Liên kết danh sách Google Doanh nghiệp của tôi với Chiến dịch thông minh

Khi tạo Chiến dịch thông minh mới, bạn sẽ thấy câu hỏi "Bạn muốn quảng cáo doanh nghiệp nào?". Nếu Google phát hiện thấy địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản Google Ads có liên kết với một tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, thì các danh sách thuộc tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi đó sẽ tự động xuất hiện dưới dạng doanh nghiệp để bạn chọn liên kết với Chiến dịch thông minh. Nếu tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi có nhiều danh sách, thì tất cả các danh sách đó đều sẽ xuất hiện dưới dạng doanh nghiệp để bạn lựa chọn liên kết với Chiến dịch thông minh. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể liên kết 1 danh sách Google Doanh nghiệp của tôi với từng Chiến dịch thông minh. Vì vậy, nếu bạn có nhiều danh sách muốn quảng cáo, thì trước tiên, bạn cần tạo Chiến dịch thông minh cho từng danh sách.

Khi bạn liên kết Chiến dịch thông minh với danh sách Google Doanh nghiệp của tôi, chúng tôi sẽ tự động tạo phần mở rộng vị trí cho Chiến dịch thông minh đó. Phần mở rộng vị trí có thể giúp mọi người tìm thấy vị trí doanh nghiệp của bạn bằng cách hiển thị quảng cáo cùng với địa chỉ doanh nghiệp, một bản đồ dẫn đến vị trí doanh nghiệp hoặc khoảng cách đến doanh nghiệp. Hãy tìm hiểu thêm về phần mở rộng vị trí.

Bạn chưa có tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi? Hãy tạo tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi miễn phí.

Cách liên kết Chiến dịch thông minh với danh sách Google Doanh nghiệp của tôi

Để các danh sách Google Doanh nghiệp của tôi hiển thị dưới dạng tùy chọn liên kết khi bạn tạo Chiến dịch thông minh, trước tiên, hãy đảm bảo rằng địa chỉ email của bạn có quyền truy cập "Quản trị viên" trong tài khoản Google Ads và là "Chủ sở hữu" hoặc "Người quản lý" trong tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi. Sau khi bạn xác nhận rằng địa chỉ email cho tài khoản Google Ads là "Chủ sở hữu" hoặc "Người quản lý" đối với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, hãy làm theo các bước sau để tạo Chiến dịch thông minh và liên kết với Google Doanh nghiệp của tôi:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào Tất cả chiến dịch, rồi nhấp vào Tạo chiến dịch mới.
  3. Chọn mục tiêu quảng cáo.
  4. Xem lại các danh sách Google Doanh nghiệp của tôi, rồi chọn doanh nghiệp mà bạn muốn quảng cáo.
  5. Hoàn tất việc tạo Chiến dịch thông minh.
Bạn phải liên kết một danh sách Google Doanh nghiệp của tôi với Chiến dịch thông minh trong quá trình tạo chiến dịch. Một khi đã tạo xong Chiến dịch thông minh, bạn không thể liên kết danh sách này với chiến dịch đó nữa.

Cách hủy liên kết Chiến dịch thông minh với danh sách Google Doanh nghiệp của tôi

Có 2 cách hủy liên kết Chiến dịch thông minh với danh sách Google Doanh nghiệp của tôi:

  • Nếu địa chỉ email của tài khoản Google Ads mất quyền truy cập vào tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi đã liên kết, thì Chiến dịch thông minh trong tài khoản Google Ads đó sẽ bị hủy liên kết khỏi danh sách Google Doanh nghiệp của tôi.
  • Nếu bạn hủy mối liên kết giữa tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi và tài khoản Google Ads thông qua trang "Tài khoản được liên kết" trong tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, thì tất cả chiến dịch Google Ads đã liên kết với tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi đó cũng sẽ bị hủy liên kết.

Cách chỉnh sửa mối liên kết bị hỏng giữa Chiến dịch thông minh và danh sách Google Doanh nghiệp của tôi

  • Nếu mối liên kết bị hỏng do địa chỉ email của tài khoản Google Ads mất quyền truy cập vào tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, bạn hãy khôi phục quyền truy cập của địa chỉ email đó để mối liên kết giữa hai tài khoản trở lại bình thường.
  • Nếu mối liên kết bị hỏng do bạn hủy liên kết các tài khoản trên trang "Tài khoản được liên kết" trong tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, thì hiện chưa có cách nào để liên kết lại các tài khoản đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố