Om det nye planlægningsværktøj for rækkevidde

Denne artikel handler om den nye version af planlægningsværktøjet for rækkevidde. Det nye planlægningsværktøj for rækkevidde erstatter den ældre version af værktøjet. Hvis du stadig bruger den tidligere version af planlægningsværktøjet for rækkevidde, kan du læse Om Planlægningsværktøj for rækkevidde.

Planlægningsværktøj for rækkevidde er et planlægningsværktøj til Google Ads-kampagner, som er udviklet til nøjagtig planlægning af rækkeviddebaserede videokampagner på YouTube, på videopartneres websites og i videopartneres apps.

Dataene i Planlægningsværktøj for rækkevidde er baseret på Googles metode Unique Reach, der er valideret i samarbejde med tredjeparter og i overensstemmelse med den faktiske rækkevidde og rapporterede bud. Planlægningsværktøj for rækkevidde opdateres hver uge for at sikre, at der bruges de mest opdaterede data, der er tilgængelige.

Bemærk! Planlægningsværktøj for rækkevidde viser estimater for rækkevidde og frekvens, men garanterer ikke for resultaterne. Faktiske kampagneresultater afhænger af andre faktorer som f.eks. annoncekvalitet, annoncerelevans og kampagneindstillinger.

Før du begynder

Du kan bruge Planlægningsværktøj for rækkevidde til at:

 • Planlægge rækkevidden, frekvensen og forbruget for dine annoncer på YouTube og Google-videopartneres websites.
 • Opret og sammenlign effektiviteten af forskellige blandinger af kampagnetyper (f.eks. TrueView-discovery og TrueView-instream).
 • Se detaljeret rækkevidde, demografi og enhedsindsigt for din valgte medieplan.

Desuden indeholder den nye version af planlægningsværktøjet for rækkevidde disse opdaterede funktioner:

 • Foretag ændringer af individuelle linjeposter i din medieplan: Klik på blyantikonet Blyantikon/redigeringsikon ud for en linjepost i planlægningsværktøjet for rækkevidde for hurtigt at justere budget, sted og målretning, frekvensgrænse, netværk og meget mere for den pågældende linjepost.
 • Anbefalinger til annonceformat: Du kan lade Planlægningsværktøj for rækkevidde vælge annonceformater og budgetfordelinger for dig. Når du bruger en anbefalet plan i stedet for en plan, du har oprettet, giver du Planlægningsværktøj for rækkevidde mulighed for at estimere den bedste kombination og blanding af annonceformater med henblik på at opnå dit marketingmål. Få flere oplysninger om anbefalede planer i det nye planlægningsværktøj for rækkevidde.
 • Et helt nyt design af grænsefladen: Den nye version af Planlægningsværktøj for rækkevidde indeholder bedre visualiseringer af din medieplans estimerede effektivitet.

Sådan fungerer det

Planlægningsværktøj for rækkevidde er udviklet til medieplanlæggere, der planlægger fremtidige brand- eller videokampagner, og strategiplanlæggere, der ønsker at bruge digital video i deres medieplaner.

Med Planlægningsværktøj for rækkevidde får du en prognose for, hvor effektiv din medieplan er, baseret på den ønskede målgruppe, dit budget og andre indstillinger, f.eks. geografisk placering og annonceformater ("produktmiks"). Prognoser er baseret på tendenser på annoncemarkedet og den historiske effektivitet for lignende kampagner, der har kørt tidligere. 

For at sikre at der tages højde for de seneste tendenser, er prognoserne baseret på de nyeste data fra et tidsrum, der svarer til længden af din kampagne, dog højst op til 92 dage. Hvis din kampagne f.eks. er angivet til at køre i 14 dage, baseres prognosen på data fra de foregående 14 dage fra dags dato. Prognoser tager ikke eksplicit højde for kommende sæsonudsving og helligdage.

Tilpas din ideelle målgruppe for nøjagtigt at planlægge dine annoncers rækkevidde, frekvens og forbrug ved hjælp af følgende metrics:

 • Rækkevidde i målgruppe: Antallet af personer inden for din kampagnes definerede aldersgruppe, køn og geografi (kaldes også "målgruppe"), som din plan forventes at nå ud til.
 • Rækkevidde i målgruppe i procent: Procentdelen af din kampagnes definerede målgruppe, som din plan forventes at nå ud til.
 • Gennemsnitlig frekvens: Det gennemsnitlige antal gange, som du kan forvente, at en person får din annonce at se i din kampagneperiode.
 • Samlet CPM: Pris pr. tusinde eksponeringer (CPM, cost-per-thousand impressions) på tværs af din plans samlede rækkevidde og ikke blot inden for din demografiske målgruppe (rækkevidde i målgruppen).
 • CPM for målgruppen: Pris pr. tusinde eksponeringer (CPM, cost-per-thousand impressions) inden for din målgruppe (rækkevidde i målgruppe).
 • Måleksponeringspunkt (TRP, Target rating point): Dette kaldes også bruttobedømmelsespoint i målgruppen (GRP, Gross Rating Points). TRP beregnes som rækkevidde for målgruppen i procent gange den gennemsnitlige frekvens. Hvis din medieplan f.eks. når ud til 10 % af din målgruppe med en frekvens på 1, er TRP 10. Dette beregnes anderledes end GRP, fordi du baserer det på personerne i din målgruppe, ikke alle på det pågældende geografiske sted.
 • Pris pr. måleksponeringspunkt (CPP, Cost per target rating point): Det beløb, der er blevet brugt for at opnå et enkelt TRP i en kampagne. CPP beregnes som den samlede pris divideret med TRP.
 • Census-brugere: Det samlede antal personer i din målretning efter demografiske oplysninger og placering baseret på folketællingsdata.
 • Digital-brugere: Det samlede antal personer i din målretning efter demografiske oplysninger og placering, som rapporterede brug af internettet inden for de seneste 30 dage.
 • Tv-brugere: Det samlede antal personer i din målretning efter demografiske oplysninger og placering, som rapporterede brug af tv inden for de seneste 30 dage.
 • YouTube-brugere: Det samlede antal personer i din målgruppe, du kan nå ud til med annoncer på YouTube og hos Google-videopartnere i en gennemsnitlig periode på 28 dage.

Tilgængelighed

Den nye version af Planlægningsværktøj for rækkevidde bliver tilgængelig i USA og Japan senere på året. Kontakt din Google-kontorepræsentant for at anmode om adgang til den nye version af Planlægningsværktøj for rækkevidde.

Planlægningsværktøj for rækkevidde er tilgængeligt i følgende lande:

 • Nord- og Sydamerika: Argentina, Brasilien, Canada, Colombia, Costa Rica, Peru, Venezuela
 • Europa, Mellemøsten og Afrika: Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Frankrig, Grækenland, Irak, Irland, Israel, Italien, Kuwait, Marokko, Nederlandene, Norge, Oman, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Saudi-Arabien, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjekkiet, Tyrkiet, Ukraine, Østrig
 • Asien og Stillehavsområdet: Australien, Filippinerne, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam

  Bemærk! Afhængigt af dit land er dataene for tv- og YouTube-brugerne muligvis ikke tilgængelige i prognosen for din medieplan.

Prognoser

Prognosen for din medieplan tager højde for din målgruppe, dine annonceindstillinger, dine annonceformater, dit budget og dine prismodeller for at estimere de fremtidige resultater. Når du bruger Planlægningsværktøj for rækkevidde til at få prognoser for din medieplan, kan du se en oversigt over de forventede resultater, når du holder markøren over kurven for rækkevidde, og du kan få mere detaljerede prognoser i tabellen.

 • Målretning efter målgruppe og indhold: Du kan angive, hvilken gruppe af personer du gerne vil vise din annonce for. Bemærk! Hvis du føjer flere lag af målgrupper til din medieplan eller individuelle linjepost, kan det medføre begrænset rækkevidde. Du kan definere målgruppen efter:
  • Sted (efter land og valuta)
  • Alder og køn
  • Interessebaseret målgruppe
  • Tilpasset interessebaseret målgruppe
  • Segmenter på markedet
  • Forbrugermønstre
  • Livsbegivenheder
  • Forældrestatus ("Forælder" eller "Ikke forælder")
 • Annonceindstillinger: Du kan tilpasse, hvor længe dine annoncer skal køre, frekvensgrænsen og de enheder og netværk, hvor de skal vises.
  • Datointerval: Du kan vælge et datointerval fra 1 til 90 dage.
  • Frekvensgrænse: Du kan begrænse, hvor mange gange en bruger får vist din annonce, pr. linjepost, pr. dag, uge, måned eller slet ingen.
  • Enhedstype: Computer, tablet, mobilenhed og internettilsluttede tv-enheder.
  • Netværk: YouTube og Google-videopartnere eller kun YouTube.
 • Annonceformater og budget: Vælg mellem en række forskellige annonceformater, og angiv derefter dit budget for hvert af dem for bedre at nå ud til målgruppen. Kompatible annonceformater omfatter:
  • Videoannoncer
   • Bumperannonce
   • Instream-annonce, der ikke kan springes over
   • Outstream
  • TrueView
   • TrueView-discovery
   • TrueView til rækkevidde
   • TrueView-instream
  • YouTube Select
   • Videoannonce på 15 eller 20 sek.
   • Bumperannonce
 • Prissætning: Du kan til enhver tid redigere dine priser i Planlægningsværktøj for rækkevidde for at generere nye prognoser og tage højde for kundepecifikke CPM'er og CPV'er.
YouTube Select-annonceformater er kun tilgængelige til reservation. Du kan kontakte din kontorepræsentant hos Google for at få flere oplysninger om brug af YouTube Select-annonceformater.

Optimale løsninger

Målret mod bestemte aldersgrupper

Planlægningsværktøj for rækkevidde understøtter ikke målretning mod mindreårige eller aldersgruppen fra 13-17. Der må kun målrettes mod personer på 18 år eller derover. Hvis du gerne vil have en forståelse af den samlede rækkevidde for din kampagne uden brug af målretning efter aldersgruppe, kan du vælge "Alle personer" i indstillingerne for din medieplan.

Kurve for rækkevidde

Det højeste punkt på kurven kaldes ofte det maksimale rækkeviddepunkt og viser det maksimale antal personer, der kan nås af din kampagne (med de givne indstillinger for medieplanen). Det er ikke den maksimale rækkevidde for en bestemt målgruppe på YouTube.

Det maksimale rækkeviddepunkt bør ikke forveksles med redaktionel rækkevidde (det samlede antal mennesker, der ser YouTube-indhold), der ofte vises af andre brancheløsninger. Redaktionel rækkevidde er endnu større end kommerciel eller indtægtsgenererende rækkevidde og kan således betydeligt overstige den maksimale rækkevidde for en enkelt kampagne.

Planlægningsværktøjer fra tredjeparter

Google har som ambition at forbedre datanøjagtigheden af uafhængige brancheværktøjer og arbejder tæt sammen med udviklerne af dem for at muliggøre mere holistisk og præcis planlægning for YouTube. Hvis du bruger andre planlægningsværktøjer, oplever du muligvis en afvigelse mellem deres data og dataene fra Planlægningsværktøj for rækkevidde. Dette kan forekomme, fordi metoden bag Planlægningsværktøj for rækkevidde er anderledes end metoden bag andre værktøjer, hvilket kan føre til uoverensstemmelser. Mange brancheværktøjer planlægger efter redaktionel rækkevidde (ofte inklusive lagerbeholdninger, der ikke er indtægtsgenererende), mens Planlægningsværktøj for rækkevidde planlægger efter kommerciel rækkevidde (den rækkevidde, der kan opnås via annoncering). Resultaterne bør dog ligne hinanden i store træk.

Gennemsnitlig frekvens og frekvensgrænse

Det kan forekomme, at den gennemsnitlige frekvens for en kampagne er højere end den frekvensgrænse, der er angivet. YouTube understøtter i øjeblikket frekvensgrænser for cookies. For eksempel kan hver cookie begrænses til tre eksponeringer for at tage højde for personer, der browser på YouTube på flere enheder. Modellen tager højde for denne eksponering på flere enheder, og den kan nogle gange tegne sig for mere end tre eksponeringer pr. bruger. Planlægningsværktøj for rækkevidde anvender også en frekvensgrænse pr. linjepost for planen, så den overordnede rækkevidde for kampagnen kan være større end frekvensgrænsen.

Effektiv frekvens

Nogle annoncører overvejer et minimalt antal eksponeringer af annoncen til målgruppen, så kampagnen kan blive så effektiv som muligt. Det mindste antal eksponeringer kaldes den "mindste effektive frekvens". Du kan se, hvor mange personer der er nået med denne "minimale effektive frekvens", ved at justere rullemenuen "Rækkevidden i målgruppen er over 1" i Planlægningsværktøj for rækkevidde. Det tal, du vælger (fra "Over 1" til "Over 10"), angiver det antal personer, der har set annoncen det pågældende antal gange.

Manglende rækkeviddeprocent eller det samlede antal brugere af en plan

Det samlede antal brugere og den procentuelle rækkevidde (rækkevidde i %) fjernes derimod, hvis ikke-demografiske målretningslag inkluderes (forældrestatus, interessebaserede målgrupper, segmenter på markedet osv.).

Procentuel rækkevidde udtrykkes som en funktion af et mål over en demografisk målgruppe. Når du tilføjer yderligere målretning, kan Google Ads ikke længere matche din rækkevidde til en bredt accepteret fællesnævner. Da der ikke er enighed om antallet af personer, der betragtes som "Luksusshoppere", og fordi antallet af personer, der søger efter diverse "apparater i markedet", ændres konstant, må Google Ads nøjes med at fremhæve din absolutte rækkevidde i stedet for din procentuelle rækkevidde i den pågældende demografiske gruppe.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet