Tìm dữ liệu báo cáo độ trễ của lượt chuyển đổi

Báo cáo độ trễ của lượt chuyển đổi có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi của các chiến dịch thông qua thẻ di chuột và thông tin dự đoán về lượt chuyển đổi. Bài viết này giải thích cách tìm báo cáo độ trễ của lượt chuyển đổi trong chiến dịch của bạn.

Cách tìm báo cáo độ trễ của lượt chuyển đổi trong chiến dịch

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Từ menu trang, hãy nhấp vào Chiến dịch.
  3. Trong bảng "Chiến dịch", hãy nhấp vào cột Loại chiến lược giá thầu để chuyển đến báo cáo chiến lược giá thầu.
    1. Bạn có thể cần phải thêm cột "Loại chiến lược giá thầu" nếu không thấy cột này trong tài khoản của mình.
  4. Sử dụng bộ chọn dữ liệu để chọn một phạm vi ngày gần đây; phần chú thích sẽ hiển thị trên trang nếu độ trễ của lượt chuyển đổi ảnh hưởng đến dữ liệu đã chọn. Độ trễ của lượt chuyển đổi ảnh hưởng đến dữ liệu gần đây nhiều hơn dữ liệu cũ.
  5. Xem dữ liệu báo cáo độ trễ của lượt chuyển đổi trên thẻ di chuột trong bảng điểm.

Mẹo: Với báo cáo chiến lược giá thầu, bạn có thể xem hiệu quả hoạt động của chiến lược giá thầu đối với các chỉ số chính.

Đường dẫn liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố