En definisjon av rekkevidde i målgrupper

Dette viser til antallet personer i kampanjens definerte målgruppe du er forventet å nå ut til. Rekkevidden i målgruppen er basert på målgruppens aldersgruppe, kjønn og geografiske posisjon.

Denne rekkevidden er det absolutte antallet personer i målgruppen kampanjen din når ut til, mens den prosentvise rekkevidden i målgruppen er prosentandelen av den befolkningsbaserte demografiske målgruppen kampanjen din når ut til. Du kan beregne den prosentvise rekkevidden i målgruppen ved å dele den demografiske rekkevidden i målgruppen på den demografiske populasjonen i målgruppen.

Eksempel

Tenk deg at annonsen din når ut til totalt 50 000 personer i Bergen, av anslagsvis 300 000 personer som bor i Bergen totalt. Rekkevidden for målet ditt i prosent er da 16,7 %.

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt