Giấy chứng nhận ISO 27001 cho tính năng theo dõi chuyển đổi của Google Ads

Đơn vị kiểm toán: Ernst & Young CertifyPoint

ISO 27001 là một trong các tiêu chuẩn bảo mật độc lập được công nhận rộng rãi và chấp nhận trên phạm vi quốc tế. Google đã giành được chứng nhận ISO 27001 đối với hệ thống, ứng dụng, con người, công nghệ, quá trình và trung tâm dữ liệu phân phối một số sản phẩm của Google.

Quá trình tuân thủ của chúng tôi đã được chứng nhận bởi Ernst & Young CertifyPoint, một cơ quan chứng nhận ISO được Hội đồng công nhận của Hà Lan, thành viên của Diễn đàn công nhận thế giới (IAF) công nhận. Các chứng chỉ do Ernst & Young CertifyPoint cấp được công nhận là chứng chỉ hợp lệ tại tất cả các quốc gia có thành viên IAF.

Tìm hiểu thêm về ISO 27001

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false