Knytt Google Min bedrift-oppføringer sammen med Smart-kampanjer

Når du oppretter nye Smart-kampanjer, blir du spurt om hvilken bedrift du vil markedsføre. Hvis Google ser at du logger på Google Ads-kontoen din med en e-postadresse forbundet med en Google Min bedrift-konto, kommer Google Min bedrift-oppføringene dine automatisk til å bli vist som tilgjengelige bedrifter i Smart-kampanjen. Hvis du har flere Google Min bedrift-oppføringer forbundet med Google Min bedrift-kontoen, vises alle disse som tilgjengelige bedrifter i Smart-kampanjen. Hver enkelt Smart-kampanje kan imidlertid bare være tilknyttet én Google Min bedrift-oppføring. Hvis du har flere oppføringer du vil annonsere for, må du først opprette en Smart-kampanje for hver av disse.

Når du knytter en Smart-kampanje sammen med en Google Min bedrift-oppføring, opprettes det automatisk adressetillegg for Smart-kampanjen. Med adressetillegg kan du gjøre det enklere for folk å finne bedriften din. I disse kan du nemlig ta med adressen til bedriften, et kart der bedriftsbeliggenheten fremgår, eller avstanden til bedriften i annonsene dine. Finn ut mer om adressetillegg.

Har du ennå ikke Google Min bedrift-konto? Opprett en gratis Google Min bedrift-konto.

Sånn kan du knytte Smart-kampanjer sammen med Google Min bedrift-oppføringer

For at Google Min bedrift-oppføringene dine skal vises som tilgjengelige alternativer når du oppretter Smart-kampanjer, må du påse at e-postadressen din er oppført med administratortillatelser i Google Ads-kontoen din, og at den er oppført som enten eier eller administrator i Google Min bedrift-kontoen. Når du har fått bekreftet at e-postadressen for Google Ads-kontoen enten er eier av eller administrator for Google Min bedrift-kontoen, kan du følge fremgangsmåten nedenfor for å opprette en Smart-kampanje som er knyttet sammen med Google Min bedrift:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk Alle kampanjer og så på Opprett en ny kampanje.
 3. Velg ønsket annonseringsmål.
 4. Gjennomgå Google Min bedrift-oppføringene dine, og velg hvilken bedrift du vil annonsere for.
 5. Gjør deg ferdig med å opprette Smart-kampanjen.
Sørg for at Google Min bedrift-oppføringen er knyttet sammen med Smart-kampanjen når du oppretter selve kampanjen. Du kan ikke knytte oppføringer sammen med Smart-kampanjer etter at kampanjene er opprettet.

Fjern tilknytningen mellom Smart-kampanjer og Google Min bedrift-oppføringer

Du kan fjerne tilknytningen mellom Smart-kampanjer og Google Min bedrift-oppføringer på to ulike måter:

Hvis e-postadressen forbundet med en Google Ads-konto mister tilgang til en tilknyttet Google Min bedrift-konto, fjernes tilknytningen mellom Smart-kampanjen forbundet med Google Ads-kontoen og Google Min bedrift-oppføringen.

Du kan også fjerne tilknytningen for Google Ads-kontoen din manuelt fra «Tilknyttede kontoer»-siden i Google Min bedrift-kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på menyikonet øverst til venstre. Du får da opp en liste over kampanjene dine.
 3. Klikk på kampanjen du vil endre. Rull ned til Bedriftsinformasjon-kortet.
 4. Klikk på Endre i Google Min bedrift. Du kommer da til Google Min bedrift-kontoen din.
 5. Gå til «Tilknyttede kontoer»-siden i venstre sidemeny.
 6. Klikk på Tilknyttede kontoer for å få opp den tilknyttede Google Ads-kontoen.
 7. Klikk på Fjern tilknytning.

Fiks tilknytninger mellom Smart-kampanjer og Google Min bedrift-oppføringer som ikke fungerer

Hvis en tilknytning ikke fungerer fordi e-postadressen forbundet med en Google Ads-konto ikke lenger har tilgang til Google Min bedrift-kontoen, kan denne tilknytningen gjenopprettes hvis e-postadressen forbundet med Google Ads-kontoen igjen gis tilgang til Google Min bedrift-kontoen.

Hvis en tilknytning brytes ved at tilknytningen mellom kontoer på «Tilknyttede kontoer»-siden i Google Min bedrift-kontoen din fjernes, kan du knytte sammen kontoene igjen manuelt:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på menyikonet øverst til venstre. Du får da opp en liste over kampanjene dine.
 3. Klikk på kampanjen du vil endre. Rull ned til Bedriftsinformasjon-kortet.
 4. Hvis tilknytningen er fjernet for Google Min bedrift-kontoen din, vises advarselen «Kan ikke tilknytte Google Min bedrift-kontoen».
 5. Klikk på Gjenopprett tilknytningen til Google Min bedriftfor å få opp et vindu der du blir spurt om e-postadressen til eieren av Google Min bedrift-oppføringen. Legg til den tilknyttede e-postadressen, og klikk på Forespørsel om å gjenopprette tilknytningen. Denne e-postadressen må være oppført med administratortillatelser i Google Ads-kontoen din og enten eier- eller administratortillatelser i Google Min bedrift.
 6. Logg på Google Min bedrift-kontoen din med e-postadressen som ble brukt til å gjenopprette tilknytningen i trinn 5. Gå til «Tilknyttede kontoer»
 7. Under «Forespørsler» ser du forespørselen fra Google Ads-kontoen din.
 8. Klikk på Godkjenn.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt