Nový Plánovač zásahu

Tento článek popisuje novou verzi Plánovače zásahu, která za nějaký čas nahradí verzi starší. Pokud dosud používáte předchozí verzi Plánovače, přečtěte si článek Plánovač zásahu.

Plánovač zásahu je nástroj k přesnému plánování videokampaní v Google Ads založených na zásahu a určených pro YouTube a weby a aplikace partnerů pro video.

Data Plánovače zásahu vycházejí z metodiky Unikátní zásah od Googlu, s ověřením od třetích stran a ve shodě se skutečným zásahem a zaznamenanými nabídkami. Plánovač zásahu je aktualizován v týdenních intervalech pomocí nejaktuálnějších dostupných dat.

Poznámka: Plánovač zásahu zobrazuje odhady zásahu a frekvence, neposkytuje však žádné záruky ohledně výkonu. Ten závisí na dalších faktorech, jako je kvalita a relevance reklam a nastavení kampaně.

Než začnete

Plánovač zásahu umožňuje:

 • plánování zásahu, frekvence a útraty reklam na YouTube a webech partnerů Googlu pro video,
 • vytváření různých kombinací typů kampaní (například TrueView discovery a TrueView in-stream) a porovnávání jejich účinnosti,
 • prohlížení podrobných statistik zásahu, demografických údajů a zařízení pro vybraný mediální plán.

Nová verze Plánovače zásahu dále obsahuje tyto vylepšené funkce:

 • Změny jednotlivých řádkových položek v mediálním plánu: Kliknutím na ikonu tužky Ikona tužky / ikona úprav vedle řádkové položky v Plánovači zásahu můžete rychle upravit rozpočet, lokalitu, cílení, sítě, omezení frekvence a další nastavení příslušné položky.
 • Doporučení formátů reklam: Plánovač zásahu za vás může vybrat formáty reklam a rozdělit rozpočet. Pokud na vámi vytvořený plán použijete plán doporučený, umožníte Plánovači zásahu odhadnout takovou kombinaci formátů reklam, která vám nejlépe pomůže dosáhnout marketingového cíle. Další informace o doporučených plánech v novém Plánovači zásahu
 • Zcela přepracované uživatelské rozhraní: Nová verze Plánovače zásahu nabízí lepší vizualizace odhadovaného výkonu vašeho mediálního plánu.

Princip

Plánovač zásahu je určen pro mediální plánovače, kteří připravují budoucí videokampaně a kampaně na podporu značky. Dále pro strategické plánovače, kteří chtějí do svých mediálních plánů zahrnout digitální video.

Plánovač zásahu poskytuje prognózu výkonu vašeho mediálního plánu založenou na požadovaném publiku, rozpočtu a dalších nastaveních, například zeměpisné poloze a formátech reklamy (tzv. kombinace služeb). Prognózy jsou sestavovány podle trendů na inzertním trhu a podle dřívějšího výkonu podobných kampaní zobrazovaných v minulosti. 

Aby zachycovaly aktuální trendy, jsou prognózy založeny na nejnovějších dostupných datech za období shodné délky jako plánovaná doba zobrazování vaší kampaně, nejvýše 92 dní. Pokud je například vaše kampaň nastavena na 14 dní, bude prognóza využívat data za předchozích 14 dní počínaje dneškem. Prognózy neberou explicitně v úvahu nadcházející sezónní události a svátky.

Umožňuje přizpůsobit ideální publikum a přesně plánovat zásah, frekvenci a útratu reklam pomocí těchto metrik:

 • Zásah v cílové skupině: Počet lidí vyhovujících kampaní určenému věku, pohlaví a lokalitě (tedy v cílovém publiku kampaně), které váš plán pravděpodobně osloví.
 • Procentuální zásah v cílové skupině: Část určené cílové skupiny kampaně, kterou váš plán pravděpodobně osloví.
 • Průměrná frekvence: Kolikrát průměrně lze očekávat, že někdo zhlédne vaši reklamu za celé období kampaně.
 • Celková CPM: Cena za tisíc (CPM) zobrazení v rámci celkového zásahu vašeho plánu, tedy nejenom v jeho cílové demografické skupině (dané metrikou Zásah v cílové skupině).
 • CPM v cílové skupině: Cena za tisíc (CPM) zobrazení v cílovém publiku (daném metrikou Zásah v cílové skupině).
 • Sledovanost v cílové skupině (TRP): Tento údaj je také nazýván kumulovaný zásah (GRP) v cílové skupině Počítá se jako procentuální zásah v cílové skupině vydělený průměrnou frekvencí. Pokud například mediální plán zasáhne 10 procent cílového publika s frekvencí 1, je jeho TRP rovno 10. Postup výpočtu se liší od GRP, protože je založen na lidech v cílovém publiku, nikoli na všech v příslušné demografické skupině.
 • Cena za zasáhnutí 1 % cílové skupiny (CPP): Částka utracená za to, aby kampaň dosáhla jednoho bodu TRP. Vypočte se jako celkové náklady vydělené TRP.
 • Populace pro sčítání lidu: Celkový počet lidí ve vaší cílové demografické skupině a lokalitě podle údajů ze sčítání lidu.
 • Populace pro digitální média: Celkový počet lidí ve vaší cílové demografické skupině a lokalitě, kteří uvedli, že v posledních 30 dnech použili internet.
 • Populace pro TV: Celkový počet lidí ve vaší cílové demografické skupině a lokalitě, kteří uvedli, že se v posledních 30 dnech dívali na televizi.
 • Populace pro YouTube: Celkový počet lidí ve vašem cílovém publiku, které lze za období o průměrné délce 28 dní zasáhnout reklamami na YouTube a u partnerů Googlu pro video.

Dostupnost

Ve Spojených státech a v Japonsku bude nová verze Plánovače zásahu dostupná později v tomto roce. O přístup k ní požádejte svého zástupce účtu Google.

Plánovač zásahu je dostupný v těchto zemích:

 • Severní a Jižní Amerika: Argentina, Brazílie, Chile, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Peru, Venezuela
 • Evropa, Střední východ a Afrika: Bahrain, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Irák, Irsko, Itálie, Izrael, Jižní Afrika, Kuvajt, Maroko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Omán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina
 • Asie a Tichomoří: Austrálie, Hongkong, Indie, Indonésie, Malajsie, Nový Zéland, Pákistán, Filipíny, Singapur, Jižní Korea, Taiwan, Thajsko, Vietnam

  Poznámka: V některých zemích nemusí být v prognóze mediálního plánu dostupná data o populaci pro TV a YouTube.

Prognózy

Prognóza mediálního plánu odhaduje budoucí výkon na základě vašeho publika, nastavení reklam, formátů reklam, rozpočtu a cenových modelů. Prognóza mediálního plánu sestavená pomocí Plánovače zásahu zahrnuje jak přehled očekávaného výkonu (zobrazí se po umístění ukazatele nad křivku zásahu), tak tabulku s podrobnějšími odhady.

 • Cílení na publikum a obsah: Můžete určit skupinu lidí, kterým se vaše reklamy mají zobrazovat. Upozorňujeme, že pokud v mediálním plánu nebo u jednotlivých řádkových položek nastavíte několik úrovní publika, můžete tím omezit jejich dosah. Publikum lze definovat těmito parametry:
  • Lokalita (podle země a měny)
  • Věk a pohlaví
  • Zájmy
  • Vlastní podle zájmů
  • Segmenty podle zájmu o koupi
  • Vzory spotřebitelů
  • Životní události
  • Rodičovství (Rodič nebo Není rodič)
 • Nastavení reklam: Můžete nastavit délku zobrazování reklam, omezení frekvence a vybrat zařízení a sítě, kde se mají reklamy zobrazovat.
  • Období: Můžete zvolit 1 až 90 dní.
  • Omezení frekvence: Můžete omezit, kolikrát se jednomu uživateli smí vaše reklama zobrazit, a to v rámci řádkové položky, dne, týdne nebo měsíce.
  • Typ zařízení: Počítač, tablet, mobilní zařízení a televizní zařízení připojené k internetu.
  • Sítě: YouTube a partneři Googlu pro video nebo pouze YouTube.
 • Formáty reklam a rozpočet: Vyberte si z celé řady formátů reklamy a pak pro každý z nich nastavte rozpočet tak, aby snáze zasáhl vaše publikum. Kompatibilní formáty reklam:
  • Videoreklama
   • Mikrospot
   • Nepřeskočitelná reklama in-stream
   • Out-stream
  • TrueView
   • TrueView discovery
   • TrueView pro zásah
   • TrueView in-stream
  • YouTube Select
   • Videoreklama trvající 15 nebo 20 sekund
   • Mikrospot
 • Stanovení cen: V Plánovači zásahu můžete kdykoli upravit stanovené ceny. Tím získáte nové prognózy a můžete zohlednit konkrétní hodnoty CPM a CPV.
Formáty reklamy YouTube Select jsou dostupné pouze na základě rezervace. Pokud se o jejich používání chcete dozvědět více, kontaktujte svého zástupce účtu Google.

Doporučené postupy

Cílové skupiny podle věku

Plánovač zásahu nepodporuje cílení na nezletilé ani na věkovou skupinu 13–17 let. Cílit lze pouze na osoby starší 18 let. Pokud chcete zjistit celkový zásah kampaně bez cílení podle věku, můžete v nastavení mediálního plánu vybrat možnost Všichni lidé.

Křivka zásahu

Nejvyšší bod na křivce se často označuje jako bod maximálního zásahu. Udává největší počet lidí, které kampaň může zasáhnout při daném nastavení mediálního plánu. Nejde tedy o maximální zásah příslušného publika na YouTube.

Bod maximálního zásahu nezaměňujte s celkovým počtem lidí, kteří sledují obsah YouTube (tzv. „editorial reach“), který často zobrazují jiná řešení v tomto oboru. Tento zásah je ještě větší než komerční zásah nebo celkový zpeněžitelný zásah, a proto může podstatně překračovat maximální zásah jedné kampaně.

Plánovací nástroje od jiných dodavatelů

Google se snaží zvyšovat přesnost dat nezávislých nástrojů tohoto typu. S jejich tvůrci úzce spolupracuje s cílem umožnit jim komplexní a přesné měření na serveru YouTube. Pokud k plánování zásahu používáte jiné nástroje, možná si všimnete, že se jejich data neshodují s daty Plánovače zásahu. Důvodem mohou být metodické rozdíly mezi Plánovačem zásahu a jinými nástroji, v jejichž důsledku se liší i výsledky. Mnoho nástrojů v tomto oboru plánuje tzv. „editorial reach“, který často zahrnuje i nezpeněžitelný inventář. Plánovač zásahu naproti tomu pracuje s komerčním zásahem, tedy takovým, kterého lze dosáhnout reklamami. V zásadě by však měly být výsledky podobné.

Průměrná frekvence a omezení frekvence

Možná si všimnete, že je průměrná frekvence vaší kampaně vyšší než nastavené omezení frekvence. YouTube v současné době podporuje omezení frekvence u souborů cookie. Chcete-li brát ohled na to, že si někteří lidé mohou prohlížet YouTube na různých zařízeních, můžete toto omezení nastavit například tak, aby každý soubor cookie umožnil nejvýše tři zobrazení. Model bere tuto expozici na více zařízeních v úvahu a může občas započítat více než 3 zobrazení na uživatele. Plánovač zásahu také uplatňuje omezení frekvence pro jednotlivé řádkové položky plánu. Celkový zásah kampaně tedy může být větší než omezení frekvence.

Efektivní frekvence

Někteří inzerenti v zájmu zajištění co největší účinnosti kampaně berou v úvahu i minimální počet expozic reklamy u cílového publika. Tento minimální počet expozic nebo zobrazení se nazývá minimální efektivní frekvence. Počet lidí oslovených při této minimální efektivní frekvenci zjistíte tak, že v Plánovači zásahu příslušně změníte rozbalovací nabídku Zásah v cílové skupině: 1 a více. Zvolené číslo (od 1 a více do 10 a více) představuje počet lidí, kteří reklamu viděli tolikrát, kolik činí toto číslo.

Podíl ušlého zásahu nebo celkové populace plánu

Při začlenění vrstev cílení jiných než demografických (rodičovství, zájmy, pravděpodobný zájem o koupi atd.) se zmenšuje celková populace a tedy i procento zásahu (% zásahu).

Procento zásahu se vyjadřuje jako funkce cílení a demografické populace. Když budete přidávat další vrstvy cílení, nebude služba Google Ads schopna použít pro výpočet procenta zásahu nějaký obecně přijímaný jmenovatel. Neexistuje totiž žádná obecná shoda například ohledně počtu lidí, které lze považovat za kupce luxusního zboží. A počet lidí se zájmem o koupi domácích spotřebičů se neustále mění. Služba Google Ads proto zobrazí absolutní zásah a nikoli procentuální zásah příslušné populace.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory