Mērķa sasniedzamība: definīcija

Unikālās sasniedzamības un biežuma rādītāji tagad attiecas uz kopskatīšanos, kas notiek, kad vairāki lietotāji kopā skatās reklāmas TV ierīcēs ar interneta savienojumu.

To lietotāju skaits jūsu kampaņai definētajā mērķauditorijā, ko plānojat sasniegt. Mērķa sasniedzamības pamatā ir mērķauditorijas vecums, dzimums un ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

Mērķa sasniedzamība ir to lietotāju absolūtais skaits jūsu mērķauditorijā, kurus sasniedz kampaņa, savukārt mērķa sasniedzamība procentos ir uz iedzīvotāju uzskaites datiem balstītas tās demogrāfiskās mērķauditorijas procentuālā daļa, ko sasniedz jūsu kampaņa. Varat aprēķināt mērķa sasniedzamību procentos, izdalot mērķa demogrāfijas grupas sasniedzamību ar iedzīvotāju skaitu mērķa demogrāfijas grupā.

Piemērs

Pieņemsim, ka jūsu reklāma kopumā sasniedza 285 000 lietotāju no aptuveni 1,9 miljoniem Latvijas iedzīvotāju. Tādējādi jūsu mērķa sasniedzamība procentos ir 15%.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne