היקף החשיפה בקהל היעד: הגדרה

מעכשיו החישוב של היקף חשיפה למשתמשים ייחודיים ומדדי תדירות כולל גם צפייה משותפת, שמתרחשת כשכמה אנשים צופים יחד במודעות במכשירי טלוויזיה מחוברים.

מספר האנשים שאתם צפויים להגיע אליהם מתוך קהל היעד שמוגדר בקמפיין. היקף החשיפה בקהל היעד מבוסס על הגיל, המגדר והמיקום הגיאוגרפי של קהל היעד.

היקף החשיפה בקהל היעד הוא המספר המוחלט של אנשים בקהל היעד שקמפיין מסוים מגיע אליהם. לעומת זאת, אחוז היקף החשיפה בקהל היעד הוא אחוז האנשים שהקמפיין שלכם מגיע אליהם מתוך קהל דמוגרפי שמבוסס על מפקד אוכלוסין. כדי לחשב את אחוז היקף החשיפה בקהל היעד, אפשר להשתמש בנוסחה הבאה: היקף החשיפה בקהל היעד הדמוגרפי חלקי אוכלוסיית קהל היעד הדמוגרפי.

דוגמה

נניח שהמודעה שלכם הגיעה לסך של 5 מיליון אנשים בטקסס, מתוך כ-30 מיליון אנשים שמתגוררים בטקסס. אחוז היקף החשיפה שלכם בקהל היעד הוא 16.7%.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי