijetí platby vám potvrdíme e-mailem. Jestliže provádíte první platbu nebo se reklamy nezobrazují, začnou se zobrazovat v tento moment. Pokud platba slouží k obnovení zůstatku, budou se reklamy zobrazovat průběžně.

Doba zpracování: V závislosti na zemi trvá zpracování obvykle dva až pět pracovních dní. V některých případech to však může být až 30 dní. Peněžní převod totiž závisí na více faktorech včetně postupů na straně místní banky. Veškeré záznamy o platbě si uschovejte, dokud se neobjeví v účtu Google Ads.

Platba se nezobrazuje

Když se vám zdá, že převod trvá příliš dlouho, můžete jej několika způsoby zkontrolovat:

 • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
 • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

Pokud od zadání převodu uplynuly více než dva týdny a platba se v účtu stále neobjevila, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný doklad o platbě (klikněte na tlačítko Vybrat soubor).

Přiložení platného dokladu o provedení platby

Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

 • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
 • Doklad musí být v needitovatelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
 • Musí obsahovat tyto údaje:
  • Datum provedení převodu. Je-li to možné, záznamy všech transakcí, které proběhly během pěti dní před platbou a po platbě.
  • Částka a měna platby.
  • Příjemce prostředků (Google Ads).
  • Název odesílající banky.
 • Z bezpečnostních důvodů na výpisu z bankovního účtu nebo platební karty začerněte všechny citlivé údaje, především celé číslo bankovního účtu nebo prostředních osm číslic čísla platební karty.

Peněžní převod

Přijetí platby vám potvrdíme e-mailem. Jestliže provádíte první platbu nebo se reklamy nezobrazují, začnou se zobrazovat v tento moment. Pokud platba slouží k obnovení zůstatku, budou se reklamy zobrazovat průběžně.

Doba zpracování: V závislosti na zemi trvá zpracování obvykle dva až pět pracovních dní. V některých případech to však může být až 30 dní. Peněžní převod totiž závisí na více faktorech včetně postupů na straně místní banky. Veškeré záznamy o platbě si uschovejte, dokud se prostředky neobjeví v účtu Google Ads.

Platba se nezobrazuje

Když se vám zdá, že převod trvá příliš dlouho, můžete jej několika způsoby zkontrolovat:

 • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
 • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

Pokud od zadání převodu uplynulo více než 10–15 dní a platba se v účtu stále neobjevila, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný doklad o platbě (klikněte na tlačítko Vybrat soubor).

Přiložení platného dokladu o provedení platby

Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

 • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
 • Doklad musí být v needitovatelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
 • Musí obsahovat tyto údaje:
  • Datum provedení převodu. Je-li to možné, záznamy všech transakcí, které proběhly během pěti dní před platbou a po platbě.
  • Částka a měna platby.
  • Příjemce prostředků (Google Ads).
  • Název odesílající banky.
 • Z bezpečnostních důvodů na výpisu z bankovního účtu nebo platební karty začerněte všechny citlivé údaje, především celé číslo bankovního účtu nebo prostředních osm číslic čísla platební karty.

Peněžní převod

Doba zpracování: Obvykle tři pracovní dny, může to však trvat i déle. Převod prostředků totiž závisí na několika faktorech, například na procesech ve vaší bance. Veškeré doklady a potvrzení o platbě si uschovejte, dokud se částka neobjeví v účtu.

Platba se nezobrazuje

Když se vám zdá, že platba trvá příliš dlouho, můžete ji několika způsoby zkontrolovat:

 • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
 • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

Pokud od zadání převodu uplynulo více než pět pracovních dnů a platba se v účtu stále neobjevila, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný doklad o provedení platby (klikněte na tlačítko Vybrat soubor).

Přiložení platného dokladu o provedení platby

 • Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:
 • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
 • Doklad musí být v needitovatelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
 • Doklad musí obsahovat tyto údaje:
 • Datum provedení převodu. Je-li to možné, záznamy všech transakcí, které proběhly během pěti dní před platbou a po platbě.
 • Částka a měna platby.
 • Příjemce prostředků (Google Ads).
 • Název odesílající banky.
 • V bankovním výpisu nebo výpisu z platební karty z bezpečnostních důvodů začerněte všechny citlivé údaje, zejména pak celé číslo bankovního účtu, resp. prostředních osm číslic čísla platební karty.
   
 • Bankovní převod prostřednictvím služby iDEAL

  Doba zpracování: Prostředky budou na účet Google Ads připsány obvykle do 2 hodin, někdy to však může trvat déle. Veškeré doklady a potvrzení o platbě si uschovejte, dokud se částka neobjeví v účtu.

  Prodlevy

  Pokud se vám zdá, že platba trvá příliš dlouho, můžete ověřit, zda jsou peníze na cestě. Postupujte takto:

  • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
  • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

  Pokud od zadání převodu uplynou více než tři dny a platba se v účtu stále neobjeví, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný doklad o provedení platby (klikněte na tlačítko Vybrat soubor). Kliknutím na následující odkaz zobrazíte další informace o platných platebních dokladech:

  Přiložení platného dokladu o provedení platby

  Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

  • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
  • Doklad musí být v needitovatelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
  • Musí obsahovat tyto údaje:
   • Datum provedení převodu. Je-li to možné, záznamy všech transakcí, které proběhly během pěti dní před platbou a po platbě.
   • Částka a měna platby.
   • Příjemce prostředků (Google Ads).
   • Název odesílající banky.
  • Z bezpečnostních důvodů na výpisu z bankovního účtu nebo platební karty začerněte všechny citlivé údaje, především celé číslo bankovního účtu nebo prostředních osm číslic čísla platební karty.

  Problémy s připojením a platby

  Pokud není platba připsána na účet během dvou až tří hodin, mohlo dojít k přerušení online spojení mezi bankou a společností GlobalCollect. Podobné věci se bohužel občas stanou.

  Další informace o přerušení spojení

  V závislosti na typu přerušení spojení můžete očekávat některou z následujících situací:

  • Dočasné přerušení: Společnost GlobalCollect obdržela od banky oznámení o platbě, ale mohlo dojít k výpadku spojení se společností Google. Žádná chybová zpráva se vám nezobrazí a po zpracování se platba prostě objeví ve vašem účtu Google Ads. To může trvat až pět dní.
  • Trvalé přerušení: Zobrazí se vám chybová zpráva o neúspěšné platbě. Pokud chcete, můžete poslat peníze společnosti GlobalCollect klasickým bankovním převodem (ne v reálném čase). Připsání peněz na váš účet může v takovém případě trvat až 10 pracovních dnů.

  Bankovní převod prostřednictvím služby GiroPay

  Doba zpracování: Prostředky budou na účet Google Ads připsány obvykle do 2 hodin, někdy to však může trvat déle. Veškeré doklady a potvrzení o platbě si uschovejte, dokud se částka neobjeví v účtu.

  Prodlevy

  Když se vám zdá, že platba trvá příliš dlouho, můžete ji několika způsoby zkontrolovat:
  Zkontrolujte, zda byly prostředky strženy z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
  Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat tomu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

  Pokud od zadání převodu uplynuly více než tři dny a platba se v účtu stále neobjevila, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný doklad o provedení platby (klikněte na tlačítko Vybrat soubor).

  Přiložení platného dokladu o provedení platby

  Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

  • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
  • Doklad musí být v needitovatelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
  • Musí obsahovat tyto údaje:
   • Datum provedení převodu. Je-li to možné, záznamy všech transakcí, které proběhly během pěti dní před platbou a po platbě.
   • Částka a měna platby.
   • Příjemce prostředků (Google Ads).
   • Název odesílající banky.
  • Z bezpečnostních důvodů na bankovním výpisu nebo výpisu z platební karty začerněte všechny citlivé údaje, zejména celé číslo bankovního účtu, resp. prostředních osm číslic čísla platební karty.
    

  Platba prostřednictvím obchodu nebo služby Pay Easy

  Doba zpracování: Platba bude na účet připsána obvykle do tří pracovních dnů. Dokud platbu neuvidíte v účtu Google Ads, uschovejte si k ní veškeré doklady.

  Prodlevy

  Pokud od zadání převodu uplynuly více než tři pracovní dny  a platba se v účtu stále neobjevila, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný doklad o provedení platby (klikněte na tlačítko Vybrat soubor).

  Přiložení platného dokladu o provedení platby

  Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

  • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
  • Doklad musí být v needitovatelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
  • Musí obsahovat tyto údaje:
   • Datum provedení převodu. Je-li to možné, záznamy všech transakcí, které proběhly během pěti dní před platbou a po platbě.
   • Částka a měna platby.
   • Příjemce prostředků (Google Ads).
   • Název odesílající banky.
  • Z bezpečnostních důvodů na výpisu z bankovního účtu nebo platební karty začerněte všechny citlivé údaje, především celé číslo bankovního účtu nebo prostředních osm číslic čísla platební karty.

  NetBanking

  Doba zpracování: Zůstatek v účtu se obvykle aktualizuje do 48 hodin od provedení platby. Pokud se reklamy nezobrazovaly, začnou se obvykle zobrazovat v tomto okamžiku.

  Prodlevy

  Pokud se vám zdá, že platba trvá příliš dlouho, můžete ověřit, zda jsou peníze na cestě. Postupujte takto:

  • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
  • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

  Pokud od zadání převodu uplyne více než pět pracovních dnů a platba se v účtu stále neobjeví, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný doklad o provedení platby (klikněte na tlačítko Vybrat soubor).

  Přiložení platného dokladu o provedení platby

  Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

  • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
  • Doklad musí být v needitovatelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
  • Musí obsahovat tyto údaje:
   • Datum provedení převodu. Je-li to možné, záznamy všech transakcí, které proběhly během pěti dní před platbou a po platbě.
   • Částka a měna platby.
   • Příjemce prostředků (Google Ads).
   • Název odesílající banky.
  • Z bezpečnostních důvodů na bankovním výpisu nebo výpisu z platební karty začerněte všechny citlivé údaje, zejména celé číslo bankovního účtu, resp. prostředních osm číslic čísla platební karty.

  BPAY

  Doba zpracování: Manuální platba by měla být připsána na účet Google Ads do dvou až tří pracovních dnů. Pokud nedojde k připsání platby do tří pracovních dnů, přečtěte si v následující části tipy na odstraňování problémů.

  Prodlevy

  Pokud se vám zdá, že platba trvá příliš dlouho, můžete ověřit, zda jsou peníze na cestě. Postupujte takto:

  • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
  • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

  Pokud od zadání převodu uplynuly více než dva pracovní dny a platba se v účtu stále neobjevila, můžete nás kontaktovat. K tomuto formuláři je nutné přiložit platný doklad o provedení platby (klikněte na tlačítko Vybrat soubor).

  Přiložení platného dokladu o provedení platby

  Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

  • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
  • Doklad musí být v needitovatelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
  • Musí obsahovat tyto údaje:
   • Datum provedení převodu. Je-li to možné, záznamy všech transakcí, které proběhly během pěti dní před platbou a po platbě.
   • Částka a měna platby.
   • Příjemce prostředků (Google Ads).
  • Název odesílající banky.

  Z bezpečnostních důvodů na bankovním výpisu nebo výpisu z platební karty začerněte všechny citlivé údaje, zejména celé číslo bankovního účtu, resp. prostředních osm číslic čísla platební karty.

  Uložená bankovní karta pro platby metodou ASSIST

  Doba zpracování: Zpracování platby ASSIST může trvat až 24 hodin od doby, kdy vám služba ASSIST zašle e-mail s potvrzením platby.
  Pokud od provedení platby uplynulo více než 24 hodin a platba na účtu stále není kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme.

  Yandex.Money

  Doba zpracování: Zpracování může trvat až 24 hodin od doby, kdy vám služba Yandex.Money zašle e-mail. Pokud od provedení platby uplynulo více než 24 hodin a platba na účtu stále není, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme.

  Qiwi

  Doba zpracování: Zpracování může trvat až 24 hodin od doby, kdy vám služba Qiwi zašle e-mail. Pokud od provedení platby uplynulo více než 24 hodin a platba na účtu stále není, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme.

  Peněžní převod

  Když převedené peníze obdržíme, obvykle se začnou zobrazovat vaše reklamy (pokud byly pozastaveny kvůli nedostatku financí nebo se jedná o vaši první platbu). Jestliže svůj zůstatek jen obnovujete, reklamy se budou zobrazovat nepřetržitě.

  Doba zpracování: V závislosti na zemi trvá zpracování platby 2 až 3 pracovní dny. Někdy to však může trvat až 10 dnů. Peněžní převod totiž závisí na více faktorech včetně postupů na straně místní banky. Veškeré záznamy o platbě si uschovejte, dokud se prostředky neobjeví v účtu Google Ads.

  Platba se nezobrazuje

  Když se vám zdá, že převod trvá příliš dlouho, můžete jej několika způsoby zkontrolovat:

  • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
  • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

  Pokud od provedení převodu uplynul více než jeden týden a platba se v účtu stále neobjevila, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme. Požádáme vás při tom o následující informace:

  • doklad o provedení platby, který obdržíte od banky, nebo kopie výpisu z bankovního účtu dokládající převod prostředků,
  • 26místné číslo bankovního účtu Google, které se zobrazí na stránce Provést platby v účtu Google Ads,
  • přihlašovací e-mail k účtu Google Ads a číslo zákazníka, které je uvedeno v horní části stránek účtu Google Ads.

  Přiložení platného dokladu o provedení platby

  Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

  • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
  • Doklad musí být v needitovatelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
  • Musí obsahovat tyto údaje:
   • Datum provedení převodu. Je-li to možné, záznamy všech transakcí, které proběhly během pěti dní před platbou a po platbě.
   • Částka a měna platby.
   • Příjemce finančních prostředků.
   • název banky, jejíž služby jste využili.

  Z bezpečnostních důvodů na výpisu z bankovního účtu začerněte všechny citlivé údaje, zejména číslo bankovního účtu.

  Elektronická peněženka MoMo

  Doba zpracování: Zpracování platby může trvat až 24 hodin od doby, kdy vám přijde e-mail s potvrzením. Pokud od provedení platby uplyne více než 24 hodin a prostředky se v účtu stále neobjeví, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme.

  Kamenný obchod

  Přijetí platby vám potvrdíme e-mailem. Pokud se reklamy nezobrazovaly, začnou se obvykle zobrazovat v tomto okamžiku.

  Doba zpracování: Zpracování platby může trvat až 5 pracovních dnů. Veškeré záznamy o platbě si uschovejte, dokud se prostředky neobjeví v účtu Google Ads.

  Platba na poště

  Doba zpracování: Přijetí platby vám potvrdíme e-mailem. Pokud se reklamy nezobrazovaly, začnou se obvykle zobrazovat v tomto okamžiku.

  Zpracování platby může trvat až pět pracovních dnů. Veškeré záznamy o platbě si uschovejte, dokud se prostředky neobjeví v účtu Google Ads.

  NetBanking

  Doba zpracování: Platba prostřednictvím služby NetBanking obvykle trvá několik minut, ale v některých případech to může být až jeden pracovní den. Vaše reklamy se začnou zobrazovat, jakmile se zůstatek v účtu aktualizuje.

  Platba se nezobrazuje

  Pokud od provedení platby uplynul více než jeden pracovní den a platba v účtu stále není, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme. Požádáme vás při tom o následující informace:

  • doklad o provedení platby od společnosti ChinaPay,
  • přihlašovací e-mail k účtu Google Ads a číslo zákazníka, které je uvedeno v horní části stránek účtu Google Ads.

  PayPal

  Doba zpracování: Zpracování může trvat až 24 hodin od doby, kdy vám služba PayPal zašle e-mail. Pokud od provedení platby uplyne více než 24 hodin a platba na účtu stále není, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme.

  Peněžní převod

  Doba zpracování: V závislosti na bance převod obvykle trvá 2 až 5 pracovních dnů. Veškeré záznamy o platbě si uschovejte, dokud se prostředky neobjeví v účtu Google Ads.

  Přijetí platby vám potvrdíme e-mailem. Pokud se reklamy nezobrazovaly, začnou se obvykle zobrazovat v tomto okamžiku.

  Platba se nezobrazuje

  Když se vám zdá, že převod trvá příliš dlouho, můžete jej několika způsoby zkontrolovat:

  • Ověřte, zda byly prostředky odepsány z vašeho bankovního účtu. Pokud ne, kontaktujte banku.
  • Ověřte v bance, zda byly prostředky převedeny na správný účet. Číslo účtu musí odpovídat číslu, které je uvedeno v našich pokynech k platbě vygenerovaných v účtu Google Ads při platbě převodem.

  Pokud od provedení převodu uplynul více než jeden týden a platba se v účtu stále neobjevila, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme. Požádáme vás při tom o následující informace:

  • doklad o provedení platby, který obdržíte od banky, nebo kopie výpisu z bankovního účtu dokládající převod prostředků,
  • 26místné číslo bankovního účtu Google, které se zobrazí na stránce Provést platby v účtu Google Ads,
  • přihlašovací e-mail k účtu Google Ads a číslo zákazníka, které je uvedeno v horní části stránek účtu Google Ads.

  Přiložení platného dokladu o provedení platby

  Platný platební doklad splňuje tyto náležitosti:

  • Může se jednat o naskenovanou kopii potvrzení o platbě nebo snímek obrazovky s online bankovním výpisem.
  • Doklad musí být v needitovatelném formátu (např. JPG, GIF nebo PNG).
  • Musí obsahovat tyto údaje:
   • Datum provedení převodu. Je-li to možné, záznamy všech transakcí, které proběhly během pěti dní před platbou a po platbě.
   • Částka a měna platby.
   • Příjemce finančních prostředků.
   • název banky, jejíž služby jste využili.

  Z bezpečnostních důvodů na výpisu z bankovního účtu začerněte všechny citlivé údaje, zejména číslo bankovního účtu.

  Máte-li dotazy ohledně plateb v účtu, kontaktujte naši podporu.
  Pomohly vám tyto informace?
  Jak bychom článek mohli vylepšit?

  Potřebujete další pomoc?

  Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

  Vyhledávání
  Vymazat vyhledávání
  Zavřít vyhledávání
  Aplikace Google
  Hlavní nabídka
  Prohledat Centrum nápovědy
  true
  73067
  false