Länka dina Google My Business-uppgifter till en smart kampanj

När du skapar en ny smart kampanj får du frågan: Vilket företag vill du marknadsföra? Om Google upptäcker att e-postadressen som du använder för att logga in på ditt Google Ads-konto är kopplad till ett Google My Business-konto visas dina Google My Business-uppgifter automatiskt som tillgängliga företag för din smarta kampanj. Om du har flera Google My Business-uppgifter kopplade till ditt Google My Business-konto visas samtliga som tillgängliga företag för din smarta kampanj. Du kan dock bara koppla en Google My Business-uppgift till en smart kampanj, så om du har flera Google My Business-uppgifter som du vill marknadsföra måste du först skapa en smart kampanj för varje uppgift.

När du länkar din smarta kampanj till en Google My Business-uppgift skapas automatiskt ett adresstillägg för den smarta kampanjen. Med adresstillägg blir det lättare för kunderna att hitta till dina fysiska företagsplatser eftersom annonserna visas tillsammans med din företagsadress, en karta till företagsplatsen eller avståndet till ditt företag. Läs mer om adresstillägg.

Har du inget Google My Business-konto än? Skapa ett kostnadsfritt Google My Business-konto.

Så här länkar du en smart kampanj till en Google My Business-uppgift

Se till att dina Google My Business-uppgifter visas som tillgängliga alternativ när du skapar en smart kampanj genom att först kontrollera att din e-postadress har administratörsbehörigheter i Google Ads-kontot och står som antingen ägare eller ansvarig i Google My Business-kontot. När du har bekräftat att e-postadressen som du använder för Google Ads-kontot står som antingen ägare eller ansvarig i Google My Business-kontot följer du stegen nedan för att skapa en smart kampanj som är länkad till Google My Business:

  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på Alla kampanjer och sedan på Skapa ny kampanj.
  3. Välj annonseringsmål.
  4. Gå igenom dina Google My Business-uppgifter och välj det företag som du vill marknadsföra.
  5. Skapa din smarta kampanj.
En Google My Business-uppgift måste kopplas till den smarta kampanjen när kampanjen skapas. Du kan inte länka uppgiften till en smart kampanj när kampanjen redan har skapats.

Ta bort länken mellan en smart kampanj och en Google My Business-uppgift

Du kan ta bort länken mellan en smart kampanj och en Google My Business-uppgift på två sätt:

  • Om e-postadressen som används för ett Google Ads-konto förlorar åtkomsten till ett länkat Google My Business-konto försvinner länken mellan den smarta kampanjen som är kopplad till Google Ads-kontot och Google My Business-uppgiften.
  • Om länken mellan ditt Google My Business-konto och Google Ads tas bort via sidan Länkade konton i ditt Google My Business-konto försvinner länken för alla Google Ads-kampanjer som är kopplade till Google My Business-kontot i fråga.

Åtgärda en bruten länk mellan en smart kampanj och en Google My Business-uppgift

  • Om en länk är bruten på grund av att e-postadressen som används för ett Google Ads-konto har förlorat åtkomsten till Google My Business-kontot återställs länken om e-postadressen som används för Google Ads-kontot återigen får åtkomst till Google My Business-kontot.
  • Om en länk är bruten på grund av att länken mellan två konton har tagits bort via sidan Länkade konton i ditt Google My Business-konto går det för närvarande inte att skapa en ny länk mellan kontona.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt