Tungkol sa Reach Planner

Kung gusto mong humiling ng access sa Reach Planner para sa iyong Google Ads account, gamitin ang form na ito. Kapag humiling ka ng access, hindi nito ginagarantiyahang mabibigyan ka ng access sa Reach Planner. Kung maaaprubahan, padadalhan ka namin ng email kapag nabigyan ka ng access.

Ang Reach Planner ay isang tool sa pagpaplano ng Google Ads campaign na idinisenyo para tumpak na makapagplano para sa mga video campaign na nakabatay sa abot sa YouTube at sa mga site at app ng mga partner sa video.

Nakabatay ang data ng Reach Planner sa pamamaraang Unique Reach ng Google, na vina-validate sa mga third party at naaayon sa aktwal na abot at mga bid na naiulat. Ina-update ang Reach Planner linggo-linggo para magamit ang pinakabagong data na available.

Tandaan: Nagpapakita ang Reach Planner ng mga pagtatantya sa abot at dalas, pero hindi nito ginagarantiyahan ang performance. Nakadepende ang aktwal na performance ng campaign sa iba pang salik gaya ng kalidad ng ad, kaugnayan ng ad, at mga setting ng campaign.

Mga Benepisyo

Puwede mong gamitin ang Reach Planner para:

 • Planuhin ang abot, dalas, at paggastos ng iyong mga ad sa YouTube at sa mga partner sa video ng Google. Puwede mong payagan ang Reach Planner na pumili ng format ng ad at mga paglalaan ng badyet para sa iyo, o gumawa ng custom na plano para sa media.
 • Gumawa ng iba't ibang kumbinasyon ng mga uri ng campaign at paghambing-hambingin ang pagiging epektibo ng mga ito.
 • Makakita ng mga detalyadong insight sa abot, demograpiko, at device para sa napili mong plano para sa media. Nagbibigay ang Reach Planner ng mga detalyadong item sa linya para sa bawat format ng ad na kasama sa iyong plano para sa media. Puwede mo maisaayos kaagad ang mga setting para sa bawat format ng ad (tulad ng badyet, lokasyon, pag-target, at higit pa) at bumuo ng bagong hula para sa iyong plano para sa media.

Paano ito gumagana

Idinisenyo ang Reach Planner para sa mga tagaplano ng media na nagpaplano ng mga brand o video campaign sa hinaharap, at mga tagaplano ng diskarte na gustong isama ang digital na video sa kanilang mga plano para sa media.

Nagbibigay ang Reach Planner ng hula para sa posibleng performance ng iyong plano para sa media, batay sa gusto mong audience, badyet, at iba pang setting tulad ng heograpikong lokasyon at mga format ng ad ("kumbinasyon ng produkto"). Minomodelo ang mga hula sa mga trend sa market ng ad pati na sa dating performance ng mga katulad na campaign na gumana dati.

Para kunin ang mga kamakailang trend, ibinabatay ang mga hula sa pinakakamakailang data na available mula sa isang yugto ng panahon na kasinghaba ng mga pinlanong petsa ng iyong campaign, hanggang 92 araw. Halimbawa, kung nakatakdang gumana ang iyong campaign sa loob ng 5 araw na kinabibilangan ng mga araw sa weekday at weekend, imomodelo ang iyong hula sa nakalipas na 5 araw na yugto na kinabibilangan ng mga araw sa weekday at weekend. Hindi tahasang isinasaalang-alang ng mga hula ang mga paparating na season at holiday.

I-customize ang gusto mong audience para tumpak na maplano ang abot, dalas, at paggastos ng iyong mga ad gamit ang mga sumusunod na sukatan:

 • Nasa target na abot: Ang dami ng mga taong nasa tinukoy na edad, kasarian, at heograpikong lokasyon ng iyong campaign (kilala rin bilang “target na audience”) na inaasahang maaabot ng plano mo.
 • Nasa target na porsyento ng abot: Ang porsyento ng tinukoy na target na audience ng iyong campaign na inaasahang maaabot ng campaign mo.
 • Average na dalas: Ang average na dami ng beses na puwedeng asahang tingnan ng isang tao ang iyong ad sa panahon ng campaign mo.
 • Kabuuang CPM: Ang cost-per-thousand (CPM) impressions sa kabuuang abot ng iyong plano, at hindi lang sa target na demograpiko mo (nasa target na abot).
 • Nasa target na CPM: Ang cost-per-thousand (CPM) impressions sa iyong target na audience (nasa target na abot).
 • Target rating point (TRP): Kilala rin ito bilang nasa target na Gross Rating Points (GRP). Kinakalkula ang TRP bilang nasa target na porsyento ng abot na na-multiply sa average na dalas. Halimbawa, kung umabot ang iyong plano para sa media sa 10 porsyento ng target na audience mo sa dalas na 1, 10 ang iyong TRP. Iba ang pagkalkula rito kumpara sa mga GRP dahil ibinabatay mo ito sa mga tao sa iyong target na audience, hindi sa lahat ng nasa heyograpikong lokasyon na iyon.
 • Cost per target rating point (CPP): Ang halaga ng perang nagastos para makuha ang isang TRP sa isang campaign. Kinakalkula ang CPP bilang kabuuang gastos na hinati sa TRP.
 • Populasyon sa census: Ang kabuuang dami ng mga tao sa iyong target na demograpiko at lokasyon batay sa data ng census.
 • Digital na populasyon: Ang kabuuang dami ng mga tao sa iyong target na demograpiko at lokasyon na nag-ulat ng paggamit ng internet sa nakalipas na 30 araw.
 • Populasyon sa TV: Ang kabuuang dami ng mga tao sa iyong target na demograpiko at lokasyon na nag-ulat ng panonood ng TV sa nakalipas na 30 araw.
 • Populasyon sa YouTube: Ang kabuuang dami ng mga tao sa iyong target na demograpiko na maaabot ng mga ad sa YouTube sa loob ng average na 30 araw na yugto. Hindi ipinapakita ang populasyon para sa mga sub-location o audience.
  Ginagamit lang ang mga populasyon para magkalkula ng mga sukatan tulad ng porsyento ng abot at mga target rating point. Puwedeng mas malaki ang kabuuang abot ng iyong plano kaysa sa isang piling laki ng populasyon.

Availability

Available ang Reach Planner sa mga sumusunod na bansa:

 • Americas: Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, United States, Venezuela
 • Europe, Middle East, and Africa: Austria, Bahrain, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Germany, Greece, Finland, France, Hungary, Israel, Ireland, Italy, Kenya, Kuwait, Latvia, Lebanon, Lithuania, Morocco, Netherlands, Nigeria, Norway, Oman, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, South Africa, Sweden, Switzerland, the United Arab Emirates, United Kingdom, Turkey, Ukraine
 • Asia-Pacific: Australia, Bangladesh, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam
Tandaan: Depende sa iyong bansa, posibleng hindi available ang data ng populasyon sa TV at YouTube sa hula ng plano para sa media mo.

Mga Hula

Isinasaalang-alang ng hula ng iyong plano para sa media ang audience, mga setting ng ad, mga format ng ad, badyet, at mga modelo ng pagpepresyo mo para matantya ang performance sa hinaharap. Kapag ginamit mo ang Reach Planner para makakuha ng mga hula ng iyong plano para sa media, makakakita ka ng pangkalahatang-ideya ng inaasahang performance mo habang nagho-hover ka sa bawat curve ng abot at mas detalyadong mga hula sa talahanayan.

 • Pag-target ng audience at content: Puwede mong tukuyin ang pangkat ng mga taong gusto mong makakita sa iyong ad. Tandaan na puwedeng humantong sa limitadong abot ang pagdaragdag ng maraming layer ng mga audience sa iyong plano para sa media o indibidwal na item sa linya. Puwede mong tukuyin ang audience ayon sa:
  • Lokasyon (ayon sa bansa at currency)
  • Edad at kasarian
  • Affinity
  • Mga custom na audience
  • Mga in-market na segment
  • Mga pattern ng consumer
  • Mga pangyayari sa buhay
  • Parental status (“Magulang” o “Hindi magulang”)
 • Mga setting ng ad: Puwede mong i-customize kung gaano katagal gagana ang iyong mga ad, ang cap ng dalas, at ang mga device at network kung saan lalabas ang mga ito.
  • Hanay ng petsa: Puwede kang pumili ng hanay ng petsa na 1 hanggang 92 araw.
  • Cap ng dalas: Puwede mong limitahan kung ilang beses ipapakita sa isang user ang iyong ad, sa bawat item sa linya, kada araw, linggo, buwan, o kung hindi talaga ito ipapakita.
  • Uri ng device: Mga desktop, tablet, mobile, at nakakonektang TV device.
  • Mga Network: YouTube at mga partner sa video ng Google o YouTube lang.
 • Mga format ng ad at badyet: Pumili mula sa iba't ibang format ng ad at pagkatapos ay itakda ang iyong badyet para sa bawat isa para mas mahusay na maabot ang audience mo. Kasama sa mga compatible na format ng ad ang:
  • Bawat view (CPV)
   • Nalalaktawang in-stream
   • Video discovery
  • Bawat 1000 impression (CPM)
   • Bumper
   • Nalalaktawang in-stream
   • Hindi nalalaktawang in-stream (Nagpe-play nang hanggang 15 segundo bago ang video, habang nagpe-play ang video, o pagkatapos ng video. Magbabayad ka bawat 1000 impression.) 
   • Outstream
   • Masthead
  • YouTube Select
   • Bumper
 • Mga Lineup: Puwede kang gumamit ng mga lineup para kumonekta sa iyong audience gamit ang content na partikular sa bansa para magkaroon ng higit pang lokal na kaugnayan.
 • Pagpepresyo: Puwede mong i-edit ang iyong paraan ng pagpepresyo anumang oras sa Reach Planner para bumuo ng mga bagong hula at isaalang-alang ang mga CPM at CPV na partikular sa kliyente. Depende sa uri ng plano para sa media, mapipili mo ang:
  • Auction: Magbi-bid ka sa mga ad nang may target na CPM (cost per thousand impressions).
  • Instant Reserve: Bibili ka ng naka-target na dami ng mga impression para sa nakatakdang CPM. Hindi available ang opsyong ito sa pagpepresyo para sa mga YouTube campaign kung saan kasama ang TV.
  • Card ng rate: Makakakuha ka ng mga naka-preset na presyo para sa mga espesyal na format ng ad o mga placement sa YouTube Select.
 • Mga pagbubukod ng content sa antas ng account: Puwede kang magtakda ngmga pagbubukod ng content na nalalapat sa lahat ng Video campaign sa iyong Google Ads account. Ipinapakita sa iyong mga hula ang mga pagbubukod ng content sa antas ng account, at kasama sa mga ito ang mga uri ng imbentaryo, uri ng content, label ng digital na content, pagbubukod ng placement, at listahan ng hindi isinamang placement.
Available lang para sa pagpapareserba ang mga format ng ad ng YouTube Select. Kung interesado kang matuto pa tungkol sa paggamit ng mga format ng ad ng YouTube Select, makipag-ugnayan sa kinatawan ng iyong Google account.

Pinakamahuhusay na kagawian

Paglalaan ng badyet sa iba't ibang campaign at ad group

Kapag bumubuo ng hula, ipinagpapalagay ng Reach Planner na may isang ad group at isang format ng ad ang bawat campaign. Tiyaking gumawa ng hiwalay na campaign para sa bawat format kapag ipinapatupad mo ang iyong plano. Kapag gumawa ka ng bagong campaign sa Google Ads, piliin ang “Gumawa ng campaign nang walang gabay ng layunin.” Kung magse-set up ka ng campaign na iba sa plano ng Reach Planner, posibleng naiiba ang mga sukatan sa iyong pag-uulat sa nasa hula mo.

Mag-target ng mga edad

Hindi sinusuportahan ng Reach Planner ang pag-target sa mga menor de edad o sa bracket ng edad na 13-17. 18+ dapat ang lahat ng pag-target sa edad. Kung gusto mong maunawaan ang pangkalahatang abot ng iyong campaign habang hindi gumagamit ng pag-target sa edad, puwede mong piliin ang “Lahat ng tao” sa mga setting ng iyong plano para sa media.

Curve ng abot

Minomodelo ng Reach Planner ang inaasahang abot ng iyong plano para sa media sa pamamagitan ng pagpapakita ng curve. Isinasaalang-alang ng Reach Planner ang maraming salik kapag tinutukoy ang haba ng curve ng iyong abot (halimbawa, kung gaano karaming inventory ang natitiyak kaming magiging available para sa iyong plano para sa media). Hindi kinakatawan ng curve ng abot ang kabuuang populasyon ng YouTube o ang available na gastos para sa iyong campaign.

Hindi dapat pagkamalan ang maximum reach point bilang editorial reach (ang kabuuang dami ng mga taong nanonood ng content sa YouTube), na kadalasang ipinapakita ng iba pang solusyon sa industriya. Mas malaki pa ang editorial reach kaysa sa commercial reach o sa kabuuang mapagkakakitaang abot at samakatuwid, puwedeng lumampas ito nang sobra-sobra sa maximum na abot ng isang campaign.

Mga Lineup

Idinisenyo ang mga lineup para mahanap ang pinakanaaangkop na kumbinasyon ng content para sa iyong audience at pananaw sa brand. Kapag nagdagdag ng lineup at audience sa iisang campaign, may bubuuing hula batay sa overlap sa dalawang ito. Para maiwasang mapaghigpitan ang iyong imbentaryo, gumawa ng 2 magkahiwalay na campaign sa isang plano.

Ang mga lineup campaign na nagta-target ng mga lineup sa YouTube at mga partner sa video ng Google ay magiging kwalipikadong maghatid sa mga partikular na lineup sa YouTube at sa lahat ng partner sa video ng Google. Para mga lineup na pinili mo lang ang i-target, alisin ang mga partner sa video ng Google sa iyong mga campaign sa page ng plano.

May opsyon kang magdagdag ng mga lineup ayon sa ID gamit ang picker ng mga lineup. Matutulungan ka ng iyong kinatawan ng Google na matukoy ang mga partikular na lineup ID.

Kasalukuyang available ang feature na ito para sa pagpepresyo sa auction. Magiging available sa ibang pagkakataon sa taong ito ang pagpepresyong batay sa rate-card.

Mga tool para sa pagpaplano mula sa third party

Nakatuon ang Google sa pagtulong na gawing mas tumpak ang data ng mga independent na tool sa industriya at nakikipagtulungan kami sa kanila para magkaroon ng mas kumpleto at tumpak na pagpaplano sa YouTube. Kung gumagamit ka ng ibang tool sa pagpaplano, posibleng makapansin ka ng pagkakaiba sa data ng mga ito at sa data mula sa Reach Planner. Puwede itong mangyari dahil iba ang pamamaraan para sa Reach Planner kaysa sa pamamaraan ng ibang tool, na hahantong sa mga potensyal na pagkakaiba. Maraming tool sa industriya ang nagpaplano para sa editorial reach (kadalasang kasama ang imbentaryong hindi mapagkakakitaan), habang nagpaplano ang Reach Planner para sa commercial reach (ang abot na puwedeng tugunan gamit ang mga ad). Sa pangkalahatan, magkapareho dapat ang mga resulta.

Average na dalas at cap ng dalas

Posibleng mapansin ng mga tao na mas mataas ang average na dalas ng kanilang campaign kaysa sa itinakda nilang cap ng dalas. Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng YouTube ang mga cap ng dalas sa cookies. Halimbawa, puwedeng limitahan sa 3 impression ang bawat cookie para isaalang-alang ang mga taong nagba-browse ng YouTube sa maraming device. Isinasaalang-alang ng modelong ito ang cross-device na pagkakalantad na ito, at kung minsan, puwede nitong isaalang-alang ang mahigit sa 3 impression bawat user. Naglalapat din ang Reach Planner ng cap ng dalas sa bawat item sa linya, kaya posibleng mas malaki ang abot ng campaign sa pangkalahatan kaysa sa cap ng dalas.

Epektibong dalas

Isinasaalang-alang ng ilang advertiser ang minimum na dami ng mga pagkakalantad ng ad nila sa kanilang target na audience para maging pinakaepektibo ang campaign nila. Tinatawag na “minimum na epektibong dalas” ang minimum na dami ng mga pagkakalantad o impression. Makikita mo kung ilang tao ang naaabot sa "minimum na epektibong dalas" sa pamamagitan ng pagsasaayos ng drop-down na menu na “1+ Nasa target na abot” sa Reach Planner. Isinasaad ng pipiliin mong numero (mula “1+” hanggang “10+”) ang dami ng mga taong nakakita sa ad nang ganoon karaming beses.

Nawawalang porsyento ng abot o kabuuang populasyon ng isang plano

Inaalis ang kabuuang populasyon at porsyento ng abot (% ng abot) ayon sa extension kung may mga kasamang layer na hindi para sa pag-target ayon sa demograpiko (gaya ng parental status, mga affinity, at mga in-market na segment).

Ipinapakita ang porsyento ng abot bilang function ng isang target sa isang demograpikong populasyon. Kapag naglagay ka ng karagdagang pag-target, hindi na maitutugma ng Google Ads ang iyong abot sa denominator na tinatanggap ng marami. Dahil walang napagkasunduan tungkol sa dami ng taong itinuturing na “Mga Bumibili ng Mamahaling Produkto” at dahil palagi ring nagbabago ang dami ng taong “in-market para sa mga appliance,” iha-highlight ng Google Ads ang iyong ganap na abot sa halip na ang porsyento ng abot ng populasyong iyon.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false