Дефиниција досега у циљној публици

Број људи у оквиру циљне публике коју сте дефинисали за кампању за које се очекује да ћете их досегнути. Досег у циљној публици се заснива на узрасту, полу и географској локацији циљне публике.

Досег у циљној публици је апсолутни број људи у циљној публици које досежете кампањом, док је процентуални досег у циљној публици проценат демографске категорије публике по попису који досежете кампањом. Процентуални досег у циљној публици можете да израчунате ако досег у циљној публици према демографским категоријама поделите популацијом у циљној публици према демографским категоријама.

Пример

Рецимо да је оглас досегао укупно 5 милиона људи у Тексасу од процењеног броја од 30 милиона људи који тамо живе. Процентуални досег у циљној публици би био 16,7%.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем