Tavoittavuuden suunnittelija

Jos haluat pyytää Tavoittavuuden suunnittelijan käyttöoikeutta Google Ads ‑tilillesi, käytä tätä lomaketta. Tavoittavuuden suunnittelijan käyttöoikeuden pyytäminen ei takaa, että käyttöoikeus myönnetään. Jos pyyntö hyväksytään, siitä ilmoitetaan sinulle sähköpostitse.

Tavoittavuuden suunnittelija on Google Ads ‑kampanjoiden suunnitteluun tarkoitettu työkalu, jonka avulla voit suunnitella tarkasti tavoittavuuteen perustuvia Videokampanjoita YouTubessa sekä videokumppanien sivustoilla ja sovelluksissa.

Tavoittavuuden suunnittelijan data perustuu Googlen yksilöllisen tavoittavuuden menetelmään, jossa dataa verrataan kolmansien osapuolten samankaltaisten työkalujen tuottamaan dataan ja jonka data on yhdenmukaista todellisen tavoittavuuden ja raportoitujen hintatarjousten kanssa. Tavoittavuuden suunnittelija päivitetään viikoittain, jotta se käyttää aina uusinta saatavilla olevaa dataa.

Huom. Tavoittavuuden suunnittelijalla saat arvioita tavoittavuudesta ja näyttötiheydestä, mutta työkalu ei takaa tuloksia. Kampanjan todelliset tulokset riippuvat muista tekijöistä, kuten mainosten laadusta ja relevanssista sekä kampanjan asetuksista.

Edut

Voit käyttää Tavoittavuuden suunnittelijaa esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Voit suunnitella mainosten tavoittavuuden, näyttötiheyden ja mainoksiin käytettävän summan kampanjoissa, joiden mainokset näkyvät YouTubessa sekä Googlen videokumppanien sivustoilla. Voit antaa Tavoittavuuden suunnittelijalle luvan valita mainosmuodon ja jakaa budjetteja puolestasi tai voit luoda oman mediasuunnitelman.
 • Voit luoda ja vertailla eri kampanjatyyppien yhdistelmien tehokkuutta.
 • Voit katsoa tarkkoja ja hyödyllisiä havaintoja valitun mediasuunnitelman tavoittavuudesta, demografisista segmenteistä ja laitteista. Tavoittavuuden suunnittelija näyttää tarkat rivikohdat kullekin mediasuunnitelmaasi sisältyvälle mainosmuodolle. Voit muokata nopeasti kunkin mainosmuodon asetuksia (esim. budjettia, sijaintia ja kohdistusta) ja luoda mediasuunnitelmallesi uuden ennusteen.

Näin se toimii

Tavoittavuuden suunnittelija on suunniteltu sellaisia mediasuunnittelijoita varten, jotka suunnittelevat tulevia Brändi- ja Videokampanjoita, sekä sellaisia strategioiden suunnittelijoita varten, jotka haluavat hyödyntää digitaalisia videoita mediasuunnitelmissaan.

Tavoittavuuden suunnittelija luo ennusteen siitä, millaisia tuloksia voit saada mediasuunnitelmallasi. Ennusteen pohjana ovat valitsemasi yleisö, budjetti ja muut asetukset, kuten maantieteellinen sijainti ja mainosmuodot ("mainosmix"). Ennusteet mallinnetaan mainosmarkkinoiden trendien sekä samankaltaisten kampanjoiden aiempien tulosten perusteella.

Jotta ennusteissa voidaan hyödyntää uusimpia trendejä, ennusteet perustuvat viimeisimpään dataan, joka on saatavilla kampanjasi suunniteltua kestoa vastaavalta ajanjaksolta (enintään 92 päivän ajalta). Jos olet valinnut kampanjallesi esimerkiksi viiden päivän ajanjakson, johon kuuluu arkipäiviä ja viikonlopun päiviä, ennuste mallinnetaan edellisen sellaisen ajanjakson perusteella, johon kuuluu arkipäiviä ja viikonlopun päiviä. Ennusteissa ei oteta erikseen huomioon tulevia kausivaihteluita ja lomia.

Muokkaamalla ihanneyleisöäsi voit suunnitella mainostesi tavoittavuuden ja näyttötiheyden sekä mainoskulut seuraavien mittareiden avulla:

 • Kohdeyleisöön rajattu tavoittavuus: Tämä on niiden ihmisten määrä, joiden ikä, sukupuoli ja maantieteellinen sijainti vastaavat kampanjasi kohdistusta (eli jotka kuuluvat kohdeyleisöön) ja jotka suunnitelmasi oletettavasti tavoittaa.
 • Kohdeyleisöön rajatun tavoittavuuden prosentti: Tämä ilmaisee kampanjalle valitun kohdeyleisön prosenttiosuuden, jonka suunnitelmasi oletettavasti tavoittaa.
 • Keskimääräinen näyttötiheys: Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa yhden käyttäjän voidaan keskimäärin odottaa katsovan mainoksesi kampanjan aikana.
 • Tuhannen impression hinta yhteensä: Tämä on tuhannen impression hinta (CPM) yhteensä, ja se perustuu suunnitelmasi kokonaistavoittavuuteen pelkän demografisen kohderyhmän keskuudessa mitatun tavoittavuuden (eli kohdeyleisöön rajatun tavoittavuuden) sijasta.
 • Kohdeyleisön tuhannen impression hinta: Tämä on tuhannen impression hinta (CPM) kohdeyleisösi keskuudessa (kohdeyleisöön rajattu tavoittavuus).
 • Kohdeyleisöarvo (TRP-arvo): Tämä tunnetaan myös kohdeyleisön GRP-arvona. TRP-arvo lasketaan kertomalla kohdeyleisöön rajatun tavoittavuuden prosenttiosuus keskimääräisellä näyttötiheydellä. Jos mediasuunnitelmasi tavoittaa esimerkiksi 10 prosenttia kohdeyleisöstäsi ja näyttötiheys on 1, TRP-arvo on tällöin 10. TRP-arvo lasketaan eri tavalla kuin GRP-arvo, koska se perustuu kaikkien tietyssä maantieteellisessä sijainnissa olevien käyttäjien sijasta vain kohdeyleisöösi kuuluviin käyttäjiin.
 • Hinta per TRP (CPP): Tämä on rahasumma, jolla kampanja saavuttaa yhden TRP-pisteen. CPP-arvo lasketaan jakamalla kokonaishinta TRP-arvolla.
 • Kohdeyleisö/Väestö: Tämä ilmaisee demografiseen kohderyhmään ja kohdistusalueeseen kuuluvien henkilöiden kokonaismäärän väestödatan perusteella.
 • Kohdeyleisö / Digitaalinen yleisö: Tämä ilmaisee niiden demografiseen kohderyhmääsi kuuluvien ja kohdistusalueellasi olevien henkilöiden kokonaismäärän, jotka ovat ilmoittaneet käyttäneensä internetiä 30 viime päivän aikana.
 • Kohdeyleisö/TV-yleisö: Tämä ilmaisee niiden demografiseen kohderyhmääsi kuuluvien ja kohdistusalueellasi olevien henkilöiden kokonaismäärän, jotka ovat ilmoittaneet katsoneensa televisiota 30 viime päivän aikana.
 • YouTube-käyttäjät: Tämä ilmaisee niiden kohdeyleisöösi kuuluvien henkilöiden kokonaismäärän, jotka voidaan tavoittaa YouTubessa ja Googlen videokumppanien sivustoilla ja sovelluksissa näkyvillä mainoksilla 28 päivän keskimääräisen ajanjakson aikana.
  Yleisöjä käytetään vain sellaisten mittareiden kuin tavoittavuusprosentin ja TRP-arvon laskemiseen. Suunnitelmasi kokonaistavoittavuus voi olla suurempi kuin tietyn yleisön koko.

Saatavuus

Tavoittavuuden suunnittelija on käytettävissä seuraavissa maissa:

 • Amerikka: Argentiina, Brasilia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Kanada, Kolumbia, Meksiko, Panama, Peru, Puerto Rico, Venezuela, Yhdysvallat
 • Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: Alankomaat, Arabiemiirikunnat, Bahrain, Belgia, Bulgaria, Egypti, Espanja, Etelä-Afrikka, Irlanti, Israel, Italia, Itävalta, Kenia, Kreikka, Kroatia, Kuwait, Latvia, Libanon, Liettua, Marokko, Nigeria, Norja, Oman, Portugali, Puola, Qatar, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Saudi-Arabia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki, Ukraina, Unkari, Venäjä, Yhdistynyt kuningaskunta
 • Aasian ja Tyynenmeren alue: Australia, Etelä-Korea, Filippiinit, Hongkong, Indonesia, Intia, Japani, Malesia, Pakistan, Singapore, Taiwan, Thaimaa, Uusi-Seelanti, Vietnam
Huom. Maastasi riippuen TV-yleisöä ja YouTube-käyttäjiä koskeva data ei ehkä ole saatavilla mediasuunnitelman ennusteessa.

Ennusteet

Mediasuunnitelman ennusteessa tulevaa kehitystä arvioidaan yleisön, mainosasetusten, mainosmuotojen, budjetin ja hinnoittelumallien perusteella. Kun luot mediasuunnitelman ennusteita Tavoittavuuden suunnittelijalla, näet yleiskatsauksen odotetusta kehityksestä viemällä hiiren tavoittavuuskäyrän päälle. Lisäksi taulukossa näytetään tarkempia ennusteita.

 • Yleisö- ja sisältökohdistus: Voit määritellä, keille haluat näyttää mainoksiasi. Huomaa, että useiden päällekkäisten yleisöä koskevien kohdistusehtojen lisääminen mediasuunnitelmaan tai yksittäiseen rivikohtaan voi rajoittaa tavoittavuutta. Voit määrittää yleisön seuraavien tekijöiden perusteella:
  • Sijainti (maa ja valuutta)
  • Ikä ja sukupuoli
  • Asiasta kiinnostuneet
  • Omat asiasta kiinnostuneet yleisöt
  • Omat ostoaikeissa olevat yleisöt
  • Ostoaikeissa olevat segmentit
  • Kuluttajatottumukset
  • Elämäntapahtumat
  • Perhetilanne ("Vanhempi" tai "Ei lapsia")
 • Mainosasetukset: Voit muokata näyttötiheyden rajoitusta sekä sitä, miten kauan, millä laitteilla ja missä verkostoissa mainoksia näytetään.
  • Ajanjakso: Voit valita 1–90 päivän mittaisen ajanjakson.
  • Näyttötiheyden rajoitus: Rajoita sitä, miten usein mainoksesi näytetään käyttäjälle rivikohtaa, päivää, viikkoa tai kuukautta kohden. Halutessasi voit myös jättää näyttötiheyden määrittämättä.
  • Laitetyyppi: Tietokone, tabletti, puhelin ja internet-yhteyttä tukevat televisiot.
  • Verkostot: Valitse YouTube ja Googlen videokumppanit tai Vain YouTube.
 • Mainosmuodot ja budjetti: Valitse haluamasi vaihtoehto useista eri mainosmuodoista ja valitse sitten budjetti kullekin mainosmuodolle, jotta voit tavoittaa yleisösi paremmin. Yhteensopivat mainosmuodot:
  • Katselukertakohtainen (CPV)
   • Ohitettava In-Stream
   • Video Discovery
  • Tuhatta impressiota kohden (CPM)
   • Puskuri
   • Ohitettava In-Stream
   • Ei‑ohitettava In-Stream
   • Outstream
   • Masthead
  • YouTube Select
   • Puskuri
   • Ohitettava In-Stream
   • Ei‑ohitettava In-Stream
 • Hinnoittelu: Voit muokata hinnoittelua koska tahansa Tavoittavuuden suunnittelijassa ja luoda näin uusia ennusteita, jotka sisältävät asiakaskohtaiset tuhannen impression hinnat ja katselukertakohtaiset hinnat.
 • Tilitason sisällön poissulkemiset: Voit ottaa käyttöön sisällön poissulkemisia, jotka koskevat kaikkia Google Ads ‑tilisi Videokampanjoita. Tilitason sisällön poissulkemiset näkyvät ennusteissasi, ja ne voivat olla esimerkiksi mainosjakaumatyyppejä, sisältötyyppejä, digitaalisia sisältötunnisteita, sijoittelun poissulkemisia ja sijoittelujen poissulkemisluetteloita.
YouTube Select ‑mainosmuodot ovat käytettävissä vain Varausmainosten yhteydessä. Jos haluat lisätietoja YouTube Select ‑mainosmuotojen käytöstä, ota yhteyttä Google-tilisi edustajaan.

Parhaat käytännöt

Kohdeikäryhmät

Tavoittavuuden suunnittelija ei tue mainonnan kohdistamista alaikäisille käyttäjille. Ikään perustuvassa kohdistuksessa kaikki mainonta on kohdistettava täysi-ikäisille käyttäjille. Jos haluat saada tietoja kampanjasi kokonaistavoittavuudesta käyttämättä ikään perustuvaa kohdistusta, valitse mediasuunnitelman asetuksista Kaikki ihmiset.

Tavoittavuuskäyrä

Tavoittavuuden suunnittelija mallintaa käyrän avulla mediasuunnitelmasi odotetun tavoittavuuden. Tavoittavuuskäyräsi pituutta määrittäessään Tavoittavuuden suunnittelija ottaa huomioon useita tekijöitä (esimerkiksi sen, miten paljon inventaaria mediasuunnitelmallesi on lähes varmasti saatavilla). Tavoittavuuskäyrä ei kata koko YouTube-yleisöä tai kampanjaasi käytettävissä olevaa summaa.

Korkeimman tavoittavuuden pistettä ei tule sekoittaa toimitukselliseen tavoittavuuteen (eli YouTube-sisältöä katsovien käyttäjien kokonaismäärään), jota käytetään monissa muissa alan ratkaisuissa. Koska toimituksellinen tavoittavuus on jopa kaupallista tai kaupallistettavissa olevaa tavoittavuutta laajempi, se voi olla huomattavasti suurempi kuin yksittäisen kampanjan enimmäistavoittavuus.

Kolmannen osapuolen suunnittelutyökalut

Google on sitoutunut parantamaan riippumattomien alan työkalujen tuottaman datan tarkkuutta ja tekee näitä työkaluja tarjoavien kolmansien osapuolien kanssa yhteistyötä YouTuben suunnitteluratkaisujen kattavuuden ja tarkkuuden parantamiseksi. Jos käytät muita suunnittelutyökaluja, saatat havaita eroja niiden tuottaman datan ja Tavoittavuuden suunnittelijan tuottaman datan välillä. Tämä johtuu siitä, että Tavoittavuuden suunnittelijassa käytetty menetelmä eroaa muiden työkalujen menetelmistä ja saattaa näin ollen johtaa epäjohdonmukaisuuksiin. Monet alan työkalut tekevät suunnitelmat toimituksellista tavoittavuutta varten (ja sisältävät usein mainosinventaarin, joka ei ole kaupallistettavissa), kun taas Tavoittavuuden suunnittelija tekee suunnitelmat kaupallista tavoittavuutta varten (eli sitä tavoittavuutta varten, joka on mahdollista saada mainoksilla). Tulosten tulisi olla kuitenkin samansuuntaisia.

Keskimääräinen näyttötiheys ja näyttötiheyden rajoitus

Käyttäjät saattavat huomata, että heidän kampanjansa keskimääräinen näyttötiheys on korkeampi kuin heidän määrittämänsä näyttötiheyden rajoitus. YouTube tukee tällä hetkellä evästeisiin liittyviä näyttötiheyden rajoituksia. Jokainen eväste voidaan esimerkiksi rajata kolmeen impressioon tiliä kohden niiden käyttäjien varalta, jotka käyttävät YouTubea useilla eri laitteilla. Malli ottaa huomioon eri laitteilla kirjatut impressiot, ja käyttäjää kohden voidaan joissain tapauksissa kirjata yli kolme impressiota. Lisäksi Tavoittavuuden suunnittelija soveltaa näyttötiheyden rajoitusta suunnitelman kullekin rivikohdalle erikseen, joten kampanjan kokonaistavoittavuus voi olla suurempi kuin näyttötiheyden rajoitus.

Tehokas näyttötiheys

Jotkut mainostajat määrittävät vähimmäismäärän sille, kuinka monta kertaa heidän mainoksiaan on näytettävä kohdeyleisölle, jotta kampanja olisi mahdollisimman tehokas. Tätä impressioiden vähimmäismäärää kutsutaan tehokkaan näyttötiheyden vähimmäisarvoksi. Voit katsoa, kuinka monta käyttäjää tietyllä tehokkaan näyttötiheyden vähimmäisarvolla tavoitetaan, vaihtamalla avattavan "Kohdeyleisön tavoittaminen – 1+" ‑valikon asetusta Tavoittavuuden suunnittelijassa. Valitsemalla numeron (vähimmäismäärän on oltava 1–10) näet, kuinka monta käyttäjää on nähnyt mainoksen vähintään niin monta kertaa kuin valitsit vähimmäismääräksi.

Tavoittavuusprosentin tai kokonaisväestön puuttuminen suunnitelmasta

Kokonaisväestön ja tavoittavuusprosentin arvot poistetaan, jos suunnitelman kohdistus sisältää muita kuin demografisia tietoja (joita ovat esimerkiksi perhetilanne, asiasta kiinnostuneet yleisöt ja ostoaikeissa olevat segmentit).

Tavoittavuusprosentti ilmaisee kohdeyleisön prosenttiosuuden koko demografisesta väestöstä. Kun lisäät kohdistusehtoja, Google Ads ei voi enää verrata tavoittavuuttasi yleisesti hyväksytyn ryhmän tavoittavuuteen. Koska emme voi tietää, kuinka monta käyttäjää todellisuudessa lukeutuu esimerkiksi Luksustuotteiden ostajat ‑kohderyhmään, ja koska esimerkiksi laitteiden ostamista suunnitteleva yleisö muuttuu jatkuvasti, Google Ads korostaa kokonaistavoittavuutta tarkempaan kohderyhmään liittyvän tavoittavuuden sijasta.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun