O alatu za planiranje dosega

Ako želite zatražiti pristup alatu za planiranje dosega za svoj Google Ads račun, ispunite ovaj obrazac. Slanje zahtjeva za pristup ne jamči da će vam se odobriti pristup alatu za planiranje dosega. Ako odobrimo vaš zahtjev, e-poštom ćete primiti obavijest kad vam bude omogućen pristup.

Alat za planiranje dosega alat je Google Adsa za planiranje kampanja osmišljen za točno planiranje dosega na temelju videokampanja na YouTubeu, web-lokacijama i u aplikacijama partnera za videosadržaje.

Podaci alata za planiranje dosega temelje se na Googleovoj tehnologiji Unique Reach koju su potvrdile treće strane, a podaci se podudaraju sa stvarnim prijavljenim dosegom i licitacijama. Alat za planiranje dosega ažurira se jednom tjedno kako bi koristio najnovije dostupne podatke.

Napomena: alat prikazuje procjene dosega i učestalosti, ali ne jamči izvedbu. Stvarna izvedba kampanje ovisi o drugim čimbenicima (kao što su kvaliteta oglasa, relevantnost oglasa i postavke kampanje).

Prije početka

Alat za planiranje dosega možete upotrijebiti za sljedeće:

 • planiranje dosega, učestalosti i potrošnje na oglase na YouTubeu i web-lokacijama Google partnera za videosadržaje
 • izradu i usporedbu učinkovitosti različitih kombinacija vrsta kampanja (na primjer oglasa TrueView za otkrivanje videozapisa i umetnutog oglasa TrueView)
 • pregled detaljnih podataka o dosegu, demografskim skupinama i uređajima za odabrani medijski plan.

Osim toga, nova verzija alata za planiranje dosega uključuje sljedeće ažurirane značajke:

 • Izmjena pojedinačnih stavki retka u medijskom planu: kliknite ikonu olovke Ikona olovke/ikona uređivanja pored stavke retka u alatu za planiranje dosega da biste brzo prilagodili proračun, lokaciju, ciljanje, ograničenje učestalosti, mreže i ostalo za tu stavku retka.
 • Preporuke formata oglasa: alatu za planiranje dosega možete omogućiti da umjesto vas odabere formate oglasa i dodjele proračuna. Kada upotrebljavate preporučeni plan umjesto plana koji ste izradilli, dopuštate alatu za planiranje dosega da procijeni najbolju kombinaciju formata oglasa za ostvarivanje vašeg marketinškog cilja. Saznajte više o preporučenim planovima u novom alatu za planiranje dosega.
 • Potpuni redizajn sučelja: nova verzija alata za planiranje dosega sadrži bolju vizualizaciju procijenjene izvedbe vašeg medijskog plana.

Način funkcioniranja

Alat za planiranje dosega osmišljen je za medijske stručnjake koji planiraju buduće kampanje robne marke ili videokampanje te stručnjake za planiranje strategije koji u svoje medijske planove žele uključiti digitalne videozapise.

Alat za planiranje dosega pruža predviđanje moguće izvedbe vašeg medijskog plana na temelju željene publike, proračuna i drugih postavki kao što su geografska lokacija i formati oglasa ("miks proizvoda"). Predviđanja se modeliraju u skladu s trendovima na tržištu oglasa, kao i povijesnom izvedbom sličnih kampanja koje su se prikazivale u prošlosti.

Kako bi uzela u obzir najnovije trendove, predviđanja se temelje na najnovijim dostupnim podacima iz razdoblja koje je trajanjem jednako planiranim datumima vaše kampanje, do 92 dana. Na primjer, ako je kampanja postavljena tako da se prikazuje 14 dana, predviđanje će se prikazivati na temelju prethodnih 14 dana, počevši od danas. Predviđanja ne uzimaju nužno u obzir predstojeća sezonska kretanja i praznike.

Prilagodite svoju idealnu publiku da biste točno planirali doseg i učestalost svojih oglasa i potrošnju na oglase upotrebom sljedećih mjernih podataka:

 • Doseg unutar ciljane publike: broj očekivanih korisnika u okviru definirane dobi, spola i geografske lokacije za vašu kampanju (poznat i kao "ciljana publika") koju bi vaš plan trebao doseći.
 • Postotak dosega unutar ciljane publike: postotak definirane ciljane publike kampanje koji prema planu namjeravate doseći.
 • Prosječna učestalost: prosječan broj očekivanih pregleda oglasa tijekom razdoblja kampanje.
 • Ukupni CPM: cijena po tisuću pojavljivanja (CPM) za ukupni doseg vašeg plana, a ne samo unutar ciljane demografske skupine (doseg unutar ciljane publike).
 • CPM na temelju ciljanih pojavljivanja: cijena po tisuću pojavljivanja (CPM) unutar ciljane publike (doseg unutar ciljane publike).
 • Pojavljivanja u odnosu na broj osoba u ciljanoj publici (TRP): poznata i kao ciljana pojavljivanja u odnosu na ukupan broj korisnika u publici (GRP). TRP se izračunava kao postotak dosega unutar ciljane publike pomnožen s prosječnom učestalosti. Na primjer, ako je medijski plan dosegnuo deset posto vaše ciljane publike s učestalosti koja iznosi jedan, tada TRP iznosi deset. Izračunava se drugačije od GRP-ova jer ga temeljite na osobama u svojoj ciljnoj publici, a ne na svima na toj geografskoj lokaciji.
 • Cijena po pojavljivanju u odnosu na broj osoba u ciljanoj publici (CPP): novčani iznos potrošen za ostvarivanje jednog TRP-a u kampanji. CPP se izračunava kao ukupni trošak podijeljen s TRP-om.
 • Popis stanovništva: ukupan broj osoba u ciljanoj demografskoj skupini i na ciljanoj lokaciji na temelju podataka popisa stanovništva.
 • Digitalna populacija: ukupan broj korisnika u ciljanoj demografskoj skupini i na vašoj ciljanoj lokaciji za koje je prijavljeno da su upotrebljavali internet u posljednjih 30 dana.
 • TV populacija: ukupan broj korisnika u ciljanoj demografskoj skupini i na vašoj ciljanoj lokaciji za koje je prijavljeno da su gledali TV u posljednjih 30 dana
 • Populacija na YouTubeu: ukupan broj korisnika u ciljanoj demografskoj skupini koji se mogu dosegnuti oglasima na YouTubeu i Google partnerima za videosadržaje tijekom prosječnog razdoblja od 28 dana.

Dostupnost

Alat za planiranje dosega dostupan je u sljedećim zemljama:

 • Sjeverna i Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kanada, Čile, Kolumbija, Kostarika, Ekvador, Meksiko, Panama, Peru, Portoriko, Sjedinjene Američke Države, Venezuela.
 • Europa, Bliski istok i Afrika: Austrija, Bahrein, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Egipat, Njemačka, Grčka, Finska, Francuska, Mađarska, Izrael, Irska, Italija, Kenija, Kuvajt, Latvija, Libanon, Litva, Maroko, Nizozemska, Nigerija, Norveška, Oman, Poljska, Portugal, Katar, Rumunjska, Rusija, Saudijska Arabija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Južnoafrička Republika, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo.
 • Azijsko-pacifička regija: Australija, Hong Kong, Indija, Indonezija, Japan, Malezija, Novi Zeland, Pakistan, Filipini, Singapur, Južna Koreja, Tajvan, Tajland, Vijetnam.
Napomena: ovisno o vašoj zemlji, podaci o TV i YouTube populaciji možda neće biti dostupni u predviđanju vašeg medijskog plana.

Predviđanja

Predviđanje medijskog plana u obzir uzima vašu publiku, postavke oglasa, formate oglasa, proračun i modele cijena pri procjeni buduće izvedbe. Kada upotrijebite alat za planiranje dosega da biste dobili predviđanja medijskog plana, zadržite pokazivač miša iznad krivulje dosega za pregled očekivane izvedbe. Detaljna predviđanja nalaze se u tablici.

 • Ciljanje publike i sadržaja: možete odabrati grupu osoba kojoj želite prikazati svoj oglas. Napominjemo da dodavanje prekomjernog broja slojeva publike u medijski plan ili pojedinačne stavke retka može dovesti do ograničenog dosega. Publiku možete definirati na temelju:
  • lokacije (prema zemlji i valuti)
  • dobi i spola
  • publike sa zajedničkim afinitetima
  • prilagođenog afiniteta
  • prilagođene namjere
  • segmenata tržišta
  • potrošačkih uzoraka
  • životnih događaja
  • roditeljskog statusa ("roditelj" ili "nije roditelj")
 • Postavke oglasa: prilagoditi možete trajanje oglasa, ograničenje učestalosti te uređaje i mreže na kojima će se prikazivati.
  • Datumski raspon: možete odabrati datumski raspon od jednog do 90 dana.
  • Ograničenje učestalosti: možete ograničiti broj prikazivanja oglasa korisniku po stavki retka, danu, tjednu, mjesecu ili bez ograničenja.
  • Vrsta uređaja: stolno računalo, tablet, mobilni uređaji, povezani TV uređaji.
  • Mreže: YouTube i Google partneri za videosadržaje ili samo YouTube.
 • Formati oglasa i proračun: za preciznije dosezanje publike možete odabrati različite formate oglasa i postaviti proračun za svaki od njih. Kompatibilni formati oglasa uključuju:
  • masthead
   • CPM masthead
  • videooglase
   • bumper oglas
   • umetnuti oglas koji se ne može preskočiti
   • izvan streama
  • TrueView
   • oglas TrueView za otkrivanje videozapisa
   • TrueView za doseg
   • umetnuti oglas TrueView
  • YouTube Select
   • videooglas od 15 do 20 s
   • bumper oglas
 • Određivanje cijena: u alatu za planiranje dosega cijene možete u bilo kojem trenutku urediti da biste generirali nova predviđanja i u obzir uzeli CPM-ove i CPV-ove klijenata.
 • Izuzimanja sadržaja na razini računa: možete postaviti izuzimanja sadržaja koja se odnose na sve videokampanje na Google Ads računu. Izuzimanja sadržaja na razini računa odražavaju se u predviđanjima, uključujući vrste oglasnog prostora, vrste sadržaja, oznake digitalnog sadržaja, izuzimanja položaja i popise izuzetih položaja.
Formati oglasa YouTube Select dostupni su samo za rezervacije. Ako želite saznati više o upotrebi formata oglasa YouTube Select, obratite se predstavniku računa u Googleu.

Najbolji primjeri iz prakse

Ciljanje dobi

Alat za planiranje dosega ne podržava ciljanje maloljetnika u dobi od 13 do 17 godina. Svako ciljanje dobi mora se primjenjivati na osobe starije od 18 godina. Ako želite saznati više o ukupnom dosegu svoje kampanje bez ciljanja dobi, odaberite "Sve osobe" u postavkama medijskog plana.

Krivulja dosega

Najviša točka na krivulji često se naziva točkom najvećeg dosega jer prikazuje maksimalan broj osoba koje vaša kampanja može doseći (s obzirom na postavke vašeg medijskog plana). To nije maksimalni doseg određene publike na YouTubeu.

Točka najvećeg dosega ne smije se miješati s uredničkim dosegom (ukupan broj korisnika koje pregledava sadržaj na YouTubeu), koji često prikazuju druga rješenja iz djelatnosti. Urednički doseg veći je i od komercijalnog ili ukupno unovčivog dosega i stoga može znatno prelaziti maksimalni doseg jedne kampanje.

Alati treće strane za planiranje

Google je predan tome da pomogne u poboljšanju točnosti podataka nezavisnih alata iz djelatnosti i blisko surađuje s vlasnicima tih alata kako bi omogućio sveobuhvatnija i točnija planiranja za YouTube. Ako upotrebljavate druge alate za planiranje, mogli biste primijetiti razliku između njihovih podataka i podataka alata za planiranje dosega. Razlog tome može biti razlika u metodologiji alata za planiranje dosega od one drugih alata. Brojni alati djelatnosti planiraju urednički doseg (koji često uključuje oglasni prostor koji se ne može unovčiti) dok alat za planiranje dosega planira komercijalni doseg. Stoga bi rezultati trebali biti slični.

Prosječna učestalost i ograničenje učestalosti

Korisnici mogu primijetiti da je prosječna učestalost njihove kampanje veća od ograničenja učestalosti koju su postavili. YouTube trenutačno podržava ograničenja učestalosti za kolačiće. Na primjer, svaki kolačić može se ograničiti na tri pojavljivanja za račun korisnika koji pregledavaju YouTube na više uređaja. Model u obzir uzima tu izloženost na svim uređajima i ponekad može obuhvaćati više od tri pojavljivanja po korisniku. Alat za planiranje dosega primjenjuje i ograničenje učestalosti po stavci retka plana, tako da ukupni doseg kampanje može biti veći od ograničenja učestalosti.

Efektivna učestalost

Neki oglašivači u obzir uzimaju najmanji broj izlaganja oglasa ciljnoj publici kako bi njihova kampanja bila što učinkovitija. Najmanji broj izloženosti ili pojavljivanja zove se "minimalna učinkovita učestalost". Prema toj "minimalnoj učinkovitoj učestalosti" možete vidjeti broj dosegnutih korisnika nakon što prilagodite padajući izbornik "1+ doseg unutar ciljane publike" u alatu za planiranje dosega. Broj koji odaberete (od "1+" do "10+") označava broj korisnika koji su vidjeli oglas toliko puta.

Neostvarivanje postotka dosega ili ukupne populacije plana

Ukupna populacija i postotak dosega (doseg %) po proširenju uklanjaju se ako su uključeni slojevi ciljanja koji nisu demografski (roditeljski status, afiniteti, segmenti tržišta).

Postotak dosega izražava se kao funkcija cilja i demografske populacije. Ako dodate dodatno ciljanje, Google Ads više ne može usklađivati vaš doseg sa široko prihvaćenim denominatorom. Budući da ne postoji popis broja korisnika koji se smatraju “kupcima luksuzne robe” i zato što se broj korisnika “koji na tržištu traže uređaje” stalno mijenja, Google Adsu je preostalo samo da istakne vaš apsolutni doseg umjesto postotka dosega te populacije.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem