ISO 27001-sertifisering for Google Ads-konverteringssporing

Revisjon: Ernst & Young CertifyPoint

ISO 27001 er en av de mest kjente, internasjonalt godkjente uavhengige sikkerhetsstandardene. Google har oppnådd ISO 27001-sertifisering for systemene, programmene, medarbeiderne, teknologien, prosessene og datasentrene bak en rekke Google-produkter.

Ernst & Young CertifyPoint har sertifisert at vi overholder ISO-standarden. Denne organisasjonen er et ISO-sertifiseringsorgan godkjent av Det nederlandske akkrediteringsrådet, som er medlem av International Accreditation Forum (IAF). Sertifikater utstedt av Ernst & Young CertifyPoint er gyldige i alle land med et akkrediteringsorgan underlagt IAF.

Finn ut mer om ISO 27001
 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt