'Conversies bijhouden' van Google Ads: ISO 27001-certificering

Auditoren: Ernst & Young CertifyPoint

ISO 27001 is een van de meest algemeen erkende, internationaal geaccepteerde onafhankelijke beveiligingsstandaards. Google heeft een ISO 27001-certificering ontvangen voor de systemen, applicaties, mensen, technologie, processen en datacenters die verscheidene Google-producten leveren.

Onze naleving van de ISO-norm werd gecertificeerd door Ernst & Young CertifyPoint, een ISO-certificatie-instelling die is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie en lid is van het International Accreditation Forum (IAF). Door Ernst & Young CertifyPoint erkende certificaten worden in alle landen met een IAF-lid als geldige certificaten erkend.

Meer informatie over ISO 27001

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen