Over klantwaarderapportage

Vanaf 1 april 2023 worden functies voor klantwaarde uitgefaseerd waarop Intelligent Tracking Prevention (ITP) Apple en de beëindiging van cookies van derden in Google Chrome van invloed zijn.

Deze functies worden uitgefaseerd:

 • Pagina Meerwaarde voor klant
 • Modelleren voor klantwaarde
 • Vergelijkbare doelgroepen gerelateerd aan waardevolle doelgroepen

Een groot percentage van uw omzet wordt mogelijk gegenereerd door een relatief kleine groep waardevolle klanten. Deze klanten bezoeken uw site vaker en kopen in de loop der tijd veel producten of services die u aanbiedt.

U kunt verzamelde, geanonimiseerde gegevens over klantwaarden bekijken op basis van gegevens over de afgelopen twaalf maanden.

 In dit artikel wordt uitgelegd hoe u deze inzichten over terugkerende klanten kunt gebruiken om de prestaties te optimaliseren.

Er zijn situaties waarin Google geen conversiegegevens meet. Deze conversies worden uitgesloten van de pagina 'Klantwaarde'.

Voordelen

 • Waarde van klantloyaliteit beoordelen: vergelijk de waarde van eenmalige klanten met die van terugkerende klanten.
 • Doelgroepen identificeren: gebruik de verzamelde, geanonimiseerde gegevens (demografie, locatie, apparaattype en affiniteitsdoelgroep) van terugkerende klanten om de kenmerken van potentieel waardevolle doelgroepen te bepalen.

Voordat u begint

Als u op de pagina 'Klantwaarde' informatie wilt bekijken over de kenmerken van uw klanten die waarschijnlijk waardevol, gemiddeld waardevol of eenmalig zijn, moet u aan de volgende criteria voldoen:

 • Stel een algemene sitetag in en leg conversies voor websiteaankopen vast met een geldwaarde.
 • Uw campagne moet ten minste vijftien maanden actief zijn omdat Google historische gegevens nodig heeft om aankooppatronen te schatten.
Opmerking: Voor sommige adverteerders wordt mogelijk geen rapportage over klantwaarde gegenereerd omdat er meer conversievolume nodig is voor deze gegevensanalyse.

Hoe het werkt

Volg deze instructies in uw account om toegang te krijgen tot de pagina 'Klantwaarde':

 • Open uw Google Ads-account.
 • Klik op het tools- en instellingenicoon Google Ads | Moersleutel [icoon].
 • Selecteer onder 'Meting' de optie Klantwaarde.
Houd er rekening mee dat u de pagina 'Klantwaarde' pas in uw account ziet wanneer u conversies instelt en voldoet aan de criteria die hierboven in het gedeelte 'Voordat u begint' zijn beschreven.

Op de pagina 'Klantwaarde' worden verzamelde, geanonimiseerde gegevens voor uw klanten over de afgelopen twaalf maanden weergegeven. Uw klanten zijn gegroepeerd in drie segmenten.

 1. Waardevolle klanten: hoogste 25% van de terugkerende klanten op basis van de totale waarde van hun aankoopconversies.
 2. Gemiddeld waardevolle klanten: laagste 75% van de terugkerende klanten op basis van de totale waarde van hun aankoopconversies. 
 3. Eenmalige klanten: klanten die slechts één aankoop hebben gedaan.

Hoe de klantwaarde wordt bepaald

De geldwaarde die de segmenten voor gemiddeld waardevolle en waardevolle klanten scheidt, wordt één keer berekend: op het moment dat de gegevens worden gegenereerd.

Als een terugkerende klant (een gebruiker die meer dan één conversie heeft gegenereerd) gedurende een periode van twaalf maanden minder dan het gemiddelde bedrag van de bovenste 25% van de klanten heeft uitgegeven, wordt deze geclassificeerd als een gemiddeld waardevolle klant. Als de terugkerende klant meer dan het gemiddelde bedrag van de onderste 75% heeft uitgegeven, wordt deze geclassificeerd als een waardevolle klant.

Waar gegevens voor klantwaarden vandaan komen

We verzamelen klantwaarde voor waargenomen online en aankoopconversies die u een geldwaarde heeft gegeven.

Offline conversies, API-conversies en conversieaanpassingen worden nog niet ondersteund.

Wat u te zien krijgt

Klantwaarde over de afgelopen twaalf maanden

In het eerste gedeelte ziet u een tabel met uw conversiegegevens.

 • Gemiddelde klantduur in weken: het gemiddelde aantal weken tussen de eerste en laatste waargenomen conversies van de klanten.
 • Aantal klanten: het aantal klanten in elk segment.
 • Waargenomen conversies: het aantal waargenomen aankopen, ongeacht of ze rechtstreeks aan een advertentie-interactie zijn toegeschreven.
 • Gemiddelde conversiewaarde: de gemiddelde waarde van één conversie per klant.
 • Gemiddelde totale conversiewaarde: de gemiddelde totale conversiewaarde voor twaalf maanden per klant.

Spreiding van uw klantenbestand in de afgelopen twaalf maanden

U kunt uw waardevolle, gemiddeld waardevolle en eenmalige klanten vergelijken met al uw klanten. U kunt gegevens op basis van de demografie, locaties en apparaten van deze klanten bekijken.

 • Demografie: U ziet de gegevensspreiding op basis van geslacht, leeftijd, ouderlijke status en affiniteitsdoelgroepen.
 • Locatie: U ziet de gegevensspreiding op basis van de geografische locatie. U kunt dit overzicht bekijken per land, regio of plaats.
 • Apparaattype: U ziet de spreiding van uw klanten op basis van het gebruikte apparaattype:
  • Mobiele telefoons
  • Computers
  • Tablets

Segmenteren op klantwaarde

U kunt de gegevens segmenteren op waardevolle, gemiddeld waardevolle en eenmalige klanten, zodat u ze kunt vergelijken met de verspreiding van conversies voor al uw klanten. Klik op het dropdownmenu boven in het diagram om een segment te selecteren.

In de diagrammen geeft de gekleurde staaf het klantwaardesegment weer dat u heeft geselecteerd. De grijze staaf staat voor alle klanten. Als de gekleurde staaf hoger is dan de grijze staaf, kan dit erop wijzen dat gebruikers in dit segment waarschijnlijk waardevolle klanten zijn.
 
De staven voor de klantwaardegegevens zijn samen 100%. Uw waardevolle klanten kunnen bijvoorbeeld voor 65% uit vrouwen en voor 35% uit mannen bestaan. De gegevens over leeftijd en ouderlijke status zijn samen ook 100%.

Hoe tijd de klantwaarde beïnvloedt

In dit diagram wordt de spreiding van de uitgaven van uw klanten gedurende twee perioden vergeleken. De kolom 'Waarde gedurende één maand' bevat de spreiding van de waarde die is verkregen van uw hoogwaardige, gemiddelde en eenmalige klanten binnen een periode van één maand. De kolom 'Waarde gedurende twaalf maanden' bevat de spreiding van de waarde die is verkregen uit deze segmenten, berekend over een periode van twaalf maanden.

Dit is handig om inzicht te krijgen in hoeveel uw waardevolle, gemiddelde en eenmalige klanten in de loop van de tijd kunnen bijdragen. Een eenmalige klant en een waardevolle klant kunnen identiek lijken als ze beiden één aankoop doen. De waardevolle klant kan echter in de loop van de tijd items blijven kopen en daardoor meer waarde voor uw bedrijf genereren.

Vergelijk het percentage waarde verkregen door uw waardevolle gebruikers in één maand met dat voor twaalf maanden. Is het percentage voor twaalf maanden hoger? Als het verschil aanzienlijk is, kan dit laten zien hoeveel uw waardevolle gebruikers in de loop van de tijd blijven bijdragen.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
7320630732478310539
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
73067