Преглед на други мениджъри, свързани с клиентските Ви профили

В раздела Свързани мениджъри можете да проверите дали клиентските Ви профили са свързани с мениджъри извън йерархията Ви в МКЦ. Информацията за това дали други мениджъри са свързани с управляваните от Вас клиентски профили може да Ви помогне да осигурите по-голяма сигурност и по-ефективно управление на профилите си.

Инструкции

За да проверите към какво са свързани други мениджъри в клиентските Ви профили, изпълнете стъпките по-долу.

  1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
  2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
  3. В „Настройки“ кликнете върху Достъп и сигурност.
  4. Кликнете върху Свързани мениджъри.

В лявата графа „Профил на мениджър“ ще видите идентификационния номер на клиента на мениджърския профил, а в дясната графа „Свързан управляван профил“ – името и идентификационния номер на клиента на клиентския профил, свързан към този профил на мениджър.

Имайте предвид следното:

  • Няма да можете да виждате информация за потребителите с достъп до другите мениджърски профили, свързани с клиентските Ви профили
  • Няма да можете да виждате допълнителни подробности за други йерархии в МКЦ, към които може да принадлежи клиентският Ви профил (ако например другите мениджъри, свързани с клиентския Ви профил, имат мениджъри от по-високо ниво над себе си, няма да можете да видите тази информация)
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си