Aktualizace čísla objednávky a žádost o opětovné vytvoření faktury

Když ve službě Google Ads vytvoříte rozpočet účtu, můžete do pole pro číslo objednávky přidat vlastní kód nebo referenční číslo. Číslo, které do tohoto pole zadáte, se pak v následné měsíční faktuře zobrazí u daného rozpočtu.

V tomto článku se dozvíte, jak můžete v účtu Google Ads přidat nebo upravit číslo objednávky. Rovněž se naučíte, jak požádat o opětovné vystavení faktury v případě, že po nějaké době upravíte číslo objednávky a chcete, aby se toto aktualizované číslo zobrazilo na faktuře.

Než začnete

Čísla objednávek lze přidávat pouze do:

 • účtu s měsíční fakturací a aktivním rozpočtem,
 • účtu s konsolidovanou fakturací (tento údaj najdete v konsolidovaných fakturách a ve výpisech z účtu).

Čísla objednávek naopak nelze přidat do:

 • jednotlivých kampaní,
 • jednotlivých reklamních sestav,
 • účtů využívajících automatické platby,
 • účtů využívajících manuální platby.

Důležité upozornění

Informace zobrazené v části Fakturace a platby závisí na tom, jaká máte uživatelská oprávnění.

Přidání nového čísla objednávky

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Rozpočty účtu a pak na Upravit u rozpočtu, který chcete aktualizovat.
 4. V nabídce Upravit rozpočet účtu přejděte dolů k sekci Objednávka a zadejte číslo objednávky.
 5. Klikněte na Uložit.

Odstranění nebo úprava čísla objednávky

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Přehled.
 3. V nabídce vlevo klikněte na Rozpočty účtu a pak na Upravit u rozpočtu, který chcete aktualizovat.
 4. V nabídce Upravit rozpočet účtu přejděte dolů k sekci Objednávka a zadejte aktualizované číslo objednávky nebo číslo odstraňte.
 5. Klikněte na Uložit.

Žádost o opětovné vytvoření faktury

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Dokumenty.
 3. Klikněte na číslo faktury, kterou je třeba znovu vytvořit s aktualizovaným číslem objednávky.
 4. V rozbalovací nabídce u příslušné faktury vyberte Akce a klikněte na Vytvořit znovu fakturu s aktualizovanými údaji. Aktualizovaná faktura bude v účtu k dispozici do 24 hodin.

Důležité upozornění

Když se znovu vytváří faktura s aktualizovanými údaji, negeneruje se současně nové číslo faktury. Původní verze faktury z účtu zmizí a do 24 hodin se objeví faktura se stejným číslem, ale novými údaji.

Pokud potřebujete fakturu s novým číslem, obraťte se na svého zástupce zákaznických služeb Google.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory